Perintätoimisto vai ulosotto perintä Perintäritari

Perintätoimistot pyrkivät auttamaan velallisia selviämään erääntyneistä maksuista ilman tarpeettomia maksuhäiriömerkintöjä, jotka meillä Suomessa seuraavat velallista vuosikaudet. Aina velkojen maksaminen vapaaehtoisen perinnän kautta ei kuitenkaan ole järkevin vaihtoehto. Haluamme tällä blogikirjoituksella avata sekä velkojien että velallisten silmiä ylivelkaantumiselle ja siitä selviämiseen.

Mitä on vapaaehtoinen perintä?

Ensin on hyvä katsoa termistöä kuntoon. Me Perintäritarissa toteutamme vapaaehtoista perintää ja termi määritellään seuraavasti:

”Vapaaehtoinen perintä – eli kirje- ja/tai puhelinperintä, joilla pyritään selvittämään velallisen maksuhalukkuus. Pyritään saamaan velallinen maksamaan velkojalle saatavat vapaaehtoisesti, ilman oikeudellista prosessia. Siihen kuuluu maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja maksusuunnitelmat. Toimenpiteitä sääntelee laki saatavien perinnästä. Vapaaehtoisesta perinnästä ei aiheudu velalliselle maksuhäiriömerkintöjä.”

Kirjepostittamisen lisäksi pyrimme aktiiviseen puhelinperintään, jonka olemme huomanneet olevan tehokkain tapa asioiden selvittämiseksi. Tärkeintä on saattaa velallisasiakkaalle tieto mikä/mitkä laskut ovat edelleen avoimena. Näiden toimenpiteiden myötä 95% asiakkaista tavoitetaan ja hieman yli 80% maksavat saatavat vapaaehtoisin keinoin. Meidän tässä mainittujen toimenpiteiden seurauksena heille ei muodostu minkäänlaisia merkintöjä luottotietoihin viivästyneestä maksusta.

Ulosotto katkaisemaan velkakierre

Aina vapaaehtoisen perintä ei tehoa. Ja itse asiassa vapaaehtoisen perinnän kautta maksaminen ei aina ole fiksuin vaihtoehto velallisen kannalta. Suomessa on ihailtavan korkea maksumoraali ja velat halutaan maksaa vaikka ottamalla lisää velkaa. Me varmasti kaikki ymmärrämme, että se ei toistuvana mallina ole kestävä vaan aiheuttaa kasvavia kuluja ja velkakierrettä.

LUE MYÖS: ”Perintä velallisen näkökulmasta”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 19.11.2019

Jotta parhaat edellytykset velkojen maksuun pystytään määrittämään, tulee selvittää kuukausittainen maksukyky. Kun se on tiedossa, pystytään suunnittelemaan miten kuukausittaiset menot saadaan katettua. Vuokrat/lainan lyhennykset, sähköt ja vakuutukset on tärkeä priorisoida ensimmäisten joukkoon. Yllättävien menojen osalta kannattaa olla suoraan yhteydessä velkojiin ja sopia maksusuunnitelmat.

Velkojen systemaattinen päästäminen ulosottoon katkaisee velkakierteen. Maksuhäiriömerkinnät ohjaavat luotonmyöntäjiä tekemään kielteisiä luottopäätöksiä ja sen myötä uutta velkaa ei enää pääse muodostumaan. Samalla se keskittää avointen velkojen maksamisen yhteen paikkaan. Suojaosuus mahdollistaa sen, että elämiseen jää kuukausittain rahaa eikä kaikkia tuloja ulosmitata. Käteenjäävän rahan määrä on kuitenkin maltillisempi ja se vaatii omia sopeuttamistoimenpiteitä kulutuksen suhteen.

LUE MYÖS: ”Matti Koskinen laittoi opinnot jäihin ja palasi töihin selvitäkseen velkakierteestään”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 20.8.2019

Jos taloudellinen tilanteesi heikkenee niin, että et selviydy enää laskuista ja maksukyvyttömyys on tilapäistä pidempää, pyydä ennen perintätoimenpiteitä tai viimeistään maksuvaatimuksen saatuasi velkojaa siirtämään velat oikeudelliseen perintään niin perintätoimistojen toimenpiteistä ei muodostu lisäkustannuksia. Jos taas lasku on sellainen, jonka pystyt/haluat maksaa ilman, että se siirtyy ulosottoon niin huomioithan, että maksat sen suojaosuuden ulkopuolelta ja näin ollen se pienentää kuukausittaista maksuvaraasi (jos sinulla ulosotossa on tavaraa).

Positiivinen luottorekisteri kitkemään ylivelkaisuutta

Olen sitä mieltä, että Suomessa käytössä oleva negatiivinen luottotieto yhdessä korkeakorkoisten kulutusluottojen kanssa on ollut suurin syy siihen, miksi ylivelkaantuminen on päässyt räjähtämään. Lähes 400 000 suomalaista omistaa maksuhäiriömerkinnän, ja Suomen Asiakastiedon Jouni Muhosen mukaan samalla henkilöllä on keskimäärin 15 maksuhäiriömerkintää.

Positiivisen luottotiedon avulla pystyttäisiin estämään luotonmyöntäminen jo valmiiksi maksukykynsä ylittäneille ja sen myötä ohjaamaan apua oikeaan aikaan. Positiivinen luottotieto kertoo luotonhakijan kaikki avoimet luotot, joista pystytään laskemaan miten uudesta luotosta selvittäisiin. Yksityishenkilöiden kulutusluottoihin tuli 20% korkokatto vuosi sitten ja se on asettanut luotonmyöntäjille tarkkuutta luotonhakijoiden maksukyvyn selvittämiseen. Aikaisemmin 200% korolla myönnetyillä luotoilla riitti se, että muutama asiakas kymmenestä maksoi luoton takaisin, jotta yritys pystyi edelleen tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Nykyinen korkotaso vaatii tiukemmalla seulalla tehtäviä luottopäätöksiä.

Velkojien keinot välttää virheellinen luottopäätös

Kun meidän vapaaehtoiset toimenpiteemme eivät tepsi velallisten kanssa, käymme velkojien kanssa läpi miksi emme perinnässä onnistuneet, ja kartoitamme Asiakastiedon dataan pohjautuen kannattaako asiassa edetä haasteella vai luottotappiolla. Vain harva maksukyvyttömyys/-haluttomuus tulee yllätyksenä, ja suurin osa ongelmista pystyttäisiin etukäteen kitkemään pois olemassaolevan tiedon avulla.

LUE MYÖS: ”Asiakastieto tarjoaa dataa parempiin luottopäätöksiin”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 15.10.2019

On syynsä miksi kuluttajat eivät voi ostaa Gigantista mitään laskulla. Ja on syynsä, että toiset ovat valmiita ostamaan asuntonsa/liiketilansa loppusiivouksen hinnalla millä hyvänsä, kunhan sen saa maksaa laskulla. Ensimmäinen on täyttä riskienhallintaa ja jälkimmäinen varattomuusmerkintöjä pursuavien sekä maksuhaluttomien toimintamalli. Parasta luottoriskien hallintaa on myydä luotolla vain yrityksille, jotka ovat maksukykyisiä. Maksukyvyn pystyy näppärästi tarkastamaan Asiakastiedon datan avulla. Kyseisen datan avulla luottotappioita, ongelmia ja perintää pystytään ennaltaehkäisemään merkittävästi.


Joskus paras päätös asiakkaalle, on kielteinen luottopäätös ja jättää tuote/palvelu myymättä. Ylivelkaantuminen on kasvanut vuosi vuodelta ja kasvu olisi katkaistava. Vapaaehtoinen perintä maksukyvyttömiltä asiakkailta on meille taloudellisesti täysin turhaa, mutta haluamme saattaa jokaisen velallisen tietoon, mitkä vaihtoehdot ovat hänelle pitkällä tähtäimellä kestäviä. Mitä nopeammin tavoitamme ylivelkaantumisen kanssa painivat henkilöt/yritykset, sen nopeammin velkakierre on mahdollista saada kuriin.

Haluamme toimia vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä velkojan että velallisen suuntaan. Tätä asiakkaamme osaavat myös arvostaa. Ja me pystymme lupaamaan, että jokainen toimeksiantajamme toteuttaa omien saatavien perinnän erittäin vastuullisesti. Siitä me kannamme vastuun.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.