Yrittäjä, tilitoimisto ja lisäarvo Perintäritari Talouskuutio

Yrittäjän ja tilitoimiston hyvä yhteistyö on parhaimmillaan strategista kumppanuutta. Erilaiset tilitoimiston tuottamat palvelut vapauttavat asiakkaan aikaa keskittyä ydinliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. 

Alan sähköistyessä asiakkaiden ymmärrys tilitoimistojen tuottamasta lisäarvosta on laajentunut myös perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkopuolelle. Pyysimme tilitoimistohakukone Talouskuutio Oy:n toimitusjohtajaa Patrick Parttia kertomaan ajatuksia loppuasiakkaiden tilitoimistoyhteistyön viidestä tärkeimmästä seikasta.

1. Yhteinen agenda

Kirjanpidon palveluiden lisäksi moni tilitoimisto on laajentanut tai on laajentamassa palveluitaan myös talouskonsultointipalveluiden pariin. Useat etenkin pienemmät asiakkaat kuitenkin saattavat kokea, että he eivät tarvitse varsinaisesti talouspäällikköä. Sen sijaan yrittäjän tarpeet tunteva talouskumppani on monen yrittäjän arvostuksessa korkealla. 

Asiakkaiden suusta kuultuna, parhaimmillaan tilitoimisto luo yrittäjälle kasvun askeleet kohti yrittäjän omia tavoitteita. Askelten toteutumista seurataan ja tavoitetta päivitetään jatkuvasti. Onkin tavallaan syntynyt tarve uudenlaiselle kevyemmälle palvelumallille.

2. Ymmärrettävä substanssiosaaminen

Kattava substanssiosaaminen on kirjanpitäjän ammatin pohja ja perusta. Useat asiakkaat kokevat kuitenkin taloushallinnon termistön hankalaksi ja kirjanpitäjän kanssa kommunikointi voikin saada tarpeettomia väärinymmärryksiä aikaan, mikäli kieli ei ole yhteinen. 

Erityisesti erityisalojen toimijat tarvitsevat kumppanikseen tilitoimiston, joka pystyy auttamaan esimerkiksi verokäsittelyn oikeellisuuden kanssa. Usein yrittäjät kokevat, että talouden kumppanin tulisikin auttaa heitä erityisesti yhtiön alkutaipaleella varmistaen yhtiön verojen oikeellisuus. Useimmat yrittäjät arvostavat tilitoimistossa myös kykyä opettaa heitä ymmärtämään paremmin verotusta ja siihen liittyviä kuvioita.

3. Riittävän nopeat vasteajat

Yleisimpiä syitä tilitoimiston vaihtoon lienee yrittäjän kokemat pitkät vasteajat. Riittäävän nopean vasteajan varmistaminen lieneekin yksi parhaista tavoista varmistaa tyytyväinen asiakas. 

Vasteaikoihin liittyen, on järkevää sopia asiakkaiden kanssa viestintätavoista ja -kanavista. Yhteiset pelisäännöt auttavat asiakasta ja kirjanpitäjää viestimään huomattavasti tehokkaammin. 

Perinteisen sähköpostin ja puhelimen rinnalle on tullut runsaasti pikaviestimiä, joista osa on jopa taloushallinto-ohjelmiston sisäänrakennettu. Erilaisten viestintäratkaisujen käyttöä kannattaa harkita tarkkaan osana tilitoimiston strategisia valintoja, sillä toimivan ja reaaliaikaisen viestinnän toimivuus tulee varmasti olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tulevaisuudessa.

4. Prosessiymmärrys

Taloushallinnon prosesseissa on usein paljon manuaalivaiheita, kun puhutaan keskiverto yrityksestä. Näiden manuaaliprossien karsiminen luo asiakasyrittäjälle paitsi aikaa myös usein paremman ymmärryksen yhtiönsä talouden tilasta. 

Suurimmat aikasyöpöt löytyvät monesti myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn sekä tilaustenhallinnan parista. Myös käteiskuittien toimitus – erityisesti suoraveloituskuitit – aiheuttavat turhaa päänvaivaa ja ajanmenoa yrittäjälle useissa tapauksissa.

Tehokkaat prosessit pitävät sisällään erityisesti loppuasiakkaan päivittäiset rutiinit, mutta myös tilitoimiston työ täytyy huomioida suunnittelussa. Tästä syystä prosessit tulisikin aina suunnitella asiakaskohtaisesti.

Tulevaisuudessa tilitoimistoissa voisi hyvinkin olla myös omia koodareita tai ohjelmistokonsultteja palkkalistoilla. Heidän tehtävänään olisi luoda strategista etua tilitoimistolle viimeistä piirtoa myöden hyödynnetyn asiakaskohtaisen automaation avulla.

5. Selkeä ja yllätyksetön hinnoittelu

Teimme Talouskuutiolla tutkimusta tilitoimistopalveluiden ostamisesta. Suurin yksittäinen tekijä, joka vaikeuttaa paitsi palveluiden ostamista, myös yhteistyön sujuvuutta on hinnoittelun monimutkaisuus. Asiakkaille on tärkeää ymmärtää tilitoimiston hinnoittelu sekä voida varmistua, ettei turhia yllätyksiä ole luvassa. 

Tämä ei tarkoita etteikö tilitoimistolla olisi oikeutta laskuttaa lisätöistä – lisäveloitusperusteet on vain syytä olla listattuna ja esitettynä selkeästi. 

Lisäarvon tuotto osaksi kasvustrategiaa

Tilitoimistoala on jo kokenut suuria muutoksia sähköistymisen myötä ja muutoksen voidaan olettaa jatkuvan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Tärkeää onkin ottaa tämä huomioon jo kasvustrategiaa suunnitellessa. 

Mikä sitten tulee olemaan voittava strategia asiakkaiden toiveiden täyttämiseksi? Vain aika näyttää.

LUE MYÖS: ”Tilitoimisto on yrityksen kivijalka ja kasvun tärkeimpiä kumppaneita”

BLOGIKIRJOITUKSEMME 13.2.2018

Talouskuutio on verkossa toimiva riippumaton tilitoimistohaku. Palvelulla on noin 8000 kuukausittaista käyttäjää ja se toimii valtakunnallisesti yli 400 tilitoimiston strategisen kasvun kumppanina. Käykäähän tutustumassa!

Comments are closed.