Perintäritari vuosi 2020

Haastava vuosi 2020 kääntyy kaarteesta loppusuoralle ja on aika antaa hieman katselmusta meidän Perintäritarin sekä perintätoimialan alkuvuoteen. Kokonaisuudessaan sekä me että asiakkaamme (velkojat ja velalliset) olemme selvinneet koronan pahimmasta kurituksesta hengissä. Maksuviiveet ovat kasvaneet, mutta tahtoa asioiden selvittämiseen on kiitettävästi. Toivottavasti olemme oppineet elämään koronan kanssa sovussa, sillä kukaan ei tiedä kauanko se meillä on kylässä. Mukaudutaan ja sopeudutaan niin kyllä me tästä selvitään!

Sopeuttamistoimenpiteet korona-aikana

Kun korona iski maaliskuun puolivälissä isommin kuin kukaan saattoi odottaa, me reagoimme tilanteeseen välittömästi: annoimme velallisasiakkaille mahdollisuuden maksaa vain puolet perintäkuluista mikäli he suorittivat maksun samana päivänä kuin perintäpuhelumme heidät tavoitti. Lisäksi puolitimme toimeksiantajapalkkion määrittelemättömäksi ajaksi, jotta pystyisimme auttamaan omalla panostuksellamme toimeksiantajiamme selviämään pahimman ylitse. Nyt reilut 6kk myöhemmin olemme päättäneet palauttaa palkkiot normaaliksi. Korona ei suinkaan ole ohitse, mutta omat sopeuttamisemme eivät ole enää tarkoituksenmukaista.

LUE MYÖS: ”Koronan vaikutukset maksukäyttäytymiseen”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 7.4.2020

Työmäärä on kasvanut kiitettävästi

Perintätoimeksiantojen määrässä emme epidemian alkuvaiheessa selkeää piikkiä havainneet. Kasvu on ollut tasaista ja niiden määrä on kasvanut 48% viime vuoden vastaavaan tarkastelujaksoon nähden (1-9/2019). Kasvua on vauhdittanut edelleen kasvava maksumuistutustoimeksiantojen määrä, joiden osuus kaikista toimeksiannoistamme on yli 40%.

Elokuun lopussa olimme kirjanneet yhtä paljon toimeksiantoja kuin koko viime vuonna yhteensä, ja olemme keskimäärin saaneet kahdeksan uutta toimeksiantajaa joka viikko. Suurin osa asiakkaistamme tarvitsee apua 1-2 erääntyneen saatavan kanssa vuodessa ja he ovat lähes poikkeuksetta pienyrittäjiä.

Normaalisti luottotappiosuosituksia ja keskeytyksiä meille saapuneista toimeksiannoista on noin 25-30%. Koronan myötä luku on kasvanut siten, että noin kolmannes toimeksiannoista päätyy luottotappiosuositukseen /keskeytykseen. Tämä osuus on meille työtä, josta emme korvausta saa. Samoin käy toimeksiantajillemme. Valitettavasti.

Vaikka asiakas- ja toimeksiantomäärät ovat kasvaneet hurjasti, olemme liikevaihdon osalta alkuperäisessä +15% kasvuvauhdissa. Olemme venyneet ja tehneet pitkää päivää, jotta palvelulupauksemme asiakkaidemme suuntaan on säilynyt. Toivottavasti sekä velkojat että velalliset ovat kokeneet työmme reiluna, oikeudenmukaisena ja aktiivisena. Siihen olemme tasavertaisesti kaikkien kohdalla pyrkineet.

Maksuviiveet kasvaneet merkittävästi

Ja vaikka meille ei perintätoimeksiannoissa näkynyt suurempaa piikkiä niin maksusuunnitelmien ja eräpäivän siirtojen määrät kääntyivät jyrkkään nousuun heti maaliskuussa. Moni pyrkii maksamaan kassastaan velkojille tasapuolisesti, jonka myötä suoritukset tipahtelevat pienissä osissa pitkällä aikavälillä kokonaissuoritusten sijaan.

Huomioitamme tukee myös Intrumin vuosittainen European Payment Report -tutkimus, jonka mukaan B2B-maksuviiveet ovat kasvaneet vuoden takaisesta jopa 15 vuorokautta (2019 kaksi vuorokautta, 2020 seitsemäntoista vuorokautta). Siis yli kaksi viikkoa! Ei tarvitse olla rakettitieteilijä ymmärtääkseen miten maksuviiveet ketjuuntuvat, kun velkojat eivät pysty suoriutumaan omista maksuistaan tällaisten viiveiden vuoksi.

Myös maksuehdot ovat pehmentyneet ja pitkittyneet vuoden takaisesta. Viime vuonna keskimääräinen maksuehto B2B-kaupassa oli 21 vuorokautta ja tänä vuonna keskimääräinen maksuehto on pitkittynyt jopa 47 vuorokauteen.

Kun tämä kauhuskenaario lasketaan näillä keskiarvoilla yhteen niin pienyrittäjä saa 6.10.2020 lähettämästään laskusta suorituksen tililleen 9.12.2020. Ei ihme, että laskurahoitus on kasvattanut suosiotaan, kun yrittäjät tarvitsevat ripeämmin rahaa omien investointien ja laskujen maksamiseen.

Yritysperinnän kuluihin tulossa muutoksia

Korona-aika on tuonut muutoksia (tiukennuksia ja höllennyksiä) eri toimialoille ja toimintoihin. Muun muassa kuluttajaluottojen korkoihin tuli 10% korkokatto vuoden loppuun saakka ja ulosottolakiin tehtiin kevennyksiä velallisen eduksi. Hallitus rajoitti myös velkojien oikeutta hakea yrityksiä konkurssiin 31.10.2020 saakka.

Nämä kaikki yllämainitut muutokset saatiin ajettua varsin nopealla aikataululla läpi, mutta yksi muutos loistaa edelleen poissaolollaan. Yritysperinnän kuluihin esitettiin rajoituksia jo 3.4.2020, mutta väliaikainen lakimuutos saadaan esittelyyn vasta viikolla 44 eli lokakuun viimeisellä viikolla. Yli 7kk epidemian alkamisesta!

Toivottavasti tämä lakimuutos valmistellaan sellaisella pieteetillä, että saamme sen myötä standardit myös korona-ajan jälkeisille yritysperinnän perintäkuluille. Se tuo alamme toimintaan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, sillä käsitteenä kohtuulliset perintäkulut arvioidaan joka perintätoimistossa yksilöllisesti ja oman laskentakaavan mukaisesti.

LUE MYÖS: ”Saadaanko yritysperintään selkeät kulurajat vuonna 2020?”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 19.5.2020

Yrityskylä, Finsta ja Waly & Koskinen uusina kumppaneina

Kun ennen kesää avasin keskustelut Yrityskylän kanssa halustamme antaa panoksemme nuorten yrittäjyys- ja talouskasvatukseen, en olisi uskonut yhteistyön starttaamisesta jo tulevalle lukukaudelle. Joka päivä yksi kuudesluokkalainen toimii Perintäritarina ja auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa luotonhallinnan ja maksuvalvonnan avulla Helsinki-Vantaan Yrityskylässä. Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokemus, joten kyllä yhteistyöstä heidän kanssaan sopii ylpeä ollakin.

Toimeksiantojen kasvu on tuonut meille kasvavassa määrin myös toimeksiantoja, joita vapaaehtoisen perinnän keinoin ei onnistuta ratkaisemaan. Maksukyvyttömyysmenettelyissä (yleisimpinä konkurssit ja yrityssaneeraukset) luottokumppanimme on ollut Finsta Asianajotoimisto ja riidanalaisten saatavien hoitamisessa asianajotoimisto Waly&Koskinen, jotka olemme lisänneet Kumppanit-sivuillemme. Heidän palvelun laatu on koettu loistavaksi ja hyvin linjassa meidän toimintamme kanssa. Sen myötä pystymme suosittelemaan heitä myös asiakkaillemme.

LUE MYÖS: ”Laatu määrittää kasvupotentiaaliamme vuonna 2020”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 14.1.2020

Kirjoitimme vuoden alussa laadun merkityksestä toiminnassamme ja kasvussamme 2020. Tärkeintä on ollut huolehtia nykyisistä asiakassuhteista niin laadukkaasti kuin mahdollista ja meidän kätemme eivät olisi pystyneet kahdestaan ylläpitämään asettamiamme laatustandardeja. Tammikuussa saimme harjoitteluun Veeran, ja nyt hän paiskii töitä kanssamme toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Hän on ollut meille todellinen kultakimpale alusta saakka, ja hänen aktiivisuus, asenne sekä empatia sopii toimintaamme kuin nenä päähän. Veera on ollut Perintäritarin laadun tae.

Toteutimme yhdessä Trustmaryn kanssa keväällä toimeksiantajillemme asiakasuskollisuuskyselyn, jonka avulla halusimme löytää kehitystä omaan toimintaamme. Sen myötä olemme täsmäntäneet tilitysjaksoja sekä lisänneet informaationkulkua prosessin aikana. Asiakkaiden palvelu laadukkaasti on meidän tehtävämme.

Asiakas. Palvelu. Laatu.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.