Perintätoimistojen toimintatavat ja hinnoittelut

Intrum, Lowell, OK Perintä, KTI Laskutus, Brang, Perintäritari jne. Monta perintätoimistoa ja yhtä monta eri toimintatapaa. Jokaisen tavoitteena on kuitenkin huolehtia erääntyneiden saatavien perintä toimeksiantajalleen ripeästi hyvää perintätapaa ja lakia saatavien perinnästä noudattaen. Toimintatavat, hinnoittelut ja asiakaskunnat ovat jokaisella erilaisia, jonka vuoksi kannattaakin tutustua eri toimijoihin ja löytää omalle yrityksellesi soveltuvin kumppani. Miten eri perintätoimistot löytää ja mitä asioita on syytä ottaa huomioon kartoitusta tehtäessä?

Perintärekisteri määrittää toimijat

Ennen vuotta 2019 saatavien perintä toisten lukuun oli luvanvaraista ja uusi lupa myönnettiin aina viideksi vuodeksi eteenpäin. 1.1.2019 tuli tähän kuitenkin muutos, kun Aluehallintovirasto loi perintärekisterin, Peksin. Rekisteristä löytyvien yritysten lisäksi myös lakitoimistot voivat toteuttaa saatavien perintää toisten lukuun.

Perintärekisteri viestii avoimuudesta, sillä sinne kirjataan tänä päivänä varoituksia ja kieltoja saaneita perintätoimistoja sekä rekisteristä poistettuja toimijoita. Tämän myötä niin velkojat löytävät listauksen perintää tarjoavista toimijoista ja velalliset pystyvät maksuvaatimuksen saadessaan varmistumaan, että perintätoimisto toimii Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valvovien silmien alla.

Toimintatavoissa on eroja

Perintäalan toimijat erottautuvat omilla toimintatavoillaan toisistaan varsin paljon. Se, miten toimeksiantoja otetaan vastaan, tilanteista raportoidaan, velallisia kohdataan ja hinnoittelua määritellään, toteutetaan eri perintätoimistoissa eri tavoin. Toiset asiakkaat arvostavat digitalisaation tuomaa helppoutta, kun taas toiset haluavat ihmisten palvelua. Ja jotkut taas haluavat molempia.

Me Perintäritarissa arvostamme jokaisen alamme toimijan toimintatapoja. Omat käytäntömme ovat varmasti ihmisten palvelun ääripäätä ja siihen on syynsä. Yksi on usko ihmisten välisen vuorovaikutuksen voimaan ongelmien ratkaisussa ja toinen on raha. Digitalisaatio ja automatisointi maksaa. Me haluamme edetä pienin askelin ja automatisoida toimintaamme askel kerrallaan ja huolellisesti arvioiden.

Kun toimeksiantaja viestii selvästi, että inhimillinen perintä on tarpeen mutta haluaa ehdottomasti ns. online-palvelun perinnän seurantaan, pystymme täyttämään vain toisen toiveista. Tällöin olemme ohjanneet toimeksiantajia tutustumaan OK Perinnän palvelutarjontaan, sillä tiedämme heidän panostavan inhimilliseen perintään ja heillä on online-palvelu toimeksiantajia varten.

Digitalisaation mahdollistaa myös erittäin sujuvan maksuvalvonnan ulkoistamisen. Perintätoimistot voivat poimia yrityksen koko prosessin laskutuksesta maksujen kotiutumiseen siten, että yrittäjän ei tarvitse murehtia mistään prosessin vaiheesta itse. Tämä vapauttaa yrityksen resursseja muihin taloushallinnon tehtäviin. Erityisesti isot yritykset, joilta lähtee massiiviset määrät laskuja kuukausitasolla, ovat hyödyntäneet perintätoimistojen tarjoamaa maksuvalvontapalvelua hyvin.

Itse uskomme vahvaan asiakaspalveluun. Meidän tehtävä ei ole odottaa velallisasiakkaan yhteydenottoa, kun hän mahdollisesti vastaanottaa maksuvaatimuksemme. Meidän tehtävä on tavoittaa velallisasiakas mielellään ennen kuin kirje hänet tavoittaa, varmistua hänen maksuvelvollisuudestaan ja auttaa häntä selviytymään velan maksusta. Velallista auttamalla myös toimeksiantaja saa parhaan mahdollisen lopputuloksen parhaassa mahdollisessa ajassa. Ja laadukas palvelu maksaa.

LUE MYÖS: ”Laki saatavien perinnästä muuttuu tilapäisesti”

Blogikirjoituksemme 29.12.2020

Ilmaista perintää ei ole olemassakaan

Perintätoimistojen hinnoittelu on selkeytynyt merkittävästi väliaikaisen lakimuutoksen myötä. Tällä hetkellä velallisilta perittävät perintäkulut on rajattu laissa sekä kuluttajien että yritysten osalta. Aiemmin kulukattona oli kohtuullisuus, mikä asetti velallisasiakkaat erittäin eriarvoiseen asemaan riippuen mikä perintätoimisto saatavaa peri.

Toimeksiantajien osalta tarjolla on pitkälti kaksi eri hinnoittelumallia: maksuton ja provisio pääoman suuruudesta. Maksuton perintä tarkoittaa sitä, että perinnän onnistumisesta ei erikseen veloiteta toimeksiantajalta palkkiota vaan perintätoimisto pitkälti pidättää sopimuksen mukaisesti itsellään velallisasiakkaan maksamat perintäkulut. Jos perintä ei onnistu, maksuton perintä voi aiheuttaa pientä kulua toimeksiantajalle. Oma hintalappunsa voi muodostua luottotappiosuositukselle, jo valmiiksi riitaisen saatavan siirtämisestä perintään sekä oikeudellisen perinnän toimenpiteistä.

Meillä on käytössä vapaaehtoisessa perinnässä provisiohinnoittelu. Emme veloita epäonnistuneesta perinnästä toimeksiantajalta kuluja, ja sen myötä koemme mallimme olevan reilu molemmille osapuolille: apumme on riskitön toimeksiantajalle ja meillä on motivaatio tehdä parhaamme onnistumisen eteen. Riitaisen saatavan perinnästä veloitamme 40€ kulun toimeksiantajalta. Mikäli saatava riitautuu vasta meillä, kulua ei toimeksiantajalle muodostu. Oikeudellinen perintä on aina toimeksiantajan harkinnassa ja siitä muodostuu 115€ kulu. Tämä tosin lisätään haastehakemukselle perintäkuluna velallisasiakkaalle.

LUE MYÖS: ”Mitä perintä maksaa velkojalle ja velalliselle?”

Blogikirjoituksemme 13.7.2021

Tulevaisuuden suunta

Edellisen kerran laki saatavien perinnästä sai isomman päivityksen 2013, kun kuluttajaperintään tuli selkeät kulurajat. Koronapandemian seurauksena saimme 1.1.2021 väliaikaisen lakimuutoksen, jossa myös yritysperintään asetettiin kulurajat. Me uskomme, että emme palaa enää koskaan “kohtuullisiin perintäkuluihin”, sillä nykyinen malli on ainakin meidän toimistossamme kerännyt kiitosta niin velallisasiakkaiden, toimeksiantajien kuin itsemmekin toimesta

Seuraava päivitys on odotettavissa ensi vuonna, sillä kulurajoja koskevan lakipykälän määräaikaisuus päättyy 30.4.2022. Kävimme Oikeusministeriön työryhmän välimietintöä läpi ja mikäli sen pohjalta pysyvä laki muodostuisi, se olisi pitkälti voimassaolevan väliaikaisen lakimuutoksen kaltainen. Pientä viilausta olisi perintäkulujen ylärajoissa sekä etenkin trattaperinnän aikarajoissa.

Päivitetty laki tulee vaikuttamaan jokaiseen osapuoleen (toimeksiantaja, velalllisasiakas, perintätoimisto). Perintäkulujen inhimillistäminen vaikuttanee toimeksiantajien ja perintätoimistojen väliseen hinnoitteluun. Uskomme, että maksutonta perintää tarjoavien perintätoimistojen määrä tulee vähenemään, sillä jopa satojen eurojen “kohtuulliset” perintäkulut poistuvat. Velallisasiakkaille tämä muutos on tervetullut, koska he eivät koskaan voi itse valita perintätoimistoja, jotka heitä perii. Uusi lakimuutos tasavertaistaa siten perintäkulujen osalta velallisten asemaa.

Perinnän tarpeen uskomme jatkossa säilyvän pitkälti nykyisellään. Yritysten välisessä kaupankäynnissä luottokauppa on vakiintunut toimintamalli vielä vuosia. Kovassa nosteessa oleva laskurahoitus on osaltaan vähentänyt yrityksille tarvetta perintätoimeksiantojen jättämiselle. Mitä aktiivisemmin myyntitilanteessa selvitetään asiakkaan luottotiedot, sitä parempaa luottokauppaa yritykset pystyvät tekemään. Tämän puolesta me haluamme liputtaa, jotta tulevaisuus näyttäisi valoisammalta.


Me liputamme avoimen toimintatavan ja hinnoittelun puolesta. Haluamme antaa toimeksiantajalle kaiken mahdollisen tiedon perintäkuluista puheluidemme sisältöön. Tämä siksi, että hän luottaa oman asiakkaansa meidän käsiimme. Ja me haluamme olla luottamuksen arvoisia.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.