Asiakastieto ja parempi luottopäätösKuukausi sitten tavoitimme erään velallisasiakkaan, joka sanoi oman kassavajeensa johtuvan oman asiakkaansa kesällä tekemästä konkurssista. Se tuli hänelle puskista ja kymmeniä tuhansia euroja jäi sen myötä saamatta. Kun katsoimme yhdessä “mitä se oli syönyt”, niin paljastui, että maksuhäiriöitä oli muodostunut tasaiseen tahtiin jo 10 kuukauden ajan. Tähän olisi ollut dataa saatavilla, mutta aikaisemmat maksuviiveet olivat olleet vain viikkoja, joten tarvetta ei ollut epäillä asiakkaan maksuvaikeuksia. Miten yritys pystyy parhaiten ehkäisemään luottotappioita? Haastattelimme aiheesta Asiakastiedossa (joka on kumppaneistamme) 18 vuotta palvelutta Ville Kauppia, joka nykyään toimii yrityksessä viestinnän ja markkinoinnin pelikentällä.

Mitä Asiakastieto tekee?

Asiakastieto auttaa yrityksiä tekemään parempia, tietoon pohjautuvia päätöksiä yritystoiminnan kaikissa vaiheissa. Tavoitteemme on luoda luottamusta ja läpinäkyvyyttä liiketoimintaan. Autamme toki myös kuluttaja-asiakkaitamme ymmärtämään omaa talouttaan ja varmistumaan muiden luotettavuudesta. Dataa keräämme lukuisista viranomaislähteistä, mutta myös yrityksiltä itseltään.

Miten Asiakastieto pystyy olemaan avuksi erityisesti pienyrittäjille?

Pieni ja aloitteleva yrityskin tarvitsee uusia asiakkaita ja me autamme löytämään niitä. Meillä on kattava tietokanta kaikista suomalaisista yrityksistä. Sieltä pystymme poimimaan jokaisen yrityksen tuotteille ja palveluille otollisimmat ja potentiaalisimmat asiakasjoukot. Tämä tarkoittaa, että jo etukäteen voidaan seuloa kohderyhmään ne yritykset, jotka pystyvät ostoksensa myös maksamaan. Autamme myös yrityksiä itseään vakuuttamaan muut omasta luotettavuudestaan ja taloudellisesta kyvystään hoitaa velvoitteensa.

Millaisia palveluvaihtoehtoja teillä on tarjota pienyrittäjille?

Meiltä saa ns. avoimesta palvelusta yksittäisiä raportteja yrityksistä, mutta kun liiketoiminta on jatkuvaa ja säännöllistä, kannattaa ottaa käyttöön kiinteähintaiset palvelumme.

Missä tilanteissa asiakkaan luottotiedot kannattaa tarkastaa?

Kannustamme aina pieniäkin yrityksiä laatimaan itselleen luottopolitiikan ja noudattamaan sitä. Toiminta on tehokkaampaa ja päätösten laatua on helppo seurata, kun yritys tekee aina samat toimenpiteet ja tarkistukset esim. luottopäätöksen yhteydessä. Pitkissä asiakassopimuksissa asiakasyritykset kannattaa ottaa ns. valvontaan, jolloin saa heti tiedon, jos asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia. Ei missään tapauksessa kannata jättää tietoja tarkastamatta sillä perusteella, että aiemmin ei ole ollut ongelmia.

Miltä näyttää luotonhallinnan tulevaisuus?

Ehdoton trendi on vastuullisuus. Entistä useampi yritys haluaa toimia vastuullisesti ja sitä edellyttävät myös asiakkaat, omistajat ja muut tärkeät sidosryhmät. Yrityksen pitää pystyä osoittamaan toimivansa oikein ja vastuullisesti. Myös pääurakoitsijat, kauppaketjut ym. varmistavat, että niiden tuotantoketjussa on vain vastuullisesti toimivia yrityksiä, koska niiden oma maine syntyy koko verkoston toiminnan tuloksena. Asiakastieto panostaa vastuullisuuden näyttämiseen ja varmistamiseen liittyvää päätöksentekoa tukeviin palveluihin.


Meillä Perintäritarissa on Asiakastiedon data päivittäin aktiivisesti käytössä, sillä tehtävämme on paitsi ehdottaa velkojille parhaita toimintatapoja vapaaehtoisen perinnän jälkeen myös huolehtia velallisasiakkaiden oman luottotiedon tietoisuudesta. Kun esimerkiksi velallisena on vuokralainen, jolla ei ole yhtään maksuhäiriömerkintää, on tehtävämme kertoa hänelle maksuhäiriömerkinnän seurauksista ja etsiä paras mahdollinen ratkaisumalli, ettei sitä ensimmäistä merkintää tulisi.

Vaikka käytössämme ei ole positiivista luottorekisteriä, jonka avulla nähtäisiin kaikki nykyhetken avoimet luotot, pystytään Asiakastiedon tarjoaman datan pohjalta hyvin ennustamaan henkilöiden/yritysten maksukykyä. Suosittelemme ehdottomasti jokaista yritystä investoimaan luottotietopalveluun 480€ vuodessa, sillä se maksaa takuulla itsensä takaisin alhaisempina luottotappioina.

Kiitokset Ville Kaupille haastattelusta ja näkökulmista meidän kaikkien pienyrittäjien puolesta. Villeen voi verkostoitutua LinkedInin puolella: https://www.linkedin.com/in/kauppiville/

Perintäritarin Juha

Comments are closed.