Oddcoll auttaa kansainvälisessä perinnässä EuroopassaKansainvälinen perintä koetaan usein haastavaksi, sillä palveluntarjoajia on varsin vaikea löytää. Parasta olisi löytää velallisen kotimaasta perintätoimisto, joka tuntee lainsäädännön ja tietää parhaat toimintatavat saatavan kotiuttamiseen. Oddcoll on luonut eurooppalaisen perintätoimistojen verkoston, joka kattaa tällä hetkellä 44 Euroopan maata. Joka maassa on yksi perintätoimisto, joka huolehtii kohdemaassa saatavien perintää yhtenäisillä, selkeillä ja tasapuolisilla ehdoilla. Me toimimme heidän kumppaninaan Suomessa. Kirjoitimme heinäkuussa 2017 yhteistyön alkamisesta blogissamme.

Oddcoll on perustettu vuonna 2016, mutta itse toiminta starttasi helmikuussa 2017, kun kotisivut ja sopiva määrä kumppaneita oli löytynyt. Oddcoll pyrkii tekemään velkojille ostamisen erittäin yksinkertaiseksi: vain onnistumisista tarvitsee maksaa ja palkkio on kiinteä 9,5% kokonaissaatavan suuruudesta. Toimeksiannon jättäminen on tehty helpoksi heidän sivustoillaan: https://oddcoll.com/

Haastattelimme Oddcollin perustajaa Maui Loloheaa yleisesti perintätoiminnasta ja maksukäyttäytymisestä Euroopassa. He todella näkevät missä päin Eurooppaa maksuviiveet ovat suurin ongelma ja minne heille tulee vähiten toimeksiantoja. Tietysti oli kiinnostavaa myös tiedustella, miten Suomi asettuu tilastoissa.

Mitä eroavaisuuksia on eri maiden lainsäädännössä saatavien perinnässä Maui Lolohea?

Lainsäädäntö on itse asiassa hyvinkin yhtenäinen kaikissa Euroopan maissa vapaaehtoisen perinnän osalta. Esimerkiksi perintätoimistoilla tulee olla luvat kolmannen osapuolen saatavien perintään lähes kaikissa valtioissa. Jokaisella maalla on myös omat säännöt ja säädökset siitä miten velallisia tulee kohdella ja miten heidän oikeuksia tulee suojella.

Suurin ero muodostuu oikeudellisista toimintatavoista ja sen menetelmistä: miten toimia laillisesti siinä tapauksessa, kun velallinen ei vapaaehtoisen perinnän kautta maksa saataviaan. Nämä menettelytavat eroavat toisistaan varsin paljon eri maiden välillä, joten maakohtaista asiantuntijaa käytettäessä saadaan ehdottomasti paras lopputulos.

Suomessa annetaan yleisesti 7-30 päivää maksuaikaa laskun maksamiselle. Onko tämä ehto yleisesti myös käytössä Euroopan maissa?

Laskun keskimääräinen maksuaika on Euroopassa n. 33 päivää, joten Suomi on hieman alle keskiarvon. Maksuehdot vaihtelevat varsin paljon eri puolilla Eurooppaa, ja Etelä-Euroopassa toimivilla yrityksillä on pisimmät maksuajat laskuissaan.

Missä Euroopan maissa rajoitetaan saatavien perintää eniten lakisäädöksillä?

Etelä-Euroopan maissa saatavat eivät kotiudu yhtä nopeasti kuin olemme Pohjois-Euroopassa tottuneet. Lisäksi Etelä-Euroopassa tuomioistuimien prosessit ovat usein hieman hitaampia ja kalliimpia, minkä vuoksi kyseisistä maista on vaikeampi saada saatavia kotiutettua oikeusteitse.

Missä maissa saatavien perintä on helpointa ja missä vaikeinta?

Yleisesti saatavien perintä on helpompaa Pohjois-Euroopassa (Suomi mukaan lukien). Todennäköisesti kivuttominta on saada erääntyneet saatavat Norjasta, jossa perintäkulut velallisilta ovat varsin korkeat. Vaikeinta perintä on juurikin Etelä-Euroopan maista kuten Espanjasta ja Italiasta.

Mistä maat saavat eniten perintätoimeksiantoja Oddcollilta?

Kolmen kärkenä ovat Iso-Britannia, Saksa ja hieman yllättäen Sveitsi. Saksa ja Iso-Britannia on yleisesti helppo perustella suurella määrällä ihmisiä ja yrityksiä, mutta Sveitsin kohdalta en osaa yksiselitteistä syytä sanoa.

Suomeen lähtee vain murto-osa meidän toimeksiannoistamme, mikä tietysti on meidän puolestamme harmillista, kun meillä on niin hyvä kumppani hoitamassa Suomen velallisasiakkaita 🙂 Toinen outo asia on se, että meillä on erittäin pieni määrä Venäjälle osoitettuja toimeksiantoja, vaikka siellä on suurin väestö kaikista Euroopan maista.

Ovatko suomalaiset yritykset mielestäsi tunnollisia laskujen maksajia?

Meillä on itse asiassa henkilökohtaista kokemusta suomalaisista yrityksistä ja maksuviiveet johtuvat yleisesti inhimillisistä erehdyksistä (mitä tietysti tapahtuu) tai sitten yritykset ovat maksukyvyttömiä.

Mikä on yleisesti Oddcollin toimeksiantojen onnistumisprosentti?

Vuoden 2017 onnistuminen oli noin 70%. Tähän emme ole kovinkaan tyytyväisiä. Kun aloitimme, emme olleet tietoisia kaikkien maiden partnereiden tasosta ja tämä on ollut suurin syy miksi onnistumisprosentti jäi varsin matalaksi.

Vuosi oli kuitenkin kokonaisuutena meille varsin onnistunut. Olemme vuoden aikana vaihtaneet suuren osan partnereistamme ja olemme nykyisiin kumppaneihimme erittäin tyytyväisiä. Vuoden 2017 loppupuoli olikin jo huomattavasti parempi onnistumisen osalta. Ja luonnollisesti tavoittelemme mahdollisimman suurta onnistumisprosenttia.

Millaista palautetta olette asiakkailta saaneet ensimmäisen toimintavuoden aikana?

Meidät on otettu hyvin vastaan uutena toimijana. Eräs asiakas antoi meille seuraavan palautteen: “Oddcoll ylitti odotukseni. Yritin monta kuukautta itse periä saatavaani ja omat toimenpiteeni eivät tuottaneet mitenkään tuloksia. Olin aluksi hieman skeptinen Oddcollin sen vuoksi, etä velallinen oli rakastettu paikallinen julkisuuden henkilö ja pelkäsin asian aiheuttavan minulle harmia. Kului viikko toimeksiannon lähettämisestä ja sain saatavani. Mieletöntä 5/5!”

Oddcoll Ab Maui Lolohea co-founder
Oddcollin perustaja Maui Lolohea

Kansainvälinen perintä riskittömästi Oddcollin avulla

Kansainväliseen perintään on siis saatavilla riskitöntä, laadukasta ja kustannustehokasta apua, jos tarvetta ilmenee. Oddcoll kehittää jatkuvasti omaa kumppaniverkostoaan, jotta yritykset saisivat parasta mahdollista apua kohdemaassaan. Jos aiheesta tulee kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoa palvelusta ja Oddcollin toiminnasta.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.