Trattaperintä on yritysperinnän tehokeino

HUOM! Tämä blogikirjoitus on alunperin julkaistu 28.9.2021. Kirjoitusta päivitetty 2.2.2024

Trattaperintä on perintätoimistojen vahvin tehokeino saatavien perimiseksi. Tratan asettamisesta aiheutuu yritykselle maksuviivemerkintä, joka näkyy puoli vuotta luottotiedoissa kevyempänä merkintänä. Mikäli tratta protestoidaan, siitä muodostuu yritykselle maksuhäiriömerkintä. Yksityisoikeudellinen tratta on joustava, nopeasti täytäntöön pantava ja tehokas perinnän keino. Mutta pureudutaan hieman tarkemmin mitä tarkoittaa trattaperintä ja mitä seurauksia sillä yrityksille on?

Mikä on tratta?

“Elinkeinoharjoittajille (Elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö. Myös toiminimi, ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja.) osoitettava julkisuusuhkainen maksuvaatimus, jossa vaaditaan maksua määräajassa sen uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin (tratta). Mikäli perintätoimisto asettaa tratan, elinkeinoharjoittajalle aiheutuu maksuviivetieto luottotietoihin. Maksuviitetieto ei ole maksuhäiriömerkintä, mutta sillä voi olla merkitystä yrityksen luotettavuuteen ja luotonsaantikykyyn. Mikäli perintätoimisto protestoi tratan, siitä aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Trattaa voi käyttää ainoastaan erääntyneiden, selvien ja riidattomien saatavien perimiseen.”

Näin kotisivumme perintäsanasto määrittelee tratan. Eli toisin sanoen trattaperintää voidaan kohdistaa y-tunnuksille. Jotta tratta voidaan asettaa, siitä on oltava sopimus luottotietoyhtiöiden (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy) ja perintätoimiston välillä. Tratan ja velkomustuomion ero on se, että tratta perustuu sopimukseen, jonka lainsäädäntö mahdollistaa ja velkomustuomio tarvitsee viranomaisen toimia. Tämän vuoksi trattaa halutaan myös säädellä tarkasti varmistaen velallisasiakkaan oikeusturva.

Tratan tehokkuus piilee juurikin sen perustumisessa sopimukseen. Perintätoimisto laittaa sähköpostitse saatavaan liittyvän tiedon luottotietoyhtiöön, joka välittää tiedon asetetusta tratasta velallisasiakkaalle ja kirjaa omaan luottodataansa maksuviivemerkinnän. Kun tratan asettamisesta on vähintään 14vrk, perintätoimisto voi protestoida tratan mikäli suoritusta ei ole ilmaantunut. Tästä perintätoimisto lähettää erillisen tiedon luottotietoyhtiölle, joka kirjaa maksuhäiriömerkinnän velallisasiakkaan luottotietoihin. Kun suoritus aikanaan saapuu, velallisasiakas voi pyytää perintätoimistoa informoimaan maksusta luottotietoyhtiöön, ja siten luottotietoihin kirjataan päivämäärä jolloin tratan mukainen suoritus on maksettu. Lopulta maksuhäiriömerkintä poistuu 1kk sisällä siitä, kun ilmoitus on saapunut luottotietoyhtiöön. Tämä tekee tratasta joustavamman ja informatiivisemman maksuhäiriömerkinnän kuin mitä on velkomustuomio, joista ei kovin usein suoritusmerkintöjä kirjata (vaatii enemmän velallisasiakkaan aktiivisuutta).

Trattaperinnän kulut

Tratasta muodostuvien kulujen määrää on laissa rajattu seuraavasti:

  • a) 110 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
  • b) 125 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
  • c) 140 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
  • d) 155 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;
  • e) 110 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen;

On kuitenkin pari tilannetta, jolloin kuluja ei tratalle voi lisätä:

  • aiemmin lähetetystä maksuvaatimuksesta ei ole kulunut vähintään 10vrk
  • velallisasiakkaalle on samasta saatavasta lähetetty jo kaksi maksuvaatimusta

Eli velallisasiakkaan suuntaan meidän viestimme on yksinkertainen: pyrkikää selvitämään asiat perintätoimiston/velkojan kanssa kuntoon joko ennen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen erääntymistä niin perintäkulujen määrä pysyisi matalampana. Tratassa perintätoimistoilla on huolellisuusvelvoite, jonak vuoksi esimerkiksi postiosoite, tiliotteet ja saatavan riidattomuus tulee tuplatsekata velkojan kanssa.

Tratan protestoiminen ei ole koskaan itseistarkoitus

Yksi asia tulee kuitenkin selventää: meidän perintätoimistojen tehtävämme on auttaa velallisia selviämään avoimista maksuista siten, että he välttyisivät maksuhäiriöiltä. Sen vuoksi pidämme toimissamme tärkeimpänä, että saamme yhteyden jokaiseen velallisasiakkaaseen ensisijaisesti puhelimitse. Haluamme, että kanssamme on helppo asioida, vaikka kassan tilanne olisi vaikea. Maksujärjestelyt ovat aina mahdollisia realistisen aikataulun puitteissa.

Siten meiltä ei lähde ns. yllätystrattoja kenellekään. Tratan asettamisen jälkeenkin tavoittelemme velallisasiakasta vielä puhelimitse, jotta mahdollinen maksuhäiriö voitaisiin vielä välttää.

Kuitenkin meillä on vastuu ja velvollisuus tuottaa luotonmyöntäjille parasta mahdollista dataa yritysten maksukäyttäytymisestä. Luottotappioita pystytään ehkäisemään parhaiten selvittämällä luotonantovaiheessa asiakkaan luottotiedot. Erityisesti maksuhaluttomien tunnistaminen työssämme on tärkeää, jotta ne eivät aiheuttaisi täysin turhaa vahinkoa luotonmyöntäjille.


HUOM! Tästä eteenpäin oleva teksti liittyi väliaikaiseen lakimuutokseen. Nykyinen lainsäädäntö trattaperinnästä on astunut voimaan 1.5.2022. Tässä vielä kattavampi kirjoitus mitä muutoksia vuonna 2022 päivitetty laki saatavien perinnästä toi tullessaan: https://perintaritari.fi/uusi-perintalaki-tasavertaistaa-yritysvelallisten-asemaa/


Millaisen vääristymän väliaikainen lakimuutos sai aikaan?

Koska trattaa ei ole voitu vuoden 2021 aikana asettaa tietyille yhtiöille, luottotieto on jäänyt puutteelliseksi. Henkilöyhtiöt (toiminimiyrittäjät, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt) ovat välttyneet täysin trattojen asettamiselta, ja luottotietoihin on voinut heille tulla merkintä vain velkomustuomioiden kautta. Tässä esimerkki seurauksista:

Elinkeinoharjoittaja, jolla on merkittävä määrä maksuhäiriömerkintöjä vuosilta 2019 ja 2020, on vuoden 2021 ollut maksuhäiriömerkinnöistä täysin puhdas. Kyseinen tieto on antanut luotonmyöntäjille kuvan, että liiketoiminta on parantunut merkittävästi. Syyskuun alussa kyseinen elinkeinoharjoittaja ilmoitti eräälle velkojalle, että hän joutuu valitettavasti laittamaan pillit pussiin, kun toiminta ei saanut koronan jäljiltä tuulta purjeisiinsa. Koska luottotietojen perusteella asiat ovat näyttäneet menevän parempaan suuntaan, velkoja oli ihmetellyt tilannetta johon elinkeinoharjoittaja totesi: “valitettavasti jouduin vain valikoimaan maksettavaksi laskut, joista sain haastehakemuksen käräjäoikeudesta. Jos trattoja olisi saanut asettaa, niin olisin joutunut jo helmikuussa sulkemaan puljun.”

Tämän myötä suuri joukko velkojia on edelleen maksuja vailla. Myös elinkeinoharjoittajan tilanne on kuormittunut, sillä velkaa ehti muodostua 6kk ajalta varsin paljon ja henkilökohtainen velkavastuu seuraa häntä niiden osalta, jotka käräjäoikeus tuomitsee maksettavaksi. Eli ns. lose-lose -tilanne.

LUE MYÖS: ”Laki saatavien perinnästä muuttuu tilapäisesti”

Blogikirjoituksemme 29.12.2020

Trattaperintä 1.10.2021 jälkeen

Syksy tulee olemaan vaikeaa aikaa monille yrittäjille. Tiedämme, että lokakuu tulee olemaan kiireistä aikaa luottotietoyhtiöille, kun he ottavat perintätoimistojen asetettamia trattoja vastaan. Meille on kertynyt suuri määrä toimeksiantoja, joita velkojat eivät ole halunneet viedä haastehakemuksilla eteenpäin, koska oikeudenkäyntimaksu maksaa aina etukäteen ja käsittelyajat ovat todella pitkiä. Näin ollen meillekin on oma jono tratoille kertynyt.

Trattaperintään tulee väliaikainen muutos 1.10.2021-30.4.2022. Aiemmin tratan sai protestoida 10 vuorokautta sen asettamisesta, mutta lokakuusta eteenpäin protestointiaika pitenee 21 vuorokauteen. 

Arvioimme, että loka-marraskuu tuo suuren piikin trattojen asettamisessa, jonka jälkeen määrät palautuvat vuosien 2019 ja 2020 tasolle. Korona on tuonut omia haasteitaan maksukäyttäytymiseen joillakin toimialoilla, mutta pahimmat pelot eivät ole onneksi käyneet toteen.

LUE MYÖS: ”Tuleeko väliaikaisesta perintälaista pysyvä?

Blogikirjoituksemme 18.5.2021

Trattaperinnässä meillä on erityinen vastuu. Vapaaehtoinen perintä on muutoin neuvottelua ja sovittelua saatavien maksamisesta, eikä toiminnastamme muodostu seuraamuksia merkintöjen muodossa velallisasiakkaille. Kun asetamme tratan, siitä tulee luottotietoihin merkintä ja meidän nimemme löytyy merkinnän asettajana. Se mainospaikka ei koskaan ole mairitteleva ja siksi haluamme tehdä velallisasiakkaiden kanssa parhaamme, että asiat saataisiin hoidettua hyvissä ajoin kuntoon.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.