Mitä perintä maksaa velkojalle ja velalliselle

Saatavien perintä ei ole koskaan ilmaista. Se maksaa aina vähintään toimenpiteisiin käytettyä aikaa. Velkojalle maksuton perintä voi lopulta maksaa asiakassuhteen, joten kannattaa aina olla kiinnostunut miten perintätoimisto perinnän toteuttaa ja millaisilla kuluilla kullekin osapuolelle. Velallisen perintäkulut, toimeksiantajapalkkio, aiheeton perintä, haastehakemuksen laadinta… Eri toimenpiteille on eri perintätoimistoilla omat hinnoittelunsa. Käydään läpi mitä perintä yleisesti maksaa velkojille (tunnetaan myös nimellä toimeksiantaja) ja velallisille.

Aiheeton perintä

Tämä on selkein hinnoitella velallisasiakkaan osalta: perintäkustannuksia velallisasiakkaalle ei muodostu. Mikäli lasku on kuitenkin maksettu myöhässä, viivästyskorkoihin on velkoja oikeutettu. Me emme ole vielä koskaan ottaneet vastaan toimeksiantoa, jossa on peritty pelkkää viivästyskorkoa.

Aiheettomasta perinnästä muodostuu kuitenkin kustannuksia. Jos velallinen on maksanut laskun myöhässä ja velkoja itse toteuttaa perintää, hän on oikeutettu viivästyskorkojen lisäksi myös EU-direktiivin mukaiseen 40€ vakiokorvaukseen (vain B2B-liiketoiminnassa). Vakiokorvausta tai muistutuskuluja velkoja harvemmin lähtee itse perimään omasta ajankäytöstään, mutta haluamme asian tuoda esille.

Mikäli velkoja on siirtänyt saatavan perinnän perintätoimistolle, toimisto veloittaa usein aiheettomasta perinnästä korvauksen. Toimenpiteisiin on käytetty aikaa ja ne ovat aiheuttaneet perintätoimistolle kuluja. Perintätoimistojen välillä hinnoittelut poikkeavat varsin paljon, joten kannattaa tutustua tarkemmin oman perintätoimiston hinnoitteluun aiheettomissa toimeksiannoissa.

Meillä Perintäritarilla kulut määräytyvät pitkälti sen mukaan missä vaiheessa aiheettomuus tulee ilmi. Jos toimeksiantajamme nyppää saatavansa perinnästä pois ennen puheluamme velallisasiakkaalle, veloitamme 15€ korvauksen. Mikäli velallisasiakas on ilmoittanut saatavan olevan riitainen/reklamoitu velkojalle jo ennen perintään siirtämistä, veloitamme perinnän keskeytyksestä 40€. Jos taas on käynyt ilmi, että lasku ja muistutus on lähetetty virheellisesti eikä sen myötä velallinen ole voinut maksaa laskua mutta huolehtii sen välittömästi kuntoon kunhan laskun saa, veloitamme normaalin toimeksiantajapalkkion mukaisen korvauksen velkojalta. Tuolloin olemme toimissamme onnistuneet ja asia on saatu ratkaistua osapuolia tyydyttävällä tavalla.

LUE MYÖS: ”Laki saatavien perinnästä muuttuu tilapäisesti”

Blogikirjoituksemme 29.12.2020

Onnistunut perintä

Onnistuneissa perintätoimenpiteissä velallisasiakkaalle koituu maksettavaksi perintäkulut. Kuluttajaperinnässä maksimiperintäkulut on hyvin tarkasti määritelty ja tällä hetkellä niin on myös yritysten välisessä perinnässä.

Velkojille on kaksi toimintamallia: toiset perintätoimistot tarjoavat palvelun maksutta ja toiset veloittavat palkkio. Me kuulumme jälkimmäisiin. Maksutta tarjoavat perintätoimistot kuitenkin veloittavat vähintään perintäkulujen arvolisäveron osuuden velkojilta, mutta muuten rahaliikenteestä ei jää jälkiä. Palkkion veloittavat perintätoimistot toimivat poikkeuksetta provisioperiaatteella: prosenttiosuus pääoman suuruudesta jää perintätoimistolle. Meillä vastaan ei ole tullut perintätoimistoa, joka veloittaisi kiinteän palkkion onnistumisesta prosenttiosuuden sijaan.

Me itse perustelemme palkkiomme sillä, että perintäpalvelu on tilattua työtä, josta missä tahansa liiketoiminnassa kuuluu maksaa korvaus. Kannamme kuitenkin kuluriskin, sillä se motivoi meitä olemaan ahkeria ja tekemään jokaisen toimeksiannon eteen parhaamme. Mikäli onnistumista ei tule, emme halua aiheuttaa mahdollisen luottotappion lisäksi lisäkuluja toimeksiantajillemme emmekä ole myöskään ansainneet korvausta. Myös velallisasiakkaalle muodostuvat perintäkulut kerromme aina avoimesti ennen perintätoimenpiteiden alkamista toimeksiantajillemme, mikäli sitä tiedustellaan. Aina.

LUE MYÖS: ”Lakimuutos toi kuluttajien perintäkuluihin selkeät rajat”

Blogikirjoituksemme 8.5.2018

Oikeudellinen perintä

Kun vapaaehtoisen perinnän toimet eivät ole tehonneet, on edessä luottotappiosuositus, passiiviperintä (jälkiperintä) tai oikeudellinen perintä. Pääomiltaan pienten saatavien perintää ei välttämättä kannata lähteä perimään oikeudellisin keinoin. Myös kattavan maksuhäiriömerkintärekisterin omaavia velallisia ei välttämättä kannata edistää oikeudellisin keinoin, sillä velkoja maksaa aina etukäteen oikeudellisesta perinnästä muodostuvat kulut ja hänelle palautuu ne vain, jos ulosottoperintä onnistuu.

Summaarisen haastehakemuksen tekeminen käräjäoikeuteen maksaa 65€ (oikeudenkäyntimaksu). Haastehakemuksella haetaan käräjäoikeudelta tuomio, jonka avulla perintä voidaan siirtää ulosoton hoidettavaksi. Oikeudenkäyntimaksu maksetaan aina etukäteen, ja siitä syystä velkoja joutuu tässä vaiheessa avaamaan lompakkonsa. Kulu kuitenkin siirtyy perintäkuluna velallisen maksettavaksi. Mikäli ulosotto ei onnistu perinnässä, oikeudenkäyntimaksu jää velkojan kontolle.

Jos me Perintäritarissa teemme velkojan puolesta haastehakemuksen ja siirrämme sen ulosottoon, veloitamme oikeudenkäyntimaksun lisäksi 50€ (+alv) korvauksen tehdystä työstä ja se lisätään velallisen maksettavaan perintäkuluun.

Ikävin hinta on ryppy asiakassuhteeseen

Perintätoimenpiteet ovat harvemmin yksin syynä asiakassuhteen katkeamiseen, mutta se saattaa viimeistellä asiakasuhteen päättymisen. Tällöin taustalla on tyytymättömyyttä asiakassuhteen tilaan ja maksamatonta laskua voi olla viimeinen silaus yhteistyön päättämiseksi.

Kuitenkin on tärkeä ymmärtää miten pieni maailma onkaan. Asiakassuhteet voi päättää tyylikkäästi, jolloin takana ei näy roihuavia siltoja vaan ymmärrys yhteistyön toimimattomuudesta. Tyylikkyyden perustan antaa reilu ja oikeudenmukainen toiminta osapuolia kohtaan.

“Aivan sama miten peritte, pääasia että asiakas saa läksytyksen!” Siinä olemme samaa mieltä, että saatavia ei kannata jättää perimättä, koska tuolloin velallisasiakas hyväksyttää toimintansa mahdollisesti myös muiden yrittäjien kustannuksella. Kannattaa aina sovitella inhimillisyyden saappaita maksuvaikeuksissa olevia asiakkaita kohtaan ja pyrkiä asettumaan heidän rooliinsa. Velkataakkaa ei missään nimessä pidä tietoisesti kasvattaa, jos maksuvaikeuksia alkaa ilmenemään, mutta paras apu on pyrkiä auttamaan asiakas jaloilleen sopimalla maksusuunnitelmat tai tehdä vaihdantaa parhaan mahdollisen lopputuloksen saattamiseksi.

Meidän perintätoimenpiteemme pohjautuu siihen, että annamme toimeksiantajistamme asiakastaan arvostavan, reilun ja ymmärtäväisen (mutta suoraselkäisen) kuvan. Koska toimeksiantajamme maksaa meille palkkion onnistuneesta perinnästä, niin se viestii jo itsessään toimeksiantajistamme paljon. Ja koska olemme itse vastuussa omasta yrityskuvastamme, emme missään nimessä voi toimia muuten kuin oikeudenmukaisesti ja reilusti. Tällöin velallisasiakkaan huomioiminen haastavassa tilanteessa on tärkeää.

LUE MYÖS: ”Mitä ilmainen perintä maksaa?”

Blogikirjoituksemme 29.8.2017

LUE MYÖS: ”Käyntikorteille tuli tuplahinta perintäkulujen vuoksi”

Blogikirjoituksemme 24.9.2019

Palvelumme hinnoittelu aiheuttaa säännöllisesti kysymyksiä. Yleisin kysymys on ollut miksi me veloitamme toimeksiantajiltamme palkkion. Emme pystyisi tekemään laadukasta saatavien perintää, 100%:sta puhelinperintää tai joustamaan epäselvissä tilanteissa, jos saisimme tehdystä työstämme velallisen perintäkulujen mukaisen 24€ korvauksen. Tai 50€ korvauksen. Lopulta toimeksiantajamme määrittävät sen, onko hinnoittelumallimme fiksu ja kannattava. Ainakin se on avoin ja läpinäkyvä sekä velkojien että velallisten suuntaan.

Perintäkulujen osalta velallisasiakas ei koskaan voi valita millaisia perintäkuluja häneltä peritään. Siksi me haluamme tuoda maltillisella ja avoimella hinnoittelulla (100€ laskun perintäkulu on ensimmäisessä maksuvaatimuksessa 25€, jos yritykset osapuolina) esille, millaisia kuluja meidän perinnästä muodostuu. Haluamme myös auttaa velallisasiakasta selviämään maksuistaan ilman maksuhäiriömerkintää, sillä se aiheuttaa oman hintalappunsa tulevaisuuden luottoluokituksen myötä.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.