Miksi saatavien perintä on erityisen tärkeää B2B liiketoiminnassa_

“Kyllä kyseinen lasku tuossa laskupinossa on menossa maksuun, kunhan oma asiakkaani saa laskunsa hoidettua. Tässä me nyt molemmat odotetaan, kun muutakaan ei voi.” Ei ole kerta tai kaksi, kun kyseinen lause on tullut vastaan puheluissamme koronakevään jäljiltä. Erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä saatavien perinnällä on tärkeä rooli asioiden ja maksuliikenteen sujuvuuden kannalta. Maksamaton lasku liittyy yllättävän moneen asiaan. Listasimme mielestämme kuusi tärkeintä syytä, miksi perintä on tärkeä osa yritystoimintaa. Ja perintää voidaan toteuttaa myös ilman perintätoimiston apua, joten otattehan tämän kulman huomioon blogikirjoitusta lukiessanne.

Kunnioitus ja tasavertaisuus

Kunnioitus tiivistää hyvän, terveen ja tasavertaisen asiakassuhteen. Kun toimittaja toimittaa tuotteet/palvelun niin lähtökohtaisesti sen mukana tuleva lasku maksetaan eräpäivään mennessä. Näin täydellisessä maailmassa. Pienyrittäjät haluavat usein maksaa velvollisuutensa toisille pienyrittäjille jo ennen eräpäivää korostaakseen asiakassuhteen tärkeyttä ja tuodakseen arvostuksen toista kohtaa näkyväksi.

LUE MYÖS: ”Millainen on laadukas maksumuistutus?”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 12.3.2019

Jotta asiakassuhteen säröiltä pystytään välttymään, kannattaa ehdottomasti tiedustella asiakkaalta eräpäivän jälkeen onko hän ollut tuotteeseen/palveluun tyytyväinen ja tavoittiko lasku jo hänet. Sanoisin, että 95% asioista ratkeaa tässä vaiheessa ja lasku tulee maksuun. Yleisin syy laskun maksamattomuudelle on se, että se ei ole tavoittanut vastaanottajaa tai sitten se on unohtunut maksaa.

Myös meidän perintätoimistojen tehtävä on kunnioittaa molempia osapuolia tasavertaisesti. Tämän haluamme välittyvän jokaisesta kohtaamisestamme. Maksuhaluttomuus osoittaa kunnioituksen puutetta asiakasta ja yhteisiä pelisääntöjä kohtaan, mutta maksuvaikeuksien kanssa tilanne voi olla toinen. Nämä kaksi mallia on osattava erottaa toisistaan. Rehellinen ja avoin yhteydenpito on osa kunnioitusta.

Kassavirran hallinta

Mikäli laskuja ei makseta eräpäivinä on lähes mahdotonta ennustaa miten omista laskuista/investoinneista selviää. Nyrkkisääntönä pidetään, että yrityksillä tulisi olla puskuria kassassa kahden kuukauden menoja vastaava summa. Etenkin alkuvaiheen yrityksillä ei ole tähän mahdollisuutta ja sen vuoksi monilla yrityksillä kaikki sisään tuleva raha ei ehdi tilillä lepäämään vaan lähtee välittömästi eteenpäin omien laskujen hoitamiseksi.

Moni yrittäjä miettii mistä saisi rahoitusta omaan liiketoimintaansa, jos kassavarat käyvät vähiin. Myyntisaatavat ovat yksi rahoitusinstrumentti. Ja vieläpä varsin nopea ja edullinen. Yritysluotto on useimmiten kallista ja laskurahoituskaan ei auta enää eräpäivän jälkeen.

Laskurahoitus on potentiaalinen vaihtoehto omien saatavien rahoittamiseen mikäli kassavirta tulisi saada korjattua äkillisten kulujen kattamiseksi. Koska haluamme itse keskittyä saatavien perintään olemme luotettavana kumppanina suositelleet asiakkaillemme meille tuttuja ja turvallisia laskurahoittajia Corona Capital Oy:tä ja Guida Invest Oy:tä.

Maksuviiveiden ketjuuntuminen

Tätä syytä sivusinkin jo edellisessä alaotsikossa. Kassavirran seuranta vaikeutuu merkittävästi, kun sovituista eräpäivistä ei pidetä kiinni. Etenkin korona-aikana maksuviiveet ovat ketjuttaneet ongelmia, sillä sovittujen eräpäivien laiminlyöminen pitkittää useiden muidenkin yritysten laskujen maksamista.

Esimerkki: Suurella yrityksellä on Alihankkija X, jolla on Alihankkija Y, jolla on Alihankkija Z. Tämä koko kolmen alihankkijan ketju kärsii kokonaisvaltaisesti maksuviiveestä, mikäli suuri yritys ei maksa laskuja sovittuina eräpäivinä. Tällöin Alihankkija X on tilanteessa, että hänen tulee aloittaa viipymättä saatavien perintä suurelta yritykseltä, jotta hän pystyy maksamaan Alihankkija Y:n lähettämän laskun. Mikäli Alihankkija Z ketjun viimeisimpänä tuskastuu odotteluun, hän aloittaa perintätoimenpiteet Alihankkija Y:tä kohtaan ja Alihankkija Y joutuu myös aloittamaan perintätoimenpiteet Alihankkija X:ää kohtaan.

Tässä kohtaa esittäisinkin toiveen erityisesti isoille ja vakavaraisille yrityksille: huolehtikaa omista asiakkaistanne mahdollisimman lyhyiden maksuehtojen lisäksi myös täsmällisellä maksukäyttäytymisellä. Vaikka maksuehto olisi 30pv niin se on ennustettavissa toisin kuin myöhässä maksettu suoritus.

Positiivinen mielikuva

Tämä syyn esiin nostaminen aiheuttaa suuntaamme usein hihittelyä ja vastaväitteitä, sillä harva näkee perintätoimenpiteiden aiheuttavan koskaan positiivista mielikuvaa velallisten suuntaan. Jos haluatte tehdä kestävää, kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa niin haluatte takuulla tehdä yhteistyötä samankaltaisten yritysten kanssa.

Oman kassan leväperäinen seuranta ei anna hyvää yrityskuvaa ulospäin. Vakavaraisten ja omasta kassavirrastaan tarkasti huolehtivien yritysten kanssa on luotettavampi ja vakaampi toimia kuin niiden, joilta puuttuu systemaattisuus ja seuranta omasta kirstusta.

Tyytyväiset asiakkaat haluavat aina maksaa laskunsa mahdollisimman nopeasti. Ei jätetä heitä roikkumaan vaan huolehditaan perintätoimenpiteet myös ripeästi ja asiakastyytyväisyyttä vaalien.

Yhteisvastuullisuus

Kaikki yrittäjät muodostavat yhdessä hiton ison veneen, jota soudetaan yhteisten toimintatapojen, normien ja lakien puitteessa. Mikäli joku lähtee soutamaan väärään suuntaan, vapaamatkustaa tai pyrkii hidastamaan matkan tekoa, siihen tulee puuttua. Se on jokaisen yrittäjän velvollisuus puuttua epäkohtiin, jotta yhteinen tavoite saavutetaan. Se on yhteisvastuullisuutta.

LUE MYÖS: ”Maksuviiveet ja niiden merkitys”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 27.2.2018

Mikäli asiakkaasi maksaa laskut systemaattisesti kuukauden myöhässä ja jättää aina viivästyskorot maksamatta, niin miksi ihmeessä hän maksaisi sinulle (tai muille yrityksille, jotka eivät viivästyskorko peri jälkikäteen) tulevaisuudessa laskut ajallaan? Mikäli jätät perimättä riidattoman ja selkeän 200€ laskun asiakkaalta, koska “se nyt vain on niin pieni summa” niin asiakas oppii ns. ilmaisille lounaille ja saattaa jättää toiselle yritykselle hyvinkin merkityksellisen 200€ laskun myös maksamatta.

Pidetään yhdessä kiinni siitä, että me toimimme yleisiä normeja kunnioittaen ja ajatellaan itsemme lisäksi myös muita yrityskentän toimijoita. Myös niitä soutajia, jotka eivät ole veneessä kaikkein äänekkäimpiä, mutta haluavat menestyä yhdessä muiden kanssa pelisääntöjä noudattaen.

Myynnin este

Onko sinulle käynyt niin, että säännöllisesti ostanut asiakas on yhtäkkiä kadonnut kuin tuhka tuuleen? Pienen selvittelyn jälkeen löytyy todennäköinen syy: hän ei ole halunnut muistuttaa olemassaolostaan, sillä hänellä on laskuja maksamatta suuntaasi.

Hiljaisuus saattaa johtua velallisasiakkaan solidaarisuudesta, ettei hän tee uutta tilausta ennen kuin aiempi lasku on maksettu tai sitten hän pyrkii välttämään ikävää kohtaamista velkojan kanssa. Mitäs jos näissä puhuttaisiin rehellisesti ja avoimesti? Parhaimmillaan velkoja pystyy auttamaan velallista tilanteen yli pääsemisessä ja asiakassuhde syvenee. Korona-aika toi mainiota esimerkkejä miten vuokriin ja avoimiin laskuihin löytyi heikommille toimijoille joustoa ja huojennusta taloudellisesti vahvemmilta yrityksiltä. Kaikki joustakoot kuitenkin omien mahdollisuuksien ja tahtotilan mukaisesti.


Nämä ajatukset on koottu omien kokemuksiemme perusteella. Yksi tärkeä vinkki saatavien perimiseen on priorisointi: peri aina euromääräisesti suurimmat saatavat ensimmäisenä. Ne auttavat omien laskujesi maksamisessa parhaiten.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.