Konkurssi ja yrityskauppoja - perintäalan alkuvuosiPian on kolme kuukautta vuotta 2018 takana ja se on alallamme pitänyt sisällään jo pari yrityskauppaa ja yhden konkurssin. Lisäksi on puhuttanut yritysperinnän kulukatot, jotka saavat monesta suunnasta kannatusta. Tällä hetkellä hyvä perintätapa ja kohtuullisuus ohjaa kuluja ja viime kädessä Etelä-Suomen Aluehallintovirasto päättää missä vaiheessa rajat on ylitetty. Voisi kuvitella, että hyvässä yhteistyössä mm. Suomen Perimistoimistojen liitto, Suomen Yrittäjät ja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto onnistuisivat linjata selkeämmät raamit yritysperinnän kuluille.

Epämääräinen FC Perintä Oy haettiin konkurssiin

Aluehallintovirasto kielsi viime heinäkuussa FC Perintä Oy:tä harjoittamasta luvanvaraista perintätoimintaa. Tämä tarkoitti sitä, että yritys ei saanut ottaa vastaan muiden yritysten erääntyneitä saatavia hoitaakseen. Tämä siitä syystä, että FC Perintä Oy ei hakenut uutta toimilupaa tammikuussa 2017 päättyneen edellisen luvan jälkeen. Yrityksen aputoiminimi oli Flexcash, jolla se tunnettiin yleisesti hieman paremmin.

Uusimmassa Asiakastiedon konkurssilistassa FC Perintä Oy oli haettu velkojan kautta konkurssiin. Kun tein vuonna 2016 perintäalan kilpailijaseurantaa, pisti FC Perintä Oy jo silloin silmääni epäselvänä toimijana. Toimitusjohtajan tietoja ei löytynyt mistään ja netin palstoilla yritys nousi esiin erittäin negatiivisessa ja epämääräisessä valossa. Myös Ylen MOT sivusi yritystä eräässä casessaan.

Tietysti se oli meille hyvänä esimerkkinä siitä, millainen maine meidän tulisi ehdottomasti välttää. FC Perintä Oy:n ympärille linkittyy eri yrityksiä, jotka eivät mikään tunnu saavan positiivista sävyä keskusteluihin missään foorumissa. FC Perintä Oy:n saaga taitaa loppua tähän, mutta tuskin kenellekään tulee toimijaa sen suuremmin ikävä.

Intrum osti OpusCapitan perintäliiketoiminnot Suomessa

14.3.2017 Intrum uutisoi ostaneensa Postin tytäryhtiön OpusCapitan perintätoiminnot Suomessa. Intrum on ollut aktiivinen ostaja, sillä viime kesäkuussa uutisoitiin Intrumin ostaneen Lindorffin liiketoiminnot. OpusCapitan yrityskaupan myötä Intrum saa entistä vahvemman jalansijan Suomen perintäalalle.

Tämä yrityskauppa viestii Intrumin halusta saada entistä suurempi osuus Suomen perintä- ja luotonhallintakentässä. Kauppa Lindorffin kanssa ei toteutunut Suomessa, mutta OpusCapita oli markkinaosuudeltaan riittävän pieni ja sen myötä kaupalle ei ollut kilpailullisia esteitä.

OpusCapitan perintäliiketoiminta tulee siirtymään Intrumille maaliskuun loppuun mennessä.

Lindorffin sulautuminen Lowell Groupiin sinetöityi

Intrumin ja Lindorffin kauppaa ei Suomessa viime vuonna voitu toteuttaa, koska se olisi aiheuttanut liian keskittyneet markkinat yhdelle toimijalle. Näin ollen Intrum lähti etsimään Lindorffille uutta omistajaa Suomessa ja marraskuussa uutisoitiin Lowell Groupin ostaneen Lindorffin Suomen liiketoiminnot.

Viime viikolla kauppa sai sinetin ja Lindorff uutisoi olevansa osa Lowell Groupia, joka on Euroopan toiseksi suurin luotonhallinnan palveluyritys. Suurimpana jatkaa Intrum. Aika näyttää miten liiketoiminta tulee muuttumaan, mutta lähtökohtaisesti on aina hyvä ajatella, että muutokset ovat positiivisia. Lindorffin nimi ja brändi vaihtuvat myöhemmin Lowelliksi vuoden 2018 aikana.

Lowellin tavoite on olla alan paras palveluyhtiö. Tietysti me Perintäritassa laitamme kapuloita rattaisiin tässä suhteessa 😉

Pienten toimijoiden uskottava omiin vahvuuksiinsa

Viime vuonna uutisoitiin myös Visman ja Pappila Penkkala Groupin yrityskaupasta, jossa turkulaisesta toimijasta muokattiin Visma PPG Oy. Ei ole siis erikoista, että perintäala koostuu muutamasta suuresta kansainvälisestä ja pienistä kotimaisista toimijoista.

Meillä pienillä toimijoilla on omat haasteemme pysyä suurten toimijoiden vauhdissa erityisesti sähköisten järjestelmien ja digitalisaation muokatessa toimintoja ja alaa. Kuitenkin meidän tulee erikoistua omilla vahvuuksillamme ja toisaalta otettava paras mahdollinen oppi alan suurista toimijoista, jotta pysymme kehityksessä mukana.

Meillä on selkeä missio ja visio, jotka antavat toiminnallemme suunnan. Arvot ohjaavat päivittäistä tekemistämme. Luotamme siihen, että niitä noudattaessa emme joudu FC Perintä Oy:n tielle. Pienet yritykset haluavat perinnän tapahtuvan asiakkaita kunnioittaen sekä mahdollisimman joustavasti omaan liiketoimintaansa nähden. Siihen me olemme oikea kumppani ja vahvuutemme on juuri pienten yritysten auttamisessa.

Maksuviiveetöntä kevättä,

Perintäritarin Juha

Comments are closed.