Taloushallintoala on tärkein asiakassegmenttimme

Sanat taloushallinto, kirjanpitäjä, tilitoimisto, maksuvalvonta ja luotonhallinta toistuvat puheissamme päivittäin, sillä saatavien perintä on olennainen osa yritysten taloushallintoa. Sen myötä taloushallinnon kanssa tekemisissä olevat toimijat “joutuvat” myös meidän kanssamme tekemisiin, kun tulee tarvetta kysyä vinkkejä perintäprosessiin liittyen, lakiteknisiä tarkennuksia tai suoraa apua saatavien perinnässä. Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut onkin ylivoimaisesti suurin toimiala meidän toimeksiantajien toimialoista.

Tilitoimistot myös välillisiä asiakkaita

Tilitoimiston rooli yritysten liiketoiminnassa on merkittävä. He pitävät huolen, että kirjanpito ja luvut tukevat yritysten kasvua ja olemassaoloa. Parhaimmillaan proaktiivinen kirjanpitäjä osaa ennakoida yrittäjälle miltä yrityksen tilanne näyttää muutaman kuukauden kuluttua. Puhutaan yrittäjän oikeasta kädestä.

Tämä oikea käsi on luottopakki yrittäjälle. Tilitoimiston verkosto ja heidän kuuntelunsa esimerkiksi sopivien tilintarkastajien tai perintätoimistojen osalta on paljon arvokkaampi kuin Facebookin yrittäjäryhmän lanka sopivan perintätoimiston suosittelusta. Tämä siksi, että tilitoimisto osaa arvioida taloushallintoalan toimijoita oikeilla kriteereillä eivätkä he lähde suosittamaan toimijoita, joiden toimintatapaa he eivät tunne. Tilitoimistot käyttävät myös itse perintäkumppaneita aktiivisesti, sillä he jos ketkä ymmärtävät talousluvuista ja miten tärkeä saatavien ripeä periminen on kassavirralle ja maksukyvylle. Usein kumppanit linkkiytyvät käytössä oleviin taloushallinnon ohjelmistoihin.

Kirjanpitäjien valtuuttaminen maksuvalvontaan

Mikäli käytössä ei ole sähköistä taloushallinnon ohjelmistoa, josta toimeksiannot ohjautuvat maksuvalvontaan automaattisesti tiettyjen aikarajojen puitteissa, voi oman kirjnapitäjän valtuuttaa siirtämään saatavia perintätoimistojen hoidettavaksi. Näin itse asiassa meillä tapahtuu varsin paljon ja se toimii usein jopa paremmin kuin asioiminen suoraan velkojan kanssa.

Kirjanpitäjän valtuuttamista maksuvalvontaan kannattaa erityisesti harkita siinä kohtaa, kun yrityksessä ei ole varsinaista henkilöä, joka huolehtii yksinomaan taloushallinnosta. Jos yrittäjä itse pyrkii korjaamaan auton moottorit, hankkimaan asiakkaita tekemällä mainonnan ja valvomalla laskusaatavia, niin asiat usein priorisoidaan siten, että maksuvalvonta laiminlyödään. 

Kesäpäivät kesäkuussa Tampereella

Parin viikon päästä, 4.- 6.6.2024, olemme jälleen mukana Taloushallintoliiton Kesäpäivillä Tampereella tapaamassa kasvotusten suurta osaa yhteistyökumppaneistamme, asiakkaistamme ja tulevista asiakkaista. Neitsytmatkamme Kesäpäiville tapahtui vuonna 2018, ja kyseisessä tapahtumassa kylvimme yhteistyön siemenet Fennoan kanssa. Kyseinen yhteistyö on kuudessa vuodessa kasvanut meidän osaltamme erittäin merkittäväksi kasvavien asiakasmäärien lisäksi myös siksi, että he mahdollistivat meille pääsyn sähköisen taloushallinnon piiriin. Tätä yhteistyötä me tulemme vaalimaan aina.

Nähdään Kesäpäivillä!

Perintäritarin Juha

Comments are closed.