Kohti yritysperinnän halutuinta kumppania

Vuosi 2022 oli kokonaisuudessaan meille erittäin onnistunut. Viiden ritarin porukalla palvelimme yli 600 yritystä heidän saatavien perinnässä ja teimme sen lähes joka mittarilla paremmin kuin aiempina vuosina. Tulevana vuotena meidän on aika hieman pysähtyä kasvun suhteen ja pyrkiä varmistamaan omat toimintomme asiakaslupauksemme mukaiselle tasolle. Lisäksi tulemme keskittymään entistä vahvemmin yritysten välisten saatavien perintään, jonka vuoksi emme enää ota vastaan toimeksiantoja yksittäisistä kuluttajasaatavista. Mutta pureksitaanpas vuodet 2022 ja 2023 hieman pienempiin palasiin.

Vuosi 2022 piti kiirettä ja pakotti pysähtymään

Aloitimme vuoden 2022 Veeran, Johannan ja Jussin kanssa. Jo helmikuussa meitä olikin sitten jo viisi, kun Emmi liittyi ritariksi. Oletimme työmäärän olleen tasainen ja sopiva porukallemme, mutta olimme väärässä. Jussin aloittaessa päivätyöt heti tammikuussa 2022 SJK-junioreiden toiminnanjohtajana johti siihen, että 75% hänen työpöydästään siirtyi meidän muiden hoidettavaksi. Erityisesti Veeran työpöytä täyttyi Jussin töistä, ja siten vastuualueita tasoitettiin. Nyt alkuvuodesta on jälleen aika pysähtyä, arvioida työmääriä jokaisen kohdalla uudelleen ja pyrkiä ”leanimpaan” työntekoon. Onneksi saamme tehdä sitä kuudestaan, sillä Elias aloitti eilen meidän kuudentena ritarina! Tervetuloa joukkoomme Elias!

Ahkeruus ja vastuuntuntoisuus tunnuslukujen takeena

Vuosittain olemme mitanneet onnistumistamme eri tunnusluvuilla. Tärkeimmät luvut ovat meille ne, jotka ovat myös toimeksiantajillemme tärkeimpiä: onnistumisprosentti sekä läpimenoaika toimeksiannon vastaanottamisesta siihen, kun raha on tilitetty toimeksiantajallemme. Onnistumisprosentti parani edellisvuodesta lukeman ollessa 88,80%. Menneenä vuonna keskityimme entistä vahvemmin toimeksiannon saatuamme selvittämään vapaaehtoisen perinnän onnistumisen mahdollisuudet ja ohjasimme toimeksiantajia selkeämmin luottotappiokirjauksiin tai itse toteuttamaan oikeudellista perintää. Päätösten myötä keskityimme niihin toimeksiantohin, joille vapaaehtoisilla toimilla oli mahdollisuudet onnistua. Tämä oli olennainen syy onnistumisprosentin parantumiseen. Läpimenoaika oli keskimäärin noin 19 vuorokautta, joka heikkeni noin puolella vuorokaudella edellisvuodesta. Osasyynä on varmasti laki saatavien perinnästä, joka muutti maksuehtoa 7 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.

Kasvun mittareina meillä on toimeksiantojen ja toimeksiantajien määrä sekä liikevaihto. Toimeksiantojen määrä kasvoi 17% ja toimeksiantajien määrä 11% aikaisemmasta vuodesta. Liikevaihdollinen tavoitteemme oli kasvaa 15%. Tavoite ylittyi ja kasvua tuli 28%.

Lakimuutos ja maksuhäiriömerkintöjen poistumiset

Vuoden 2022 merkittävimmät muutokset perintä- ja luotonhallinnan osalta tapahtui lakimuutoksissa. Itse asiassa näin merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut kymmeneen vuoteen. Laki saatavien perinnästä muuttui 1.5.2022 ja toi erityisesti yritysperintään selkeyttä. Perintäkuluille tuli katto ja aikarajoja höllennettiin. Meillä kulukatto ei aiheuttanut toimintaamme muutoksia, sillä perintäkulumme olivat jo ennen lakimuutosta sen mukaisella tasolla. Aikarajat muuttuivat uusien maksullisten kehotusten osalta 7 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.

Joulukuun alussa saimme merkittävän muutoksen lakiin maksuhäiriömerkintöihin liittyen. Aikaisemmin maksuhäiriömerkinnästä joutui kärsimään 2-4 vuotta sen kirjautumisesta olit sitten maksanut merkinnän muodostaneen velan tai et. Lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun suorituksesta on ilmoitettu luottotietoyhtiöön (Suomen Asiakastietoon ja/tai Bisnodeen).

Miten vuosi 2023 näyttäytyy perintätoimistossa?

Takana on vaikeat vuodet koronan myötä, ja juuri kun aloimme nähdä pahimman olevan takana, Ukrainan sota sai maailmantalouden sekaisin. Yritysten kulut ovat kasvaneet, ja tuotteiden/palveluiden hintoihin ei korotuksia ole voitu tehdä samassa suhteessa. Siten kateprosentit ovat tippuneet. Tämä on aiheuttanut tavallista enemmän vähintäänkin hetkellisiä maksuvaikeuksia yrityksille. Siihen kun lisätään korkojen sekä energian hinnan nousut, on yritykset kokeneet täysin kohtuutonta vastoinkäymistä heistä riippumattomista syistä.

Tuleva vuosi tulee olemaan haastava. Kotitalouksien maksuvarat ovat heikentyneet viime vuodesta  ja yritykset ovat varovaisia investointien suhteen, kun maailman tilanne on epävarma. Riskienhallintaan panostetaan tavallista enemmän. Säästäminen ja menojen karsiminen hidastaa väistämättä kasvua. Luotonhallintaan liittyen positiivinen luottotietorekisteri on työn alla ja sen tulisi olla valmis keväällä 2024.

Perintätoimistoille haasteelliset ajat tuovat lisätöitä. Yritykset tekevät aktiivisempaa maksuvalvontaa ja siirtävät erääntyneitä saataviaan varmasti nopeammin perintätoimistojen huolehdittavaksi. Trattaperinnän määrä kasvoi 1.5.2022 tulleen lakimuutoksen myötä ja niitä tullaan tänä vuonna näkemään varmasti ennätyksellinen määrä. Lisäksi konkursseja on odotettavissa viime vuosia enemmän. Nyt jos koskaan yritysten on tärkeä tarkastella tunnusluvut sellaiseen kuntoon, että kasvaviin menoihin pystytään vastaamaan laadukkaalla työllä ja oikealla hinnoittelulla. Kaksi sanaa: kannattavuuslaskelma.

Yritysten välisten saatavien perintä toiminnan ytimeen

Mitenkäs Perintäritarin vuosi 2023? Olemme itse pienenä yrityksenä huomanneet, että palveluiden ostaminen on välillä varsin haastavaa. Suuret yritykset tilaavat usein enemmän ja ovat toimittajille sen myötä arvokkaampia asiakassuhteita. Rajallisilla resursseilla pystyy palvelemaan rajallisesti asiakkaita, ja siten segmentoinnin kautta tehdään asiakasvalintaa. Oma tilanteemme on se, että haluamme pitää kiinni pienten yritysten laadukkaasta palvelemisesta, mutta resurssit pakottavat meidät kohdistamaan työaikamme B2B-toimeksiantojen hoitamiseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme luopumaan yksittäisistä toimeksiannoista, joissa velallisasiakkaana on yksityishenkilö eli kuluttaja. Tämä linjaus tehtiin jo vuosi sitten, kun täsmensimme yrityksemme strategiaa ja nyt se konkretisoituu entistä vahvemmin. Näitä meille tulee vuosittain varsin paljon, ja vaikka kuinka olemme pyrkineet hoitamaan niitä laadukkaasti, onnistumisprosentti on lähempänä 50% kuin meidän tavallista lähes 90% onnistumista. Tämä näkyy tietysti myös tyytymättömyytenä toimeksiantajille tehtävissä asiakasuskollisuuskyselyissä.

Vuosi sitten jo luovuimme yksityishenkilöiden vuokriin ja asumiseen liittyvien saatavien perinnästä. Siinä vaiheessa, kun asumisen rästejä alkaa syntymään, ollaan varsin syvissä maksuongelmissa. Tuolloin loimme kotisivuillemme ohjeen miten velkoja pystyy luomaan itse haastehakemuksen käräjäoikeuteen ja viemään tuomion saatuaan saatavat ulosottoon. Tämä sama ohjeistus toimii yleisohjeena minkä tahansa saatavan kohdalla.

Tavoitteemme vuodelle 2023

Henkilöstön työhyvinvointi, toimeksiantajiemme asiakastyytyväisyys, oman pesämme kuntoon laittaminen. Uskon, että erityisesti nuo kaksi ensimmäistä kulkevat käsi kädessä, ja kuuden ritarin voimin meillä on myös aikaa pysähtyä kehitystyön äärelle. Visiomme ei ole muuttunut vuosien kuluessa mihinkään: haluamme olla halutuin ja arvostetuin kumppani yritysten saatavien perinnässä. Se vaatii jatkuvia toimenpiteitä ja välillä inhottaviakin päätöksiä. Niiden avulla pyrimme kuitenkin profiloituvan parhaaksi mahdolliseksi kumppaniksi B2B-liiketoimintaa tekeville pienille yrityksille.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.