Perintäritari Blogi Maksusuunnitelmat ja sovittelut

Kerroimme edellisessä blogikirjoituksessamme yritysten maksuvaikeuksista meidän näkökulmastamme. Siinä sivusimme maksusuunnitelmien helpottavan usein suuremman kokonaisuuden maksamista osissa. Kuluneen vuoden aikana maksusuunnitelmien, eräpäiväsiirtojen ja muiden sovitteluiden määrä on kasvanut merkittävästi, jonka vuoksi koemme aiheen yksityiskohtaisemman tarkastelun aiheelliseksi sekä velallisasiakkaan että velkojan näkökulmasta.

Maksusuunnitelma ei ole itsestäänselvyys

Usein koetaan, että maksusuunnitelman saa sovittua aina, kun vain pyytää. Kuitenkin velkoja lopulta määrittää haluaako/pystyykö joustamaan maksuaikataulun kanssa. Velkojan oma maksuvara voi olla niin tiukka, että yhdenkin päivän maksuviive omissa saatavissa aiheuttaa omien laskujen maksamisessa viivettä. Moni velkoja on valmis joustamaan, mutta jos kohdalle osuu velkoja, joka on tiukka maksuaikataulun suhteen, niin häntä ei pidä syyllistää tilanteessa. Lähtökohtaisesti joustamattomuudelle on aina hyvä peruste.

On kuitenkin hyvä muistaa, että jatkuva eräpäivän siirto ja maksusuunnitelmien sopiminen alkaa jossain kohtaa tympimään jokaista velkojaa. Mieti vaikka omalle kohdallesi asiakas, jonka tiedät jo myyntivaiheessa maksavan laskut eräpäivän jälkeen joko automaattisesti myöhässä tai osissa.

Maksusuunnitelma mahdollistaa joustavuuden

Joustavuus. Sitä jokainen yrittäjä toivoo asiakkailta, kumppaneilta ja laskutukselta. Luottokauppa mahdollistaa maksuehtojen mukaiset joustavuudet tuotteiden/palveluiden maksamiseen. Kokonaisuus on hyppysissä yleisesti sähköisessä taloushallinnon ohjelmistossa.

Maksusuunnitelma on jatketta joustavuudelle: velallisasiakas pystyy arvioimaan omien myyntilaskujen myötä, milloin omia saatavia pitäisi tulla kassaan ja kuinka paljon. Sen myötä tiukoissa tilanteissa useampi velkoja pystytään pitämään osasuorituksilla tyytyväisenä ja kokonaisvelat pienentyvät joka suuntaan.

Velkojien etu maksusuunnitelmissa

Kun velallisasiakas pyytää joustoa laskun maksamiseen, velkojan on hyvä huomioida vaihtoehdot: joko laskut maksetaan myöhässä, osissa tai ei ollenkaan. Viimeinen vaihtoehto tarkoittaa joko oikeudellista perintäprosessia tai luottotappiokirjausta. Ja kuluja yritykselle (oikeudenkäyntikulut tulee maksaa käräjäoikeuteen etukäteen, mutta ne toki palautuvat, jos oikeudelliset toimet onnistuvat).

Jos siis ajatellaan, että asiakkaalla on avoimena 3000 euron lasku ja hän ehdottaa sen maksamista 500 € / kahden viikon välein, kokonaisuus olisi maksettu kolmessa kuukaudessa ja omaa budjetointia pystyy suunnittelemaan hyvinkin selkeästi. Lisäksi ensimmäinen suoritus jo kattaisi kulut, jotka etukäteen muodostuisi haasteen tekemisestä käräjäoikeuteen.

Mikäli asiakas pyrkisi maksamaan 3000 euron saatavaa kerran kuukaudessa, maksusuunnitelma olisi ehkä hieman liian pitkä omaan valvontaan ja se olisi hyvä saada tiivistettyä vähintään puoleen. Mikäli siihen ei ole mahdollisuutta, kääntyminen perintätoimiston puoleen on aiheellinen, sillä tällöin pystytään analysoimaan luottotiedot paremmin ja mahdollinen maksuvalvonta saadaan ammattilaisten aktiiviseen seurantaan.

Sovittelut ovat vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua

Perustelut, rehellisyys ja lupausten pitäminen. Ne ovat velallisasiakkaan kannalta olennaisimmat asiat maksujen sopimisessa eräpäivän jälkeen. Ja erityisesti kolmas: lupausten pitäminen. Jokainen yritys/yrittäjä ymmärtävät tiukkoja maksutilanteita, sillä suurin osa kokee jossain kohtaa yrityksen elinkaarta vastaavan tilanteen.

Jos olet velallisasiakas ja tarvitset maksusuunnitelmaa, parhaiten se onnistuu siten, että maksat viipymättä osasuorituksen, ehdotat itse ripeää ja lyhyttä maksusuunnitelmaa ja pidät kiinni siinä pysymisestä. Tällöin velkojan ei tarvitse käyttää aikaa maksusuunnitelman seuraamiseen ja hänen näkökulmastaan maksuviive hoituu mahdollisimman kivuttomasti kuntoon.

Riita-asioiden sovittelu perintätoimiston näkökulmasta

Usein velkojalla ja velallisella eriäviä näkemyksiä saatavan suuruudesta tai perusteista. Epäselviä asioita ei lain mukaan saa vapaaehtoisen perinnän keinoin periä vaan siinä tulee ottaa avuksi juristit asioiden hoitamiseen.

Perintätoimistoille tosin usein saapuu toimeksiantoja, jotka eivät ole riitaisia ennen kuin perintätoimisto ryhtyy niitä perimään. Osa on myös epäselviä riitaisuuden kannalta, joissa pyrimme löytämään osapuolten välille ratkaisun, jotta asia saataisiin hoidettua ilman juristeja ja oikeusistuntoja. Velallisasiakkaita kehotamme tietysti maksamaan laskusta riidattoman osuuden, sillä sen myötä epäselvän osuuden käsittely on myös helpompaa osapuolten välillä. Puolueettomana osapuolena meillä on hyvä mahdollisuus neuvotella onnistuneesti asiat tyydyttävällä tavalla maaliin.


Perintätoimistot ovat maksusuunnitelmien luomisen ja seuraamisen ammattilaisia. Kun puhutaan maksusuunnitelman luomisesta ja/tai eräpäivien siirrosta, niin se tarkoittaa aina ylimääräistä työtä laskuttajalle. Perintätoimistot tekevät päätoimenaan saatavien seurantaa noin 40 tuntia viikossa, jolloin sovitut suunnitelmat ja eräpäiväsiirrot pysyvät hyvin ajan tasalla. Samoin viiveestä aiheutuvien kulujen periminen velallisasiakkailta (erityisesti viivästyskorot) on perintätoimistoiden toimesta helpompaa, sillä ohjelmistomme taipuu viivästyskorkojen laskemiseen jo ennen maksupäivää.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.