Laskurahoitus haastattelu Corona Capital OyMeiltä usein kysytään olemmeko halukkaita ostamaan laskuja. Koska itse keskitymme laskun eräpäivän jälkeisiin toimintoihin (maksumuistutuksiin ja saatavien perintään), luotamme laskurahoitusta tarvitsevat asiakkaat erinomaisten kumppaneidemme Corona Capital Oy:n ja Guida Invest Oy:n hellään huomaan. Mutta mitä on laskurahoitus, kuka sitä voi hyödyntää ja mitä hyötyä siitä on yrittäjille? Kysyimme Corona Capital Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Seppälältä aiheesta enemmän.

Mitä tarkoittaa laskurahoitus?

Laskurahoituksessa rahoituspalvelun tarjoaja antaa yritykselle luottoa sen laskuja vastaan. Eli toisin sanoen yritys myy erääntymättömiä laskuja laskurahoitusyhtiölle ja saa välittömästi rahaa käyttöönsä. Laskurahoitus toimii kotimaisten yritysten lisäksi myös ulkomaisten loppuasiakkaiden kohdalla (etenkin Pohjoismaissa).

Corona Capital Oy:n henkilöstöä.

Mitä laskurahoitus maksaa?

Laskurahoituksen hintaan vaikuttavat laskun summa, maksuaika sekä laskun saajan luottoluokitus. Koska laskurahoitusta tarjoavia toimijoita on paljon, myös hinnoittelun suhteen toimintamalleja on moninaisia. Corona Capitalin hinnoittelussa ei ole vuosimaksuja eikä muita piilokustannuksia ja hinnoittelu on läpinäkyvää. Hinnoittelu on yleisesti hyvin tapauskohtaista kuten myös laskujen rahoitusosuuskin. Meidän komissio vähennetään lopputilityksen yhteydessä eli kun loppuasiakas on maksanut laskun ja mahdollinen vakuuden osa tilitetään asiakkaalle.

Miten factoring eroaa laskurahoituksesta?

Termeiltään factoring ja laskurahoitus sekoittuvat käytännössä. Tyypillisesti factoringiin kuuluu erilaisia vakuuksia ja limiittejä sekä raskaita sopimuksia, kun taas laskurahoituksessa rahoitetaan laskuja yksilöllisesti ja nopeasti. Useimmiten perinteinen 20/80 sääntö toimii laskujen rahoittamisessakin eli keskeisimmät ja suurimmat laskut ratkaisevat käyttöpääomaongelmaa merkittävästi, eikä yhtiön tarvitse tehdä suuria muutoksia prosesseihinsa (kuten kirjanpitoonsa) yksittäisten laskujen rahoituksessa.

Mitä mahdollisuuksia yrittäjillä on saada positiivista kassavirtaa laskurahoituksen lisäksi?

Tietenkin aina yrittäjä voi yrittää saada läpi tarvittavia hinnantarkistuksia ja parempia maksuehtoja, mutta nykyaikana valitettavasti tyypillisesti suuremmat ostajat ja päämiehet käyttävät mahdollisuuttaan juuri päinvastaiseen. Lainatuotteet ovat yksi vaihtoehto käyttöpääoman avuksi. Laskurahoituksen etuina on nopeus eikä se sido tilannetta mahdollisiin kovenantteihin ja taloudelliseen menestymiseen.

Kuka voi hyödyntää laskurahoitusta?

Laskurahoitus soveltuu erittäin monenlaisiin tarpeisiin ja yhtiömuotoihin. Myös toiminimiyrittäjät (elinkeinoharjoittajat) voivat hyödyntää laskurahoitusta yritysten välisessä liiketoiminnassa. En kuitenkaan tiedä toimialalla ketään, joka tarjoaisi B2C-laskujen rahoitusta. Keskeisin hyöty tulee käyttöpääomanhallinnan tehostumisen kautta.

Onko laskurahoituksessa riskejä?

Tottakai laskurahoituksessa on riskejä, niin kuin rahoituksessa yleensä. Merkittävin riski on asiakkaan loppuasiaan maksukyky, joka heijastuu myös rahoituksen hintaan ja voi olla yhtenä syynä käyttää laskurahoitustakin. Sinänsä laskurahoitus voi myös vähentää asiakkaan laskutusprosessin riskejä määrämuotoisten prosessiensa kautta, sillä esimerkiksi maksuvalvonta eräpäivän jälkeen hoituu laskurahoittajan kautta.

Missä tilanteissa laskurahoitus ei kannata?

Mikäli asiakkaalla on erittäin hyvät sopimukset asiakkaisiinsa, joilla on varmistettu lyhyet maksuajat ja tämä on myös käytännössä osoittautunut todeksi.

Missä tilanteessa ehdottomasti suosittelet laskurahoitusta?

Kasvuyrityksillä tyypillisesti on haasteita käyttöpääoman hallinnassa sekä myös yrityksillä, joilla on hankalaa sopeuttaa toimintaa laskeneeseen kysyntään. Myös tietyillä toimialoilla kuten rakennusteollisuudessa pitkät maksuajat ovat tyypillisiä ja esimerkiksi näissä tapauksissa laskurahoitus voi auttaa yritystä kassanhallinnassaan. Mikäli iinvestointeja pitää tehdä paljon ennen maksujen kotiutumista, on laskurahoitus yksi malli rahoittaa tulevat investoinnit omalla pääomalla.


Laskurahoitus mahdollistaa pienyrityksille myös maksuvalvonnan ulkoistamisen, sillä rahoittaja auttaa saatavien kotiutumisessa. Tämä helpottaa yrittäjiä keskittymään olennaiseen ja kassavirta pysyy positiivisena. Me suosittelemme laskurahoitusta erityisesti siinä vaiheessa, kun rahaa tarvitaan nopeasti kassaan tulevien menojen kattamiseen. Corona Capital Oy ja Guida Invest Oy ovat vakuuttaneet meidät erinomaisella palvelulaadullaan ja aktiivisuudellaan. Suosittelemme tutustumaan heihin paremmin laskurahoituksen tiimoilta.

Kiitos vielä Corona Capital Oy:n (Rahoittaja.fi) Olli-Pekka Seppälälle haastattelusta.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.