Kaksi termiä, joista toinen on yksi menestyvän yrityksen työkaluista ja toinen voi rikkoa jopa lakia (vähintäänkin normeja). Niiden ero on teoreettisesti selkeä, mutta todellisuudessa varsin häilyvä etenkin, kun luodaan tekstisisältöä (esimerkiksi kotisivuja). Omalle kohdallamme aihe nousi viime viikolla kirjoittamisen arvoisesti esille, kun huomasimme erään uuden perintätoimiston tulleen markkinoille ja heidän palvelukuvauksessaan oli jotain todella tuttua (sanasta sanaan kopioidut lauseet on korostettuina):

Perintäritari blogi: benchmarkkausta vai plagiointia Seinäjoki kilpailija

Olimme muokanneet omaa palvelukuvaustamme hieman kuukausi sitten, joten nykyisiltä kotisivuitamme kyseistä tekstiä ei löytynyt. Kuitenkin WordPressin aikaisemmista versioista löysimme vanhan Palvelumme -osion, joka on lauseiden osalta 90%:sti täysin identtinen kilpailijan sivuihin.

Lisäksi pari viikkoa sitten tuli vastaan kahden valokuvaajan lähes identtiset infot heidän kotisivuiltaan:

Perintäritari blogi: benchmarkkausta vai plagiointia Seinäjoella

Ongelmallisen tästä tekee kotisivujen osalta se, että näiden sivuilla käydessään ei osaa sanoa, kumpi on kirjoittanut tekstin ensin ja kumpi on leikannut ja liimannut sen. Kumpi näistä kuvaajista on se luova ja kummalla on oma identiteetti hakusessa? Kumpi oikoo asioissa? Käsitelläänpäs termit benchmarkkaus ja plagiointi hieman tarkemmin.

Benchmarkkaus

”Benchmarkkaus –termiä on määritelty suomeksi sanoilla: vertailukehittäminen, esikuvaoppiminen, vertailuanalyysi ja esikuva-analyysi. Benchmarkkausta tehdessä aloitetaan useimmiten vertailusta; miksi kilpailija tai muun toimialan yritys onnistuu paremmin tai miten kilpailija tekee asian X? Sitä voidaan toteuttaa kaikkialla markkinoinnissa esimerkiksi kanavien valinnassa, kohderyhmien valinnassa tai palvelujen rakentamisessa. Se voidaan keskittää koko yritykseen tai vain tiettyihin osa-alueisiin yrityksessä. Benchmarkkausta toteuttaessa etsitään sitä parasta tapaa, josta voisi oppia kehittämään omaa toimintaansa.

Monesti benchmarkkauksessa pyritään oppimaan muiden menestyksen syitä ja ottamaan käyttöön muualla hyväksi havaittuja tapoja toimia. Menetelmää käytettäessä verrataan omia suorituksia saman alan tai muun toimialan yritysten välillä. Siinä etsitään parasta toimintatapaa, jolla voitaisiin oppia lisää oman toiminnan parantamiseksi.” Lähde: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86032/Yritys%20Xn%20markkinoinnin%20kehittaminen%20sosiaalisessa%20mediassa.pdf?sequence=1

“Ei me olla keksitty mitään oikeasti uutta, mutta ollaan ankarasti kopioitu sitä mitä muilla toimialoilla on tehty hyvin.“, totesi Musti ja Mirrin toimitusjohtaja Mika Sutinen Radio Rockin Korporaation haastattelussa viime viikolla, kun häneltä kysyttiin yrityksen menestyksen avaimista. Kaikki menestyvät yritykset benchmarkkaavat kilpailijoitaan ja liiketoimintaansa liittyviä yrityksiä.

Olemme huomanneet parin blogi-kirjoituksiemme jälkeen, että alamme suuret toimijat Intrum Justitia ja Lindorff ovat hieman meidän jälkeen sattuneet käsittelemään omissa blogeissaan juuri samoja aiheita kuin me:

Maksuhäiriömerkinnän syyt ja seuraukset (12.10.2016 perintaritari.fi)

Mikä maksuhäiriömerkintä? (9.11.2016 intrumlehti.fi)

Miten valita itsellesi sopiva perintätoimisto? (22.11.2016 perintaritari.fi)

Mitä talouspäättäjän tulee tietää kilpailutuksesta? (24.11.2016 profit.lindorff.fi)

He ovat takuulla ennen meitäkin näitä samoja aiheita käsitelleet, mutta me kiinnitämme siihen vasta nyt huomiota, kun itse olemme ryhtyneet bloggaamaan. Tämä on todennäköisesti täyttä sattumaa, sillä alallamme on varsin vähän aiheita, joita blogeissa käsittelisi. Se on syy miksi me pyrimme laajentamaan blogi-kirjoituksiamme perintäalan lisäksi yrittäjyyteen, jota tämäkin teksti käsittelee. Pääasia on se, että tuotamme lukijoille asiantuntevaa informaatiota tärkeistä asioista ja että kirjoituksia luetaan. Sisällön tuottaminen on yksi myynnin ja markkinoinnin työkaluja.

Plagiointi

”Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä teksti tai siinä oleva ajatus on peräisin. Tällöin tekstiä ja siinä olevia ajatuksia pidetään opiskelijan itsensä tekeminä.

Plagiointiin syyllistyy, kun

  • ”leikkaa ja liimaa” toisen henkilön tekstin sellaisenaan muuttamattomana ja käyttää sitä omassa työssään ilman asianomaista viittausta lähteeseen
  • muuttaa lainaamaansa tekstiä vähäisessä määrin, esimerkiksi vaihtaa sanajärjestystä tai sanoja, eikä ilmoita lähdettä. Toisen tekstin osittainen muuttaminen ilman, että lähdettä ei ole ilmaistu, on siten myös plagiointia
  • ”leikkaa ja liimaa” tai muuttaa vähäisessä määrin useamman eri kirjoittajan tekstejä ilman asianomaista viittausta lähteisiin. Omana tuotoksena esitetty teksti on koottu useamman eri kirjoittajan teksteistä esimerkiksi siten, että kukin kappale on peräisin eri kirjoittajilta. Se, että opiskelija on kirjoittanut kappaleiden väliin tai niiden loppuun jonkin tekstipätkän saadakseen aikaan jonkin ajatuksellisen ”aasinsillan” eri kirjoittajien tekstin väliin, ei tee tuotoksesta hänen itsensä tekemää tekstiä

Lähde: http://users.edu.turku.fi/sundbes/plagiointi.pdf

Leikkasimme ja liimasimme ylläolevan tekstin hyvinkin tarkasti, ettemme vahingossakaan vääristä plagioinnin termiä ja kerromme sen juuri sellaisena kuin joku viisaampi on sen aikaisemmin Turussa kertonut.

Mikä on käytännön ero ja missä menee raja?

Omasta mielestään moni ei varmaan näe oman toimintansa olevan plagiointia vaan kokee tehneensä vain benchmarkkausta. Kuitenkin suurin ero on siinä, että benchmarkkaus on toimintoihin ja prosesseihin liittyvää, parhaiden menetelmien etsimistä ja plagiointi on tekijänoikeutta rikkovaa tekstien, kotisivujen ja kuvien kopioimista ilman tekijän hyväksyntää.

Me loimme uudet kotisivut kesällä ja keräsimme sen ulkoasuun ideoita eri mainostoimistojen asiakkailleen toteuttamien kotisivujen pohjalta. Tekstit kotisivuille tuotimme seuraavasti: kävimme läpi yli kolmenkymmenen perintätoimiston kotisivut, poimimme sieltä meille sopivia aiheita ja teemoja, jonka jälkeen tuotimme tekstit alusta loppuun kirjoittaen ja esimerkiksi lomakkeiden eri kohdat ja niiden keskenäiset järjestykset on selvitetty usean perintätoimiston lomakkeiden pohjalta.

Raja on siis häilyvä. Kun Suomen Perintätoimisto Oy kertoo kotisivuillaan hyvinkin tarkasti mikä on tratta, syyllistymmekö me plagiointiin, kun kerromme omilla kotisivuillamme mikä on tratta? Emme tietenkään, sillä se on alan sanastoa ja itse termiin ei Suomen Perintätoimisto Oy:llä ole tekijänoikeutta. Kuitenkin heillä on tekijänoikeus omaan tekstiinsä kotisivuillaan ja sitä emme voi leikata ja liimata omille sivuillemme. Siksi kerrommekin tratan käsitteen omin sanoin.

Kunnioitetaan siis toistemme tekstejä ja yleisesti tekijänoikeuksia. Kuten Adidas sen on sanonut: #FirstNeverFollows

Terveisin,

Perintäritari

Leave a Comment