Vältä perintä vinkeillämme - vuonna 2018 keskitymme ennaltaehkäisemään ongelmiaMillaisen muistijäljen haluamme jättää itsestämme vuonna 2018? Haluamme olla se perintätoimisto, joka auttaa yrityksiä välttämään perintää jakamalla tietomme ja kokemuksemme eteenpäin. Koemme sen olevan kestävin tapa toteuttaa luotonhallintaa ja edistää yrittäjien liiketoimintaa. Haluamme hiekoittaa yrittäjien jäiset tiet ja minimoida kaatumisen mahdollisuudet. Se, mitä muuta vuosi 2018 tuo Perintäritarille tullessaan, on mahdoton kokonaisuudessaan ennustaa. Tiedossa olevat asiat listasin tähän blogiin.

Onnistuminen ja läpimenoaika ovat tärkeimmät mittarimme

Vuosi 2017 oli meidän uusien yrittäjien ensimmäinen toimintavuosi. Mittasimme taloudellisten mittareiden lisäksi erityisesti asiakkaille merkitseviä asioita: vapaaehtoisen perinnän onnistumisprosenttimme oli 90,8% ja keskimääräinen toimeksiannon läpimenoaika 20 vuorokautta. Koska oma tuottomme perustuu vain onnistumisiin, oma onnistumisemme on myös asiakkaan onnistuminen. Kun huolehdimme, että nämä mittarit pysyvät samalla tasolla vuonna 2018, taloudelliset tunnuslukumme  ovat varmasti meitä tyydyttävät. Tyytyväiset asiakkaat myös ruokkivat lisää asiakkuuksia, joiden myötä pyrimme kestävään kasvuun.

Vastuullisuus on nyt yksi arvoistamme

Makia kertoi Y-Studion artikkelissa miten vision kirkastaminen palautti heidän liiketoimintansa positiiviseksi. Vision, mission ja arvojen tunteminen ja niiden mukaan toimiminen pitää yrityksen suunnan kohdistettuna ja suunnitelmallisena. Visiomme on olla halutuin ja arvostetuin kumppani yritysten välisessä saatavien perinnässä. Uskomme tämän toteutuvan, kun toimimme arvojemme mukaisesti ja keskitymme auttamaan B2B-bisneksessä toimivia yrityksiä.

Kuitenkin hioimme hieman arvojamme: korvasimme luotettavuuden ja rehellisyyden (jotka ovat toiminnassamme itsestään selvyyksiä) vastuullisuudella, joka on näiden edellä mainittujen itsestään selvyyksien lisäksi kokonaisvaltaisempaa välittämistä.

Vastuullisuutta on inhmillisyys toimintatavoissa, avoin ja läpinäkyvä toimintamalli koko prosessissa ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen neuvottelemalla. Tänäkin vuonna teemme hyväntekeväisyyttä tukemalla vähempivaraisia perheitä. Hyväntekeväisyys koukuttaa.

Myynnin kohdistaminen pienten yritysten luotonhallinnan analysoimiseen

Suomessa toimivista yrityksistä 93,4% on mikroyrityksiä. Heille olemassa olevat asiakassuhteet ovat erittäin tärkeitä ja välillä jopa liiankin kriittisiä. Haluamme, että matkallamme nämä kaikki yritykset löytävät meidät ja pystymme tarjoamaan heille avun paremman kassavirran saavuttamiseen. Meidän palvelu ei ole jokaiseen tilanteeseen paras mahdollinen, joten meidän oltava rehellisiä kartoittaessamme asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua. Maksuviiveitä pystytään hyvin ennaltaehkäisemään ja meidän tehtävämme ei ole pelkästään etsiä asiakkaita, joilla on valmiiksi tarvetta perinnälle vaan tehtävämme on myös jakaa parhaat mahdolliset vinkit ja kokemukset yrittäjille, jotta heidän toimintansa parantuisi. Se on vastuullisuutta.

Pyrimme myynnissämme siis keskittymään asiakkaan luotonhallinnan analysoimiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen. Parhaat mahdolliset vinkitkään eivät pysty suodattamaan maksuviiveitä sataprosenttisesti ja uskomme etukäteistoimillamme olevamme ensimmäisenä asiakkaan mielessä, kun tarve perintäavulle ilmaantuu.

Kumppanuudet mahdollistavat laajamittaisemman toiminnan, auttamisen ja verkostoitumisen

Jos pystymme kyhäämään ympärillemme kattavan, osaavan ja aktiivisen kumppaniverkoston, voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme ja tarjota verkoston avulla asiakkaille laajasti ratkaisuja ongelmiin. Tarkoituksemme ei ole ahnehtia omaa laskutuspalvelua tai laskurahoitusta, vaan suositella olemassa olevia yrityksiä ratkaisuksi asiakkaillemme. Keskittyminen vääriin asioihin on useimmiten liiallisen ahneuden lopputulos. Haluamme kehittää ja syventää omaa verkostoamme, jotta asiakkaat saisivat meiltä vastauksia mahdollisimman kattavasti tarpeisiinsa. On helpompi delegoida asiat oikealle instanssille, kunhan tuntee ja tietää heidän toimintatavat ja -mallit riittävän hyvin.

Se, että kuluttajille lähettämissämme maksuvaatimuksissamme on Takuusäätiön yhteystiedot mukana, on vaihtoehdon lisääminen asiakkaan ongelman ratkaisemiseen. Se on myös Takuusäätiön toiminnan tukemista.

Lisäksi jokainen asiakkaamme on kumppanimme. Haluamme syventää yhteistyötä ja tarjota apumme heidän taloushallintonsa parantamiseen. Meille soittaminen on aina maksutonta ja pyrimme jokaisen puhelun päättämään siten, että siitä jää hyvä mieli molemmille osapuolelle.

Blogien avulla ajankohtaista tietoa alasta ja vinkkejä parempaan luotonhallintaan

Kirjoitimme viime vuonna blogeja ja uutisia yhteensä 43 kpl. Tänä vuonna määrä tulee olemaan samaa luokkaa. Haluamme olla äänekäs toimija, joka kertoo avoimesti alan toiminnasta ja vastaa kysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja selkokielisesti. Tätä varten meidät löytää blogikirjoitusten lisäksi myös Facebookista, Twitteristä ja LinkedInistä. Lisäsimme syksyllä myös chatin kotisivuillemme ja sen kautta yhteydenotot ovat yli viisinkertaistuneet. Yksi syy on varmasti anonyymisyys, joka madaltaa erityisesti velallisten yhteydenottokynnystä.

Pyrimme myös vierailemaan mahdollisimman paljon muiden yritysten ja sidosryhmien blogeissa, jotta äänemme kuultaisiin myös heidän kohderyhmissään. Jos kiinnostut teksteistäni ja vastavuoroisesti haluat kuulua ja näkyä meidän seuraajillemme, niin olehan minuun yhteydessä.

Muistutusritari poistaa perinnän pahimmat pelot

Perintä aiheuttaa yrityksille usein pelkoja asiakassuhteiden menettämisestä ja sitä pyritäänkin välttämään kaikin mahdollisin keinoin. Meidän uusi muistutuspalvelumme mahdollistaa yhteydenoton velalliseen ilman perintäkulujen muodostamaa uhkaa. Muistutamme kirjeellä ja soitamme asiakkaalle asian tiimoilta selvittääksemme tilannetta perintää ennaltaehkäisten.

Palvelu on asiakkaidemme toiveista kehitetty muottiinsa ja tulokset ovat olleet ensimmäisen toimintakuukauden ajalta loistavat. Uskomme palvelun sopivan monien yritysten toimintatapaan ja nopeuttavan merkittävästi heidän kassavirtaansa. Se sopii erityisesti niille yrityksille/yrittäjille, jotka eivät koskaan ole halunneet periä vaan mielummin kärsivät luottotappion. Näin toimimalla annetaan hyväksyntä maksamattomille laskuille. Tätä me emme voi hyväksyä.

Uusi ohjelmisto tehostaa ja mahdollistaa kasvamisen

Comia Softwaren (nykyään osa Siili Solution Oyj:tä) propellipäät ovat puolen vuoden ajan kehittäneet meille uutta perintäohjelmistoa, joka on toiminnallemme erittäin kriittinen työkalu. Nykyisellä 1990-luvun ohjemistolla suoriudumme kohtuullisesti, mutta kasvuhaluisena yrityksenä haluamme hyödyntää tämän päivän teknologiaa toiminnan tehostamisessa. Uusi ohjelmistomme pitäisi olla käytössämme maaliskuun loppuun mennessä.

Mitä mahdollisuuksia ohjelmisto meille antaa? Yksittäisille asiakkaillemme muutokset ovat varsin pieniä, mutta paljon apua tarvitseville yrityksille pystymme tarjoamaan rajapinnat ohjelmistojemme välille. Lisäksi infomaation kulku paranee yrityksemme sisällä, kun tieto on henkilöstön saatavilla reaaliaikaisesti pilvessä. Pystymme myös ohjelmiston avulla automatisoimaan nykyisen työn manuaalisuutta ja raportointia.

Ohjelmiston olemme budjetoineet siten, että se ei tule aiheuttamaan hintamuutoksia palveluissamme.

Lupaus vuodelle 2018

Lupaamme tulevana vuonna pitää ääntä vastuullisen luotonhallinnan puolesta ja lisätä nuorison sekä pienyrittäjien luotonhallinta- ja talousosaamista. Toimeksiantajillemme lupaamme tilityksen saatavasta keskimäärin 21 päivän päästä toimeksiannon vastaanottamisesta ja vapaaehtoisen perinnän onnistuvan yhdeksän kertaa kymmenestä.

Näiden lupausten myötä pyrimme pitämään katseemme tiukasti visiomme viitoittamalla tiellä.

Menestystä kaikille vuoteen 2018!

Perintäritarin Juha

Leave a Comment