Yritysten maksuvaikeudet näkökulmastamme blogikirjoitus Perintäritari

Kulunut vuosi on ollut yrityksille äärimmäisen haasteellinen. Erityisesti yleinen hintojen nousupaine ja maailman epävarmuus ovat laittaneet meitä varpaillemme uusien investointien ja kulutuskäyttäytymisen suhteen. Korkojen nousut ovat syöneet maksuvaraa melkoisesti. Miten me perintätoimistossa tutkimme ja tulkitsemme yritysten vaikeuksia, maksukykyä ja mahdollisuuksia selvitä velkojen maksamisesta? Ja miten yritykset voivat tehdä parhaansa välttääkseen ongelmia?

Case Jukkatalo

Tuore Jukkatalon konkurssi pienessä 1600 asukkaan Pyhtäjän kunnassa oli valtaisa menetys koko alueen elinkeinoelämälle. Työpaikka lähti suoraan alta noin 200 työntekijältä, ja epäsuora vaikutus tuli reiluun 500 työntekijään/yrittäjään. Konkurssin myötä velkojat eivät tule saamaan saataviaan kokonaisuudessaan ja siten heille muodostuu luottotappioita. Kunnan yksi suurimpia yritysveronmaksajia on poissa. Samassa kunta menettää työntekijöistä lukuisia kunnallisveronmaksajia. Sen myötä Pyhtään paikalliselle hierojalle tulee vapautumaan hieronta-aikoja, sillä potentiaalisten asiakkaiden maksuvara heikkenee. Jukkatalo ei myöskään ole ollut ainoa konkurssin tehnyt suuri rakennusalan toimija. Mm. liminkalainen Siklatilat joutui samaiseen menettelyyn syyskuun alussa

Nämä esimerkit kuvastavat mihin yritysten maksuongelmat voivat pahimmillaan johtaa, ja vaikutukset koskevat välillisesti valtavaa määrää henkilöitä, yrittäjiä, yrityksiä ja kuntia. Ei kuitenkaan keskitytä tässä kirjoituksessa tähän pahimpaan skenaarioon vaan käsitellään pienempien saatavien luototuksen arviointia jokapäiväisessä tekemisessä.

Miten perinnän onnistumista arvioidaan?

Kun perintätoimistolle jätetään toimeksianto, meidän on aivan aluksi arvioitava onko vapaaehtoisen perinnän toimilla onnistumisen edellytyksiä saatavien perinnässä vai tuleeko saatavan osalta suositella velkojalle suoraan oikeudellisia toimia tai luottotappiokirjausta. Onnistumiseen vaikuttavia seikkoja on esimerkiksi saatavan luonne (kuukausilasku kirjanpidosta vs. yksittäinen maanrakennuslasku), euromääräinen suuruus, yrityksen ikä, talousluvut, maksuhäiriömerkinnät sekä historian ja kokemuksen tuoma hiljainen tieto. Merkittävintä roolia näyttelee maksuhäiriömerkinnät.

Mitä puhtaammat luottotiedot yrityksellä on, sitä suuremmin me myös haluamme ponnistella niiden puhtaana pitämisen eteen. Tahtotilamme on auttaa velallisasiakkaita välttämään maksuviive- ja maksuhäiriömerkinnät parhaamme mukaan, ja juuri siksi pyrimme tavoittelemaan velallisasiakkaita aina kirjeen lisäksi myös puhelimitse ja tekstiviestitse.

Lakimuutos puhdistaa luottotiedot kuukaudessa

Joulukuussa 2022 tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä maksuhäiriömerkintä poistuu velallisen luottotiedoista 1kk kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö saa suorituksesta tiedon. Valitettavasti huomaamme edelleen, että tämä lakimuutos ei ole tavoittanut kaikkia yrittäjiä/yrityksiä. Lakimuutos on itse asiassa valtava kannustin hoitamaan asiat kuntoon edes myöhemmin kuin ei milloinkaan. Tänä päivänä yksikin maksuhäiriömerkintä saattaa aiheuttaa yrityksen polttoainekortin jäädytyksen.

Koska meidän tehtävämme on vaalia mahdollisimman totuudenmukaista luottotietoa, infoamme luottotietoyhtiötä aina suorituksista, jotka kuittaavat protestoidun tratan kokonaisuudessaan kuntoon. Pitää muistaa, että se ei ole automaatio vaan jokaisen velallisen tulee itse olla aktiivinen pyytämään/informoimaan suorituksen maksamisesta.

Maksusuunnitelmien avulla helpotusta

Miten ratkaiset seuraavan tilanteen: tänään on neljässä laskussa eräpäivä ja yhteensä olisi maksettavaa 10 000 euroa. Tilillä on rahaa 2000 euroa ja kahden seuraavan viikon aikana omia saatavia pitäisi laskutuksen mukaan kotiutua 15 000 euroa.

Maksatko yhden laskun kokonaisuudessaan ja annat loppujen odottaa siihen saakka, kunnes omat saatavat kotiutuvat vai pyritkö informoimaan velkojat tilanteestasi? Jokaiselle voisi jakaa 500€ ja pyytää osasuoritus maksamalla pari viikkoa maksuaikaa lopuille veloille. Kun tämä 500€ tärähtää velkojien tilille, heistä 90% suostuu joustoon. Jos kohdallesi osuu 10% osuuden velkoja, priorisoi häntä omien tulevien saataviesi suhteen, sillä hänellä voi todella olla tarvetta akuutisti suorituksillesi.

Ja tähän vielä se olennaisin huomio: kun sovit suunnitelmia, ole itse aktiivinen pitämään niistä kiinni ja informoimaan muutoksista. Velkoja todellakin odottaa sinun pysyvän lupaamassasi aikataulussa.

Luottotietojen tarkastaminen myyntivaiheessa tärkeää

Dun & Bradstreet (ent. Bisnode Finland Oy) ja Suomen Asiakastieto ovat meillä Suomessa luottotietopalveluita tarjoavat yhtiöt. Heiltä saatu data on erittäin arvokasta luottopäätöksen tueksi: mikäli potentiaaliselta asiakkaalta löytyy tiedoistaan liuta tuoreita maksuhäiriömerkintöjä, voidaan ennakoida maksuviiveen olevan merkittävä myös sinun saataviesi kohdalla. Tällöin etumaksu tai osasuoritus myyntivaiheessa ovat fiksuin tapa välttyä omilta riskeiltä saataviensa osalta.

Olemme aina sanoneet (ja tulemme aina sanomaan), että heidän palvelunsa on jokaiselle luotolla myyvälle yritykselle investointi, ei kulu. Yksikin 1000€ luottotappiokirjaus vuodessa maksaa pienelle yritykselle enemmän kuin 12kk palvelumaksu luottotietojen tarkastamiseen. Kannustammekin jokaista yritystä tarkastamaan ennen myyntihetkeä asiakkaansa luottotiedot, sillä sen avulla pystytään myös ennaltaehkäisemään perintätoimistojen käyttöä.

Olemme aikaisemmin kirjoittaneet blogikirjoituksen ”Luottotappio on usein huonon luottopäätöksen seuraus”, jossa käsitellään luottokaupan lainalaisuuksia yksityiskohtaisemmin.

Millä keinoilla maksuvaikeuksia on tervettä pyrkiä ehkäisemään?

Puskuri. Se antaa turvaa suoriutua omista velvollisuuksista, vaikka myynti hetkellisesti sakkaisi. Se mahdollistaa myös paremmat ehdot ja mahdollisuudet ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi. Nyrkkisääntönä olisi hyvä pitää 2-3 kuukauden menojen verran helposti saatavilla olevaa puskurikassaa. Se ei tarkoita, että käteistä hillotaan pankkitilillä vaan se on hyvä sijoittaa sellaisiin instrumentteihin, joista sen saa nopeasti käyttöön.

Ennustettavuus. Jotta tiedetään tulevaisuutta, on tärkeä osata analysoida myös mennyttä. Taloudellinen ennustaminen muodostuu mm. potentiaalisesta myynnistä, saatavien kotiutumisesta omalle pankkitilille ja toimialakohtaisesta trendistä. Esimerkiksi torikahvilayrittäjä joutuu ennustamaan koko vuoden tulot ja menot sen mukaan, miten muutama kesäkuukausi tuottaa rahaa yrityksen kassaan – tulovirralla tulisi maksaa koko vuoden juoksevat/kiinteät kustannukset. Hyvä sähköinen taloushallinnon ohjelmisto on erinomainen kristallipallo taloushallinnon tueksi.

Myynti. Sillä saadaan rahaa kassaan ja pystytään selviämään omista velvollisuuksista. Tulorahoitus on edullisin tapa suoriutua omista laskujen maksusta. Myyntiä ei kuitenkaan pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä vaan kate määrittää lopulta onnistuneen myynnin.


Tämän hetken yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa jokaiseen yritykseen, ja toisilla toimialoilla kolahtaa kovempaa kuin toisilla. Pidetään kuitenkin mieli mahdollisimman positiivisena ja toiveikkaana tulevaisuuden näkemiseksi. Muistakaa, että perintätoimiston lähestyminen ei ole haudanvakava asia. Perintäritarin kirjeissä on kumppaneidemme Yrittäjän Talousavun ja Takuusäätiön yhteystiedot jo ihan siitä syystä, että osaisimme toimia ongelmatilanteissa parhaamme mukaan.

Tsemppiä ihan jokaiselle yrittäjälle ja yritykselle!

Perintäritarin Juha

Comments are closed.