Perintä velallisen näkökulmastaToimeksiantajamme ovat haastaneet meitä muutamaan otteeseen siitä, että pidämmekö asioissa varmasti heidän puoliaan, koska puhumme niin paljon velallisten auttamisesta ja heidän eteen tehdystä työstä. Vastauksemme: pidämme oikeudenmukaisuuden puolia. 95%:sti velkojan jättämä saatava on riidaton, mutta 5% on saatavia, joissa laskutukselle ei ole täyttä perustetta vaan se kiistetään, sitä sovitellaan tai se etenee lakimiesten työpöydälle. Avaan hieman tarkemmin mitä tämä tarkoittaa, ja hypätään myös velallisten saappaisiin perintätilanteissa.

Riidaton saatava pystytään ratkaisemaan vapaaehtoisella perinnällä

Riidaton saatava on esimerkiksi tuote, joka on ostettu, otettu käyttöön ja sitä ei ole perustellusti reklamoitu. Tällöin saatavaa ei ole kiistetty. Saatava on niin selvä, että ettei sen oikeellisuutta pystytä perustellusti epäilemään (siitä on olemassa esimerkiksi sopimus).

Yksi puheenaihe on riidattomien saatavien reklamoiminen. Eli saatavasta on sopimus, kaikki on tehty 100%:sti, mutta velallinen ei suostu maksamaan, kun hänen mielestään tuote/työ ei ole sitä mitä on sovittu. Tällöin me emme missään nimessä informoi velkojaa, että saatava on riitainen ja asia jää osaltamme tähän vaan selvitämme aina velallisen näkökulman ja haluamme hänen kantansa, jotta me pystymme peilaamaan vastausta saamiimme tositteisiin ja velkojan kertomukseen. Valitettavan usein velallinen kuitenkin haluaa pelata vain aikaa maksun suorittamisessa ja reklamaation perusteet ontuvat kirjallisesti sovittujen asioiden kanssa. Näissä jatkamme vapaaehtoista perintää. Riitautus on näytettävä toteen.

Kuitenkin kunnioitamme aina sitä, jos velallinen pyytää asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Se on hänen oikeutensa ja vähentää vapaaehtoisesta perinnästä muodostuvia kuluja. Mikäli velallinen on pyytänyt asian siirtämistä oikeudelliseen perintään jo velkojalta, tällöin perintätoimistolla ei ole kuluihin oikeutta.

Maksusuunnitelmat mahdollistavat jouston

Paras ja tehokkain tapa auttaa maksuongelmien kanssa painivaa asiakasta on tarjota hänelle realistinen, mutta riittävän ripeä maksusuunnitelma. Tämän myötä velallinen ehtii saada omaan kassaansa tuloa, jolla pystyy maksamaan erääntyneet velvoitteensa. Mutta summista ja päivämääristä on pidettävä kiinni. Velallisen ei tule kuukauden päähän ehdottaa ensimmäistä maksupäivää vaan suoritus olisi tehtävä välittömästi, mikä viestii halusta hoitaa maksut sovitusti kuntoon. Maksusuunnitelma antaa aikaa järjestellä kassavirtaa. Laskut maailmalle 7 päivän maksuehdolla tuo positiivista vauhtia omien laskujen maksamiseen.

Maksusuunnitelman tekemisestä muodostuu lisää perintäkuluja, sillä sen seuranta ja tilitykset vievät aikaa. Maksusuunnitelma kannattaa myös suunnitella sen mukaisesti: mitä vähemmän maksueriä ja mitä nopeampi tahti, sitä maltillisempana kulut tulevat pysymään. Viivästyskorkohan juoksee taustalla myös kerryttämässä velalliselle lisää kuluja niin kauan kuin koko saatava on maksettu.

Velallisen saappaita on hyvä sovitella

Olemme myös saaneet kahdelta yritykseltä toimeksiantoja, jotka ovat velalliselle tehdyn puhelun myötä paljastuneet täysin perusteettomiksi laskuiksi. Yritystiedot, yritysyhteydet ja Google antavat hyvin lisätietoa velkojasta ja keskusteluiden päätteeksi on meille varsin kivuttomasti todettu “älkää sitten perikö, onneksi on muitakin perintätoimistoja”.

Niinpä. Valinnanvapaus on parhaita asioita mitä terve markkinatalous pitää sisällään. Saamme paljon tarjouspyyntöjä, joissa jäämme hinnoittelun puolesta hopeasijalle. Maksuton perintä on varsin hyvä myyntiargumentti, mutta odotan edelleen sitä toista perintätoimistoa, joka on valmis kertomaan avoimesti kotisivuillaan velallisasiakkaalle koituvan perintäkulun suuruuden yritysten välisessä saatavien perinnässä. Ei ole maksutonta perintää ja kohtuulliset kulut (jotka lain mukaan velalliselta saa periä) ovat jokaisessa perintätoimistossa erilaiset. Jos 105€ laskun päälle lyödään 95€ perintäkulu, se on mielestäni kohtuuton.

LUE MYÖS: ”Käyntikorteille tuli tuplahinta perintäkulujen vuoksi”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 24.9.2019

Perintäkulu on yksi asia, minkä vuoksi olemme myös velallisen, sinun asiakkaasi, puolella. Hän ei pysty maksuvaikeuksissaan valitsemaan perintätoimistoa, joka häntä perii. Sinä velkojana teet valinnan. Asiakkaasi maksama hinta perinnästä voi vaikeuttaa sinun pääomiesi kotiutumista, joten on hyvä olla kiinnostunut ostopäätöksen yhteydessä siitä millaiset kulut asiakkaallesi perinnästä muodostuu. Meillä ne ovat aina max 10% kokonaissaatavan suuruudesta (kuitenkin välillä 25€-95€). Ja koska me emme saa mitään korvausta ellei perintä onnistu, haluamme tietenkin auttaa velallista hoitamaan asiansa kuntoon.

Lisäksi toteutamme perintää siten, että puhelumme tavoittaa velallisen jo ennen kirjepostia. Me selvitämme puhelimitse tilannetta, kerromme saatavan suuruudesta ja eräpäivästä sekä huolehdimme, että mahdollisiin maksuongelmiin on etsitty apua. Jos ei ole, niin luotettavat kumppanimme Yritys-Suomen Talousapu ja Takuusäätiö tulevat keskusteluissa esille avun tarjoajina. Postilakolla ei juurikaan ole meidän asiakkaillemme puheluidemme myötä vaikutusta.

Miten velallinen yleisesti yhteydenottoomme reagoi?

Reagointeja on monenlaisia. Tässä yleisimmät:

  • tietoisuus: maksuvaatimus pyydetään sähköpostiin ja maksetaan pois
  • tietämättömyys: laitamme velalliselle maksuvaatimuksen ja alkuperäisen laskun
  • kiistäminen: ollaan eri mieltä ja halutaan selvittää asiaa tarkemmin
  • häpeä: pelätty puhelua/kirjettä, ei ole rahaa saatavilla

Jokainen reagointi vaatii ymmärtäväisen lähestymisen. Me emme soita piruuttamme, syyllistä tai kiusaa ketään asiakastamme. Meidän tehtävämme on auttaa asiakkaita, huolehtia oikeudenmukaisesti nykyiset asiat kuntoon ja minimoida tulevaisuuden ongelmat. Pyrimme joka kerta auttamaan velallista välttämään lisäkulut ja maksuhäiriömerkinnät. Pyrimme myös selvittämään toimintatapoja, joilla alkuperäiset laskut tulisivat hoidettua jo eräpäivänä kuntoon, sillä moni lasku menee perintään unohduksen tai huolimattomuuden vuoksi. Verkkolaskutus ja myös sähköpostilaskut ovat tällä hetkellä kirjepostia toimivampia tapoja.


Joskus voi käydä niin, että sinä olet vahingossa/maksuvaikeuksien vuoksi siellä velallisen puolella. Tämän vuoksi on hyvä sovitella saappaita myös asiakkaasi näkökulmasta.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.