Ohje haastehakemuksen tekemiseen

Riidaton saatava voidaan periä oikeudellisin keinoin myös itse ilman perintätoimiston apua. Muun muassa vuokrasaatavien perintä joudutaan usein tekemään ulosoton avustuksella.

Teimme ohjeen haastehakemuksen laatimiselle sekä saatavan siirtämiselle ulosottoon, jotta jokaisen ei tarvitsisi kääntyä perintätoimiston puoleen esimerkiksi vuokrasaatavien kanssa.

Mikäli haluatte meidän toteuttavan puolestanne vuokrasaatavan oikeudellinen perintä (haastehakemuksen teko ja saatavan siirto ulosottoon), veloitamme siitä 250€+alv (sisältäen viranomaiskulut). Lisäksi veloitamme onnistumisesta hinnastomme mukaisen toimeksiantajapalkkion.

 

Siirry suoraan käräjäoikeuden sähköiseen asiointipalveluun täältä.

Ohje haastehakemuksen tekemiseen: https://perintaritari.fi/wp-content/uploads/2021/11/ohje-haastehakemuksen-laatimiselle-ja-ulosottoon-siirtamiselle-1.pdf

Hyödyllisiä linkkejä

Apusivustoja

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) - https://www.ytj.fi/index.html

PRH:n Virre-tietopalvelu - https://virre.prh.fi/novus/home?execution=e1s1

Haastehakemuksen / ulosottohakemuksen tekeminen - https://asiointi2.oikeus.fi/

Konkurssien ja yrityssaneerausten hallintajärjestelmä KOSTI - https://kosti.oikeus.fi/

Maksukyvyttömyysrekisteri - https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/

IBAN-muunnin - http://www.laskurini.fi/raha/iban-laskuri

Maksuhäiriöt ja luottotietojen tarkistaminen - http://www.asiakastieto.fi/web/fi

Digi- ja väestötietovirasto - https://dvv/henkiloasiakkaat

Oikeuslaitos - http://oikeus.fi/fi/

Oikeusrekisterikeskuksen kuulutukset - http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/kuulutukset.html

Laki saatavien perinnästä - http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513

Yritysten verkkolaskuosoiteet - https://verkkolaskuosoite.fi/

Tärkeitä toimijoita

Aluehallintovirasto (AVI) - https://avi.fi/

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - https://www.prh.fi/fi/index.html

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) - http://www.kkv.fi/

Konkurssiasiamies - http://www.konkurssiasiamies.fi/fi/

Korkein oikeus - http://korkeinoikeus.fi/fi/

Korkein hallinto-oikeus - http://www.kho.fi/fi/

Oikeusministeriö - http://oikeusministerio.fi/fi/index.html

Takuusäätiö - https://www.takuusaatio.fi/

Tietosuojavaltuutetun toimisto - http://www.tietosuoja.fi/fi/

Yrittäjän talousapu (Työ- ja elinkeinoministeriö) - https://www.ely-keskus.fi/web/yrittajan-talousapu/etusivu

Ohjeita toimeksiantajalle eli velkojalle

Kannattavan liiketoiminnan tärkein tehtävä on tuottaa voittoa. Luottotappiot ovat yksi merkittävä syy siihen, miksi voiton tekeminen on välillä vaikeaa: mikäli tuotteellasi on 10% kate ja asiakkaasi jättää 1000 €:n saatavan maksamatta, sinun tulee myydä 10 000 €:n edestä lisää saadaksesi luottotappion tuomat tappiot kuitattua. Harkitusti tehdyt luottopäätökset ovat osa yritysten luottopolitiikkaa, jolla pystytään ennaltaehkäisemään luottotappioita.

Yritykset eivät pysty olemaan kaikkien toimintojen moniosaajia ja siten on hyvä punnita, mitä tekee itse ja mitä ulkoistaa muille yrityksille. Ulkoistamisen hyvä puoli on se, että silloin kutakin toimintoa suorittaa oman alansa ammattilainen ja tällöin pystytään maksimoimaan potentiaali.

Saatavien perintä on liiketoiminnassanne piilopalvelua. Se vaatii aina yrityksenne reskontralta ylimääräistä ponnistelua, että luottotappioita ei syntyisi. Kuitenkin reskontralla on paljon päivittäistä rutiinityötä ja siten saatavien perintää tehdään silloin, kun muulta työltä siihen aikaa jää. Kun perintätoiminta hoidetaan hyvin, saadaan yrityksenne positiivista kuvaa vain ja ainoastaan vahvistettua: järjestelmällisyys, jämptiys ja se tärkein - bisneksen tekeminen - näkyy toiminnassa. Varmasti itsekin haluaisit tehdä yhteistyötä tuollaisen yrityksen kanssa.

Perintätoimenpiteitä on hyvä hoitaa säännöllisesti ja henkilökohtaisesti sekä osaavalla ja ammattitaitoisella otteella. Asiakassuhteita tulee vaalia ja hienovaraisuutta tarvitaan arkojen asioiden parissa. Pystymme Jätä saataviesi perintä meidän huoleksemme, niin pystyt saat takuulla kolme tärkeää etua yrityksellesi:

   • kohdista yrityksellesi vapautuvat resurssit tuottavammin
   • yrityksesi perintätoimenpiteet ovat päivittäisessä seurannassa
   • vahvistamme yrityksesi positiivista kuvaa asiakkaillesi

Ohjeita velalliselle

Mikäli sait postilaatikkoosi Perintäritarilta kirjeen, pyrimme pitämään sinut hyvissä käsissä. Meidän ensisijainen tehtävämme on saada toimeksiantajalle kuuluva, pitkäksi venähtänyt maksu perittyä. Siinä onnistuminen mahdollistaa meidän liiketoimintamme.

Kirjeen saatuasi sinun kannattaa lähestyä meitä, sillä se viestii meille halustasi ratkaista tilanne. Laskua ei aina pysty kokonaisuudessa heti maksamaan, jolloin yksi vaihtoehto on maksusuunnitelma. Koska me ammattimme puolesta kohtaamme myös suurissa vaikeuksissa olevia ja yksi tärkeimmistä arvoistamme on arvostus, sinun ei kannata tuntea häpeää kanssamme asioidessasi.

Lähtökohtamme on, että asiakassuhteesi säilyy velkojan kanssa. Hyvin hoidettu vastoinkäyminen voi jopa vahvistaa yhteistyötä, joten haluamme mielellämme auttaa teitä tilanteessa. Me koemme onnistumisen iloa siitä, kun yhteistyösuhteet jatkuvat ongelmien jälkeen.

Jos sait meiltä postia, niin ole meihin yhteydessä.

Miten perintä etenee?

Perintä aloitetaan, kun saatava erääntyy ja se jatkuu kunnes saatava kotiutuu velkojalle tai se kirjataan luottotappioksi.

Kun saatavien perintä tulee yrityksessä ajankohtaiseksi, on hyvä linjata, mihin asti tekee itse perintätoimenpiteitä ja missä vaiheessa siirtää ne perintätoimiston hoidettavaksi. Yritys voi hyvin laittaa maksumuistutuksen pariinkin kertaan, mutta siitä eteenpäin perintätoimiston vireille panemat toimenpiteet mahdollistavat yrittäjää keskittymään omaan ydinosaamiseen ja parantavat takaisinmaksun mahdollisuuksia. Elinkeinoharjoittajia ja yrityksiä koskeva perintäprosessi etenee seuraavasti:

 1. Saatavan eräpäivä
 2. Vapaaehtoinen perintä (sis. maksumuistutus, maksuvaatimus (prosessia nopeuttaen voi olla myös tratta), maksamattoman tratan protestointi, konkurssiuhkainen maksukehotus, luottotappiosuositus tai siirto oikeudelliseen perintään)
 3. Oikeudellinen perintä (sis. haastemenettely (haastehakemuksen laatiminen ja sen toimittaminen käräjäoikeuteen), käjäoikeuden tuomio, ulosottoperintä)
 4. Jälkiperintä

Vapaaehtoinen perintä

Velan vapaaehtoista perintää säätelee laki saatavien perinnästä. Vapaaehtoisessa perinnässä pyritään saamaan velallinen maksamaan velkojalle saatavat vapaaehtoisesti ja ilman kallista oikeudellista prosessia. Perinnän keinoja ovat kirjeperintä (maksumuistutus ja maksuvaatimus), puhelinperintä, puhelinneuvottelut maksuista, maksusopimuksen laatiminen ja perintäneuvottelut. Vapaaehtoisen perinnän prosessi etenee seuraavasti:

 1. Maksumuistutus
 2. Maksuvaatimus (prosessia nopeuttaen voi olla myös tratta)
 3. Maksamattoman tratan protestointi
 4. Konkurssiuhkainen maksukehotus
 5. Luottotappiosuositus tai siirto oikeudelliseen perintään

Mikäli perintätoimisto tekee velallisen kanssa maksusopimuksen, se rekisteröidään ja sen toteutumista seurataan. Maksusopimuksen noudattamatta jättäminen käynnistää perinnän uudelleen. Vapaaehtoinen perintä jää yleensä velkojan ja velallisen väliseksi asiaksi: rahat kotiutuvat ja velallinen välttyy maksuhäiriömerkinnältä (ellei trattaa protestoida).

Oikeudellinen perintä

Ellei velallinen maksa saatavaa vapaaehtoisesti, velkoja voi halutessaan jatkaa saatavan perintää velalliselta oikeudellisen perinnän kautta. Tällöin asia siirtyy tuomioistuimen käsittelyyn maksutuomion saamiseksi.

Oikeudellinen perintä käsittää tavallisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynnin ja ulosoton. Ensisijainen tehtävä on sama kuin vapaaehtoisessa perinnässä: saada velallinen maksamaan velka tai tekemään maksusopimus velkojansa kanssa. Toissijaisena tavoitteena on täytäntöönpanoperusteen eli oikeuden päätöksen hankkiminen. Tätä käyttämällä velkoja voi käyttää ulosottoa apunaan saatavan hankkimiseksi velalliselta. Prosessi etenee seuraavasti:

 1. Haastemenettely (haastehakemuksen laatiminen ja sen toimittaminen käräjäoikeuteen)
 2. Käräjäoikeuden tuomio
 3. Ulosottoperintä

Oikeudellisen perinnän keinoja ovat haastemenettely (suppea ja laaja haastehakemus), osamaksukauppalain tai kuluttajansuojalain mukainen tilitys- ja takaisinottohakemus, takavarikkomenettely (takavarikkohakemus), ulosotto (suppea ja laaja ulosmittaushakemus), konkurssiperintä (konkurssiuhkan käyttäminen ja konkurssihakemuksen laatiminen sekä konkurssivalvonta), rikosasiat (tutkintapyyntö ja asianomistajavaatimus).

Oikeudellista perintää ei kannata toteuttaa lainkaan, mikäli saatava on pieni eikä varmuudella tiedetä velallisella olevaa varallisuutta. Mikäli velallinen osoittautuu perinnän päätyttyä varattomaksi, jää perintäkustannukset velkojan maksettavaksi. Oikeudellisen perinnän kuluriski on aina viime kädessä velkojalla.

Oikeudellisessa perinnässä riidattomat, yksinkertaiset ja selvät tapaukset käsitellään suppealla (summaarisella) haastehakemuksella. Mikäli saatavia ei riitauteta, ne vahvistetaan ulosottokelpoisiksi yksipuolisella tuomiolla jo valmisteluvaiheessa. Varsinaiseen oikeudenkäyntiin päätyvät ainoastaan riitautetut saatavat. Haastemenettelyn tarkoituksena on siis vahvistaa saatavien ulosottokelpoisuus.

Jälkiperintä

Jälkiperinnässä huolehditaan, että saatava ei pääse vanhenemaan. Saatavat siirretään jälkiperintään, jos suoritusta ei ole saatu vapaaehtoisen perinnän keinoin, velallinen on arvioitu ennen oikeudellista perintää maksukyvyttömäksi tai velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi. Jälkiperinnässä perintätoimisto käyttää kaikkia vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän keinoja.

Jälkiperinnäksi kutsutaan kaikkea sellaista perintää, joka tehdään saataville, joiden perinnässä ei ole aikaisemmin onnistuttu ja jotka on jätetty lepäämään joksikin aikaa. Saatavat on yleensä kirjattu jo luottotappioksi. Luottotappiokirjauksella ei kuitenkaan ole merkitystä saatavan perimiskelpoisuuteen, vaan perintää voidaan jatkaa, kunnes saatava on maksettu tai vanhentunut. Jälkiperintä onnistuu parhaiten yksityishenkilöille. Etenkin osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät yleensä konkurssin, kun heiltä varat loppuvat. Tällöin jälkiperintää ei voida toteuttaa.

Perintäsanastoa

ELINKEINOHARJOITTAJA

Elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö. Myös toiminimi, ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja.

HAASTE

Kun velallinen ei ole vapaaehtoisen perinnän kautta suorittanut maksuaan, velalle haetaan maksuvelvollisuuden vahvistava tuomio. Käräjäoikeus antaa velalliselle tiedoksiannon haasteesta. Ellei velallinen riitauta haastetta, käräjäoikeus antaa yksipuoleisen tuomion, josta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Tuomion perusteella velkaa voidaan periä ulosotossa. Haastehakemus käsitellään tavallisesti velallisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Haaste ei aiheuta vielä maksuhäirintämerkintää. Oikeudellisen perintäprosessin vaihe.

JÄLKIPERINTÄ

Mikäli velallinen on maksukyvytön ja oikeudellinen perintä ei esteen vuoksi ole sillä hetkellä ole mahdollista, perintätoimisto voi siirtää toimeksiannon jälkiperintään ja seurata velallisen maksukyvyn kehittymistä. Jälkiperinnän tärkein tehtävä on huolehtia, ettei saatava pääse vanhenemaan. Kun velallisen taloudellinen tilanne paranee, perintä käynnistetään uudelleen.

KONKURSSI

Luonnollinen henkilö, yritys tai yhdistys todetaan tuomioistuimessa kyvyttömäksi maksamaan velkojaan takaisin. Konkurssilla tähdätään velallisen varallisuuden realisointiin ja siitä saatujen rahojen jakamiseen velkojille. Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.

KONKURSSIUHKAINEN MAKSUKEHOTUS

Eli seiskapäiväinen on uhkaus konkurssihakemuksen jättämisestä elinkeinoharjoittajalle. Sitä voidaan käyttää vain selvien ja erääntyneiden saatavien perintäkeinona. Se on vapaaehtoisen perinnän raskaimpia muotoja ja se annetaan haastemiehen välityksellä. Seiskapäiväinen antaa velalliselle seitsemän päivää aikaa maksaa saaminen velkojalle. Mikäli suoritusta ei tapahdu, voi velkoja halutessaan jättää velallisesta konkurssihakemuksen. Ei aiheuta maksuhäiriömerkintää.

KULUTTAJASAATAVA

Elinkeinoharjoittajan saatava, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle.

KÄTEISPANTTI

Vakuusmuoto, joka asettaa velallisen omistaman esineen velan vakuudeksi. Mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan velastaan, vähennetään esineen arvo velan määrästä. Velka poistuu kokonaan, jos esineen arvo kattaa koko velan määrän. Tavallisemmin panttiesineinä käytetään asunto-osakkeita ja käteispantin realisointi suoritetaan yleensä julkisella huutokaupalla. Velkoja saa ottaa pantatun esineen hallintaansa ja velkojalla on oikeus pitää sitä hallussaan kunnes saatava on kokonaisuudessaan suoritettu.

LUOTTOPOLITIIKKA

Auttaa vähentämään ja ennaltaehkäisemään turhia luottokaupan riskejä, mutta samalla mahdollistaa hallitun riskinoton ja onnistuessaan jopa lisää yrityksesi myyntiä. Luottopolitiikka on osa ammattimaisen liiketoiminnan järjestämistä.

MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ

Merkintä tulee luottotietorekisteriin, mikäli oikeudellisen perinnän seurauksena tuomioistuin on antanut tuomion velasta.

MAKSUMUISTUTUS

Maksukehotus, jolla muistutetaan velallista, että saatavan eräpäivä on kulunut umpeen ja saatava on edelleen maksamatta. Muistutuksen voi lähettää joko velkoja tai perintäyritys. Meidän muistutuspalvelu on nimeltään MuistutusRitari, joka auttaa yrityksiä muistututtamisessa.

MAKSUSUUNNITELMA

Velallisen kanssa sovittava maksujärjestely, mikäli velallisella ei ole mahdollisuutta suorittaa saataviaan täysmääräisenä sovittuun aikatauluun mennessä.

MAKSUVAATIMUS

Perintäkirje, jonka avulla saatava pyydetään tilittämään velkojalle mahdollisimman pian. Mikäli se ei ole mahdollista, velalliselle annetaan myös mahdollisuus neuvotella maksusuunnitelmasta. Maksuvaatimuksia lähetetään velalliselle yleensä 1-2 kertaa, jonka jälkeen saatava voidaan siirtää oikeudelliseen perintään.

OIKEUDELLINEN PERINTÄ

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, asia etenee oikeudelliseen perintään. Asiasta luodaan haaste toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Kun käräjäoikeus antaa asiasta tuomion, asia viedään ulosottovirastoon, joka aloittaa pakottavat perintätoimet asian osalta. Tuomion jälkeen velalliselle tulee maksuhäiriömerkintä.

PERINTÄKULUT

Alkuperäisen saatavan päälle muodostuvat kulut, joita kertyy eräpäivän jälkeisestä ajasta. Maksumuistutus, maksuvaatimus ja viivästyskorot sekä mahdollisesti maksusuunnitelma kuuluvat vapaaehtoisen perinnän perintäkuluihin. Oikeudellisessa perinnässä muodostuu oikeudenkäyntikuluja. Kuluttajasaataville on laissa määrätty kulujen enimmäismäärä.

RIIDATON SAATAVA

Saatava, jota velallinen ei ole kiistänyt. Saatavien maksuttomuus johtuu velallisen maksuhaluttomuudesta tai -kyvyttömyydestä. Saatava on niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä (siitä on esim. sopimus). Oikeudelliseen perintään mentäessä siitä laaditaan summaarinen eli suppea haastehakemus.

RIITAUTETTU SAATAVA

Mikäli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa, saatavasta tulee riitautettu ja sen käsittelyä voidaan jatkaa oikeudellisen perinnän kautta. Oikeudelliseen perintään mentäessä siitä laaditaan laaja haastehakemus.

SUORAAN ULOSOTTOKELPOINEN SAATAVA

Ei tarvitse tuomioistuimen käsittelyä, vaan voidaan periä suoraan ulosotossa. Näitä ovat julkisyhteisöjen, kuten kuntien ja valtion saatavat (mm. pysäköintivirhemaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, elatusapumaksut ja erilaiset verot).

TAKAUS

Käteispantin jälkeen tärkein vakuustyyppi Suomessa. Takaustilanteessa velallinen hankkii lainalleen maksukykyisen takaajan, joka vastaa veloista, mikäli velallinen ei itse pysty maksamaan velkaa. Takaajina voivat toimia yksityinen henkilö tai pankki.

TOIMEKSIANTAJA

Velkoja, joka antaa perintätoimeksiannon perintäyrityksen hoidettavaksi.

TOIMEKSISAAJA

Perintätoimisto, joka hoitaa ammattimaisesti perintää velkojan puolesta.

TRATTA

Elinkeinoharjoittajille osoitettava julkisuusuhkainen maksuvaatimus, jossa vaaditaan maksua määräajassa sen uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin (tratta). Mikäli perintätoimisto asettaa tratan, elinkeinoharjoittajalle aiheutuu maksuviivetieto luottotietoihin. Maksuviitetieto ei ole maksuhäiriömerkintä, mutta sillä voi olla merkitystä yrityksen luotettavuuteen ja luotonsaantikykyyn. Mikäli perintätoimisto protestoi tratan, siitä aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Trattaa voi käyttää ainoastaan erääntyneiden, selvien ja riidattomien saatavien perimiseen.

ULOSOTTO

Laiminlyödyn velvoitteen pakkotäytäntöönpano, josta vastaa julkinen viranomainen lain velvoittamalla tavalla. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Ulosottoviranomainen tällöin selvittää, onko velallisella sellaista tuloa tai omaisuutta, joita voitaisiin käyttää saatavan maksamiseen. Ulosottoperintää säätelee ulosottokaari. Oikeudellisen perintäprosessin viimeinen vaihe.

VAKIOKORVAUS PERINTÄKULUISTA

Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

VAPAAEHTOINEN PERINTÄ

Eli kirje- tai puhelinperintä, joilla pyritään selvittämään velallisen maksuhalukkuus. Pyritään saamaan velallinen maksamaan velkojalle saatavat vapaaehtoisesti, ilman oikeudellista prosessia. Siihen kuuluu maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja maksusuunnitelmat. Toimenpiteitä sääntelee perintälaki. Vapaaehtoisesta perinnästä ei aiheudu velalliselle maksuhäiriömerkintöjä.

VELALLINEN

Kuluttaja tai elinkeinoharjoittaja, joka ei ole maksanut sovittua maksuaan eräpäivään mennessä.

VELAN KATKAISU

Velan vanhentumisaika lakkaa kulumasta (vanhentuminen katkeaa), kun vanhentuminen katkaistaan velkojan toimesta. Katkaisemisesta alkaa kulua uusi, alkuperäisen vanhentumisajan pituinen vanhentumisaika. Velan katkaisemiseksi riittää se, että velkoja muistuttaa velallista velasta vaatimalla suoritusta siitä. Velan vanhentumista katkaistaessa velka on kohdistettava saatavaan.

VELAN VANHENTUMINEN

Vanhentumislain mukaan velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole ennen sitä katkaistu. Vanhentumisaika alkaa yleisesti kulumaan eräpäivästä. Tuomiopäätökseinen velka vanhenee viidessä vuodessa. Velan vanhentumisen jälkeen velallinen vapautuu suoritusvelvollisuudestaan. Jälkiperinnän tärkein tehtävä on huolehtia, ettei velka pääse vanhenemaan.

VELKOJA

Elinkeinoharjoittaja, jolla on saatavia velalliselta. Velkoja toimii yleisesti toimeksiantajana perintätoimiston näkökulmasta. Velkoja voi suorittaa perintää joko itse tai hyödyntää perintätoimistoa saatavien perinnässä.

VIIVÄSTYSKORKO

Korko, jota velallinen joutuu maksamaan saatavan eräpäivän jälkeiseltä ajalta velkojalle saatavan maksamiseen saakka. Jos eräpäivää ei ole sovittu, viivästyskorko alkaa tavallisesti juoksemaan 30pv laskun päiväyksestä. Korko on kuluttajasaatavissa 7% korkeampi kuin Suomen pankin määrittämä peruskorko. Yritysten välillä saatetaan käyttää korkeampaa viivästyskorkoa.

YKSIPUOLINEN TUOMIO

Mikäli saatava on riidaton, siitä haetaan yksipuolista tuomiota. Tuomio on toimeenpanokelpoinen, joten se lähetetään ulosottoviranomaiselle, joka toimeenpanee ulosoton.

YRITYSSANEERAUS

Eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen elinkeinoharjoittajan toiminta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on usein vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien vuoksi, jotta voidaan uudelleen neuvotella ja vähentää velkoja sekä parantaa tai palauttaa maksukyky toiminnan jatkamiseen. Hakijana voi olla joko velallinen tai velkoja.