Sosiaalinen perintä Takuusäätiö Perintäritari

Heti marraskuun alussa pompsahti Twitterissä mielenkiintoinen blogikirjoitus vastaan: Vastuullinen luotonanto – vastuullinen perintä. Takuusäätiön perinnästä vastaava asiantuntija Anna-Mari Niiranen kirjoitti heidän vastuullisista toimintatavoistaan saatavien perinnässä. Erityisesti sosiaalinen perintä herätti terminä kiinnostusta ja päätinkin haastatella Anna-Maria hieman kattavammin aiheesta ja myös Takuusäätiön toiminnasta. Hehän ovat meidän yksi suurimpia esikuvia velkaantumisen vähentämisen ja perinnän ennaltaehkäisemisen puhujina. Olemme ylpeitä, että he ovat myös kumppaneitamme.

Mitä TakuuSäätiö tekee?

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Myönnämme takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin ihmisille, joiden velkaongelma on ratkaistavissa yhdellä uudella lainalla sekä pienlainoja, joilla voi rahoittaa pienen hankinnan tai menon. Tarjoamme maksutta neuvontaa ja kehittämme välineitä raha-asioiden hallintaan sekä koulutamme raha- ja velka-asioista järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoisia. Toimimme pääasiassa Veikkauksen tuella.

Kenen etuja Takuusäätiö ajaa ja millä keinoin?

Olemme näkyvä kotitalouksien talous- ja velka-asioiden vaikuttaja, asiantuntija ja kehittäjä, joka toimii taloudenhallintaosaamisen edelläkävijänä.  Vaikutamme yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä kehitämme ja vahvistamme ihmisten taloudenhallinnan osaamista ja välineitä, jotta yhä useampi talousongelma tulisi ratkaistua ennen velkakierrettä.  Tuemme talous- ja velka-asioiden hallinnassa ja tuotamme ratkaisuja ongelmiin. Perustamme osaamisemme vahvaan ammattitaitoon, ennakkoluulottomaan kehittämiseen sekä ihmisten kuulemiseen.  Toimimme yhteistyössä ihmisten ja heitä kokoavien tahojen kanssa.  Tuomme esiin taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien näkökulman.  Käytämme työssämme digitaalisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia, inhimillistä kohtaamista unohtamatta. Takuusäätiö toimii kotitalouksien talous- ja velkaongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Meille on tärkeää olla inhimillinen, ennakoiva, rohkea ja yhteistyöhakuinen.

Mistä teidän saatavien perintä muodostuu?

Perimme pankkien irtisanomia takaamiamme järjestelylainoja sekä rästiytyneitä myöntämiämme pienlainoja. Maksimimäärä takauksellemme on 45 000 euroa ja pienlainallemme 2 000 euroa.

Noudatatte toimissamme sosiaalisen perinnän periaatteita. Mitä on sosiaalinen perintä?

Sosiaalinen perintä tarkoittaa Takuusäätiössä sitä, että pyrimme aina ensisijaisesti sopimaan saatavamme maksamisesta vapaaehtoisin keinoin. Takuusäätiössä perintä on asiakkaalle maksutonta lukuun ottamatta pääoman viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikulua viivästyskorkoineen. Lisäksi asiakkaan elämäntilanne ja maksukyky kartoitetaan tarkasti. Takuusäätiön perinnässä on korostunut kohdennettu neuvonnallinen ja ohjaava ote.

Mitä mielestäsi on perintä? Millaisia ominaisuuksia sen parissa toimivilta henkilöiltä tarvitaan?

Mielestäni perinnällä tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia, joiden tavoitteena on saada velallinen maksamaan. Perintä on vankkaa asiantuntemusta vaativaa asiakaspalvelutyötä, jossa tärkeässä roolissa on hyvät vuorovaikutustaidot. Perintää hoitavalta henkilöltä vaaditaan neuvottelutaitoa – jämäkkyyttä mutta myös asiakkaan ymmärtämistä ja kykyä joustaa. Empatia ei poissulje asiallisuutta. Ratkaisujen löytyminen on asiakkaalle usein tärkeää ja kun niitä ei aina ole, on tärkeä antaa jotain askelmerkkejä tulevaan.

LUE MYÖS: ”Perintä velallisen näkökulmasta”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 19.11.2019

Millä toimintatavoilla toteutatte vapaaehtoista perintää?

Takuusäätiön perinnän ensimmäinen yhteydenottotapa on kirjeitse lähetettävä maksuvaatimus mutta olemme tiiviisti yhteydessä asiakkaisin myös puhelimitse ja sähköpostilla. Pienlainan luotonvalvonnassa on käytetty myös onnistuneesti WhatsAppia asiakkaan tavoittamiseksi!

LUE MYÖS: ”Miten etenee saatavien perintä?”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 27.10.2020

Millaisia ratkaisuvaihtoehtoja pystytte asiakkaillenne tarjoamaan?

Takuusäätiössä noudatetaan sopimuksen ensisijaisuuden ja kulujen minimoimisperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että velallisille ja takaajille annetaan pääsääntöisesti mahdollisuus maksaa velka vapaaehtoisesti. Maksusopimuksen maksuerä perustuu aina asiakkaan todelliseen maksuvaraan, mutta huomioimme myös asiakkaan oman esityksen maksuerän määrästä. Pyrimme kestäviin ratkaisuihin. Maksusopimuksien suoritukset kohdennamme ensin pääomalle, jonka jälkeen vasta korkosaatavaamme. Mikäli pääoma on tullut vapaaehtoisesti maksettua, hyvitämme viivästyskorosta kertyneestä korkosaatavastamme automaattisesti puolet. Mikäli sopimusta ei ole mahdollista tehdä esimerkiksi asiakkaan uudelleen velkaantumisen tai maksukyvyttömyyden vuoksi, kerromme asiakkaalle mitä esimerkiksi ulosotto hänen tilanteessaan tarkoittaa.

Mitä muutoksia toivoisitte, että perintää olisi tulevaisuudessa vähemmän?

Toivoisimme, että kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevää ja selviytymistä tukevaa talousosaamista vahvistettaisiin. Kotitalouksien taloudenhallintaa ja kohtuullista luotonkäyttöä tukevien rakenteiden edistäminen vähentää myös ylivelkaantumista ja maksuvaikeuksia.

LUE MYÖS: ”Onko perinnän ennaltaehkäisemistä puhuminen bisnestä?”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 28.8.2018

Millaisia terveisiä haluat lähettää alalla toimiville perintätoimistoille?

Mielestäni on erittäin ilahduttavaa, että yhä useampi perintätoimisto panostaa laadukkaaseen asiakaspalveluun ja ymmärtää, että perinnän keinot ovat moninaiset: usein porkkana toimii paremmin kuin keppi. Asiakkaan kuuleminen ja hänen tilanteensa ymmärtäminen ovat usein avain hyvään perintätulokseen. Kokemukseni mukaan suurin osa asiakkaista haluaa maksaa velkansa. Tämä on hyvä asia, mutta saattaa myös vaikuttaa hämärtävästi oman taloudellisen tilanteen arvioimiseen. Jos asiakkaalla ei ole maksukykyä, on parempi olla tekemättä maksusopimusta asiakkaan kanssa, vaikka hän itse niin haluaisi. Maksukyvyttömän kanssa laadittu maksusopimus voi pahimmillaan lisätä velkamäärää ja aiheuttaa sekä velalliselle että velkojalle turhia kustannuksia.


Kiitokset vielä Anna-Marille haastattelusta. Takuusäätiön rohkeus puolustaa vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien asemaa on ilahduttavaa. Vastuullisuus yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamisesta jatkuu. Yhdessä.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.