Tässä ohjeistus Perintäritari Oy:n tilityslaskelman lukemiseen.

  1. Alkuperäiselle laskulle kohdistunut maksettu pääoma.
  2. Laskulle kertynyt viivästyskorko.
  3. Laskun pääoma on 0,00€ mutta sille on kertynyt viivästyskorkoa = lasku on alun perin maksettu ohisuorituksena tai pääomaa ei ole vielä maksettu vaan suoritus on kohdistunut korkoon ensin.

4. Perintätoimistolle maksetut suoritukset mukana tilityksessä.
5. Perintäritarin tilityksestä pidättämä palkkio alv 0%
6. Velalliskulun arvonlisävero on velalliselta peritystä kulusta maksettava arvonlisävero. Perintälain mukaan velalliselta ei saa periä kuluista arvonlisäveroa. Mutta koska ne muodostuvat perintätoimiston tekemästä työstä, joka on arvonlisäveron alaista, tällöin velkojan ollessa alv-velvollinen, alv velalliskulusta vieritetään velkojalle maksettavaksi. Velkoja saa vähentää sen 100%:sti omassa arvonlisäverotuksessaan. 
7. Velkojan pankkitilille tilitettävä summa. 
8. Pankkitili, jolle tilitys tehdään ja viitenumero, jolla tilitys tehdään.