Tuleeko väliaikaisesta perintälaista pysyvä

Vuoden alussa voimaan tullut väliaikainen laki saatavien perinnästä päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaan 30.6.2021. Väliaikainen laki perustui pitkälti helpottamaan yrittäjiä selviämään haastavasta koronapandemiasta. Koska pandemia ei ole vielä ohi, väliaikaiselle lakimuutokselle on tulossa jatkoa. Mutta voisiko tästä väliaikaisuudesta tulla pysyvä muutos lakiin saatavien perinnästä?

Paljon hyvää

Väliaikainen lakimuutos saa paljon kiitosta. Ensimmäistä kertaa perinnästä aiheutuville kuluille on euromääräinen linjaus eikä “kohtuullisuus” ohjaa jokaista perintätoimistoa/velkojaa toimimaan omien kohtuullisuusnäkemysten mukaisesti. Tämä vähentää valvovan viranomaisen, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston, työtaakkaa merkittävästi.

Perintäprosessin aikarajat tuovat myös reagointiaikaa velallisille hieman lisää. Tätä tarvitaan jo aivan siitä syystä, että kirjepostin toimitusaika on vuosi vuodelta pidentynyt. Perinnän tarkoitus ei missään nimessä ole (eikä saa olla) kulujen agressiivinen kasvattaminen, ja siten aikarajat yhdessä kulurajojen kanssa hillitsevät perintäkulujen kasvua.

Hiottavaakin riittää

Paljon hyvää, mutta pari kulmaa tulisi väliaikaisuudesta hioa pysyvään malliin. Tratan käyttö rajattiin pois tuoreiden yritysten lisäksi myös elinkeinoharjoittajilta. Tämä on poistanut keinovalikoimastamme yhden perinnän ketterimmistä tehokeinoista. Tratta tulisi palauttaa jo yhtiömuotojen tasavertaisuudenkin nimissä viipymättä koskemaan myös elinkeinoharjoittajia. Negatiivisessa luottotiedoissa tratat viestivät luotonmyöntäjille asiakkaan maksukäyttäytymisestä. Valitettavasti tällä hetkellä vain käräjäoikeuden velkomustuomiot ovat ainoita jälkiä, joita luotonmyöntäjä pystyy elinkeinoharjoittaja-asiakkaistaan saamaan.

LUE MYÖS: ”Laki saatavien perinnästä muuttuu tilapäisesti”

Blogikirjoituksemme 29.12.2020

Hallituksen esitys ylivelkaantumisen torjumiseksi tukevat nykytilaa

Hallitus esitti toukokuun alussa oman 7-kohtaisen esityksen ylivelkaantumisen torjuntaan. Esitys sisälsi kohtia positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotosta maksuhäiriömerkintöjen säilyvyyden lyhentämiseen ja talousosaamisen vahvistamiseen. Mukana torjumisessa olisi myös yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismäärä, jota olemme nyt alkuvuoden pilotoineet. Tämä oli kokonaisuudessaan oikein hyvä aihio.

Me kannatamme nykyistä linjausta, jossa perintäkulut pysyisivät ensimmäisen maksuvaatimuksen kohdalla aina alle 100€:ssa riippumatta pääoman suuruudesta. Se antaa velalliselle myös mahdollisuuden omalla aktiivisuudellaan välttyä ylimääräisten kulujen muodostumiselta. Mitä suuremmat perintäkulut velallisen pääoman päälle mätkäistään, sitä haastavampaa on kokonaisuuden takaisin maksaminen. 

Nykytila jatkunee vähintään 30.9.2021 saakka

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja väliaikaisen perintälain jatkumisesta lausuntopalvelussa. Lakivaliokunnan lausunto jatkosta pitäisi lähteä eteenpäin tämän viikon (vk 20) aikana ja näillä näkymin odotettavissa on, että väliaikainen lakimuutos jatkuisi 30.4.2022 saakka. Pientä muutosta olisi tulossa 30.9.2021 jälkeen, josta eteenpäin trattaperintää voitaisiin kohdistaa myös tuoreisiin ja alle 100000€ liikevaihtoa tehneisiin osakeyhtiöihin sekä elinkeinoharjoittajiin. Tratan saisi toki protestoida vasta 21 vuorokautta sen asettamisen jälkeen. Päivitämme tätä kirjoitusta, kun päätöksiä asian suhteen on lukittu.

Todennäköisesti tratat, joita ei alkuvuoden aikana ole pystytty asettamaan/protestoimaan, kasvavat jossain määrin. Kuitenkin trattojen sijaan on koko ajan voitu hakea haastehakemuksella käräjäoikeuden tuomio, minkä vuoksi trattojen määrän kasvu ei tule räjähdysmäisesti kasvamaan.


Olemme itse sitä mieltä, että trattaperintä jokaisen yhtiömuodon osalta tulisi palauttaa keinovalikoimaan niin pian kuin suinkin. Näin saamme käräjäoikeuden tuomioiden rinnalle kevyemmän prosessin viestimään luotonmyöntäjille parempia päätöksiä. Perintäkulujen enimmäismäärää emme lähtisi palauttamaan enää ”kohtuullisuuden” piiriin vaan nyt toivoisimme päättäjiltä ripeitä mutta tarkasti harkittuja päätöksiä millaisilla perintäkulujen enimmäismäärällä haluamme jatkaa hamaan tulevaisuuteen. Sen myötä saatavien perintää ohjaa reilut pelisäännöt ja etenkin velalliset saavat tasavertaisempaa kohtelua riippumatta mikä perintätoimisto heiltä saatavia perii. Positiivinen luottotietorekisteri tulee auttamaan luotonmyöntäjien päätöksentekoa tulevaisuudessa, mikä vähentää saatavien perinnän tarvetta. Ja se on hyvä juttu!

Perintäritarin Juha

Comments are closed.