Mitä on inhimillinen ja vastuullinen perintä Perintäritari blogi

Inhimillinen perintä, vastuullinen perintä, asiakaslähtöinen perintä. Nämä kaikki linkittyvät hyvin vahvasti toisiinsa, ja me Perintäritarissa haluamme saavuttaa esimerkillisen toimijan maineen perintäalalla toteuttamalla tätä kolminaisuutta. Se onnistuu ahkeralla työllä, ystävällisellä palveluasenteella ja velallisasiakasta kannustaen. Eli erinomaisella asiakaspalvelulla, johon meidän henkilökuntamme pyrkii joka tilanteessa.

Inhimillinen perintä on vuorovaikutusta

Joku on joskus kertonut inhimillisyyden tarkoittavan toisen ihmisen kunnioittamista, arvostamista sekä hienotunteisuutta. Se, että kuunnellaan ja ollaan kiinnostuneita toisen mielipiteistä, on osa inhimillisyyttä. Siten inhimillisyys on vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa.

Kun puhutaan inhimillisestä perinnästä, sen toteuttamista helpottaa, kun pyrkii pääsemään asiakkaan kanssa vuorovaikutukseen. Paras keino päästä asiakkaan kanssa “jutuille” on soittaa hänelle. Kun tavoitamme velallisasiakkaan puhelimitse, pääsemme informoimaan häntä mahdollisesta erääntyneestä laskusta ja samalla kuulemaan hänen näkemyksensä laskun aiheellisuudesta. Tämän vuoksi me soitamme jokaiselle velallisasiakkaalle ennen maksuvaatimuksemme eräpäivää. Kirjeitse luontevaa vuorovaikutusta on haastavaa saada aikaiseksi. Olemme kattavammin käsitelleet inhimillistä perintää pari vuotta sitten: https://perintaritari.fi/inhimillinen-perinta-osana-asiakaspalvelua/

Vastuullinen perintä on ymmärtämistä

Vastuullisuus määritellään hyvin monimuotoisesti ja riippuen asiayhteydestä. On taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta sekä niiden alla vastuun kantamista esimerkiksi asiakkaista, työntekijöistä ja heidän turvallisuudestaan.

Saatavien perinnässä vastuullisuudessa korostuu sosiaalinen vastuullisuus. Meidän on pyrittävä kaikissa toimissa oikeudenmukaisuuteen sekä toimeksiantajan että velallisasiakkaan kohdalla. Velallisasiakkaalla on aina vaihtoehto riitauttaa hyvinkin selkeä asia ja hakea oikeutta oikeudellisen perinnän kautta, koska laki saatavien perinnästä ja hyvä perintätapa velvoittaa meitä toimimaan siten. Vastuullisuus korostuu niissä tilanteissa, kun asiakkaiden tilanne on erityisen haastava. Toimeksiantaja tarvitsee omien laskujen maksamiseen rahaa pikimmiten tai vastaavasti velallisasiakkaat tarvitsevat maksuajan pidennystä maksuista selvitäkseen.

Sanana “vastuullisuus” kärsii kylläkin jo inflaatiosta. Jokaisen yrityksen on jossain määrin toteutettava vastuullisuutta, ja se koristaa lähes jokaisen yrityksen arvoja. Niin meidänkin. Meidän toiminnassa haluamme vastuullisuuden erityisesti muistuttavan henkilöstöämme työmme tärkeydestä ja suhtautumisesta tehtäviin päätöksiin: yksikin liian kevyin perustein asetettu tratta aiheuttaa velallisasiakkaalle vähintään 6kk maksuviivemerkinnän ja vaikeuksia liiketoimintaan.

Koemme myös asiakasvalinnan olevan osa vastuullista perintää. Toimeksiantajien käytös ja kunnioitus omia asiakkaitaan kohtaan sekä toimintatavat liiketoiminnassaan vaikuttavat siihen, haluammeko auttaa heitä saatavien perinnässä. Emme esimerkiksi ole koskaan jättäneet tarjousta pikavippiyhtiöiden tarjouspyyntöihin vaan kieltäytyneet omiin arvoihimme vedoten. Asiakkaillemme pyrimme tuottamaan jatkuvasti ohjeita ja sisältöä, jotta he pystyvät toimimaan omassa toiminnassaan niin laskutuksen, muistutuksen kuin aikarajojenkin suhteen oikein ja asiantuntevasti. Se helpottaa tietysti myös meidän työtämme. Perinnän vastuullisuudesta olemme aikaisemmin avanneet näkemyksiäme mm. Tilisanomissa.

Yhdessä pohja asiakaslähtöisyydelle

Asiakaslähtöisyys on joustavaa, kohteliasta ja ystävällistä asiakaspalvelua, jossa pyritään saamaan paras mahdollinen lopputulos asiakkaalle. Kun perimme saatavia, meillä on toimeksiantaja sekä velallisasiakas, joita pyrimme palvelemaan asiakaslähtöisesti. Välillä pyllistämme toisaalle, mutta ainakin pyrimme tekemään parhaamme ja oikeudenmukaisesti.

Asiakaslähtöinen lähestymistapa on parhaiten mitattavissa asiakasuskollisuudella: Kuinka moni asiakas jää asiakkaaksemme ja on jopa valmis suosittelemaan palveluntarjoajaa ystäville tai muille yrittäjäkollegoille. Asiakaslähtöisyydessä pyritään sitouttamaan asiakkaita palveltavaksi uudelleen ja pitämään asiakkaat niin tyytyväisinä kuin mahdollista. Asiakkaat ovat lopulta ne, jotka mahdollistavat tyytyväisen henkilöstön kanssa jokaisen yrityksen olemassaolon. Kesäkuun puolivälin tienoilla tutkimme jälleen Trustmaryn kanssa asiakkaidemme uskollisuutta. Asiakasuskollisuus on yksi merkityksellisiä mittareitamme.

—————————

Inhimillinen ja vastuullinen perintä kulkevat siis käsi kädessä. Jos perintätoimisto miettii ensisijaisesti parasta mahdollista taloudellista tulosta, sekä inhimillisyys että vastuullisuus usein kärsivät: työ on tehokkaampaa, kun minimoidaan ihmiset prosesseista ja viedään läpimenoajat niin ripeiksi kuin mahdollista.

Onko sinulle väliä mitä adjektiiveja liiketoimintaasi yhdistetään? Meille on ja teemme hartiavoimin työtä sen eteen, että ne pysyisivät mahdollisimman inhimillisinä ja vastuullisina.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.