Kansalaisen asiointitili - www.suomi.fiEduskunnan 1.6.2016 hyväksymän ulosottokaaren muutoksen johdosta ulosottomiehellä on mahdollisuus lähettää osan ulosoton kirjeistä sähköisesti Kansalaisen asiointitilille. Ulosoton kirjeitä aletaan lähettää Kansalaisen asiointitilille 1.8.2016 alkaen. 

Jatkossa myös yritykset ja yhteisöt pystyvät tilaamaan ulosottotodistuksen henkilön ulosottoasioista, jonka seurauksena yritykset pystyvät selvittämään paremmin asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja luotettavuutta. Ulosottotodistus on tilattavissa oikeushallinnon sähköisestä asiointipalvelusta https://asiointi.oikeus.fi/

Kansalaisen asiointitili on sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä. Se korvaa paperipostin Asiointitilin käyttöönottaneille kansalaisille. Voit ottaa palvelun käyttöösi https://asiointitili.suomi.fi/ -sivustolla.

Lisätietoa aiheesta Valtion tieto- viestintätekniikkakeskuksen (Valtorin) sivuilta: http://www.valtori.fi/fi-FI/Sahkoisen_tiedoksiannon_kaytto_laajenee_(3890)

Leave a Comment