Tilitoimisto on yrityksen kivijalka ja kasvun tärkeimpiä kumppaneita

Yrittäjän ei tarvitse tietää kaikkea liiketoiminnastaan. Yrittäjän ei myöskään kannata tehdä kaikkea liiketoiminnassaan. Luotettava kirjanpitäjä on ensimmäisiä kumppanuuksia, joita yrittäjän kannattaa lähteä solmimaan, sillä se investointi mahdollistaa keskittymisen myyntiin sekä omaan ydinosaamiseen. Jos ydinosaamistasi on taloushallinnon pyörittäminen, olet luultavasti jo kirjanpitäjä tai controller. Miksi tilitoimisto on niin merkittävä kumppani?

Yrittäjän taloushallinnon mentori

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen ja sen myötä kirjanpito tuleekin toteuttaa tavalla tai toisella. Yrittäjä voi tehdä kirjanpidon itse, mutta sen opetteleminen ja tekeminen vaatii oman aikansa. Toisekseen: olisiko parempi, että taloushallintoasi tutkisi reaaliaikaisesti joku ulkopuolinen ja tarkastelisi yrityksen taloudellisia tunnuslukuja puolueettomasti? Siinä vaiheessa, kun ostot ovat myyntiä suurempia, saatat itse arvioida tilanteen “hetkellisenä kyykkäyksenä, joka tasoittuu perinteisesti hyvinä kesäkuukausina”. Kirjanpitäjäsi voi tässä vaiheessa kysyä sinulta muutaman oivaltavan kysymyksen, jonka seurauksena huomaatkin olevan liian optimistinen.

Tilitoimistot ja niissä työskentelevät kirjanpitäjät ovat yrittäjien mentoreita. He ohjaavat liiketoimintaa datan pohjalta, huolehtivat yrittäjien puolesta kirjanpitovelvollisuudet ja ohjaavat parhaimmillaan proaktiivisesti tulevaisuuden suuntaa. Se, jos mikä antaa yrittäjien keskittyä omaan ydintoimintaansa ja kasvuun hallitusti.

Tilitoimistojen rooli saatavien perinnässä

Koska saatavien perintä on osa yritysten taloushallintoa, se on myös tilitoimistojen arjessa mukana. Osa tilitoimistoista siirtää asiakkaidensa puolesta saatavat perintään ja silloin tilitoimiston tulee todella tuntea perintäkumppanin toimintatavat. Kuitenkin yleisin toimintamalli on se, että tilitoimisto voi antaa omat suosittelunsa sopivasta perintäkumppanista asiakkaalleen, joka itse huolehtii erääntyneen saatavan perintään laittamisesta. Näissäkin tapauksissa tilitoimiston on etukäteen hyvä selvittää suositeltava kumppani, koska se on paremman palvelun tarjoamista asiakkaille.

LUE MYÖS: ”Tilitoimistot yritysten apuna myös perintäpalveluissa”

TILITOIMISTOSSA 16.1.2019

Ei myöskään ole harvinaista, että tilitoimisto ei anna suositteluja vaan pyytää asiakasta kartoittamaan itselleen sopivan perintäkumppanin. Tämä siksi, että tilitoimistoilla ei välttämättä ole omia kokemuksia eikä niin kattavaa tietoa alan toimijoista, että uskaltaisi lähteä antamaan sanansa itselleen vieraiden toimijoiden palveluista.

Sähköinen taloushallinto helpottaa, mutta ei velvoita

Yritykset hyödyntävät entistä enemmän sähköistä taloushallintoa. Kuulemmekin usein, että meidän Perintäritarin palvelu ei ole ajankohtainen, koska laskutusohjelmiston kautta saa napin painalluksella laskun perintään. Mekin haluamme mukaan ohjelmistojen rajapintoihin, mutta valitettavasti projekti on vielä kesken. On huomattavasti helpompaa, että yritysten aikaa ei kuluisi liialti toimeksiantojen lähettämiseen vaan aineisto saataisiin nopeasti eteenpäin.

LUE MYÖS: ”Perintäritari osaksi Fennoan taloushallinnon pilvipalvelua”

UUTISEMME 18.10.2018

Kuitenkin on hyvä muistaa, että saatavien perintä on kuin reklamaatioiden käsittelyä: jos se hoidetaan huonosti, saattaa se pahimmillaan tarkoittaa asiakassuhteen katkeamista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä selvittää kuka napin takaa näppärästi lähtevän toimeksiannon ottaa vastaan ja millaiset ovat käytössä olevat perinnän toimintamallit.

Erityisesti niiden yritysten, jotka tarvitsevat vain muutamia kertoja vuodessa apua saatavien perintään, on syytä punnita onko tärkeämpi merkitys hyvän taustatyön tekemisellä kuin muutaman minuutin työajan menetyksellä.

Miksi lähdimme Taloushallintoliiton yhteistyöjäseneksi?

Olemme helmikuun alusta liittyneet mukaan Taloushallintoliiton yhteistyöjäseneksi. Tavoitteemme on tavoittaa Taloushallintoliittoon kuuluvat tilitoimistot sekä heidän asiakkaansa ja tulla heidän tietoisuuteen erinomaisena vaihtoehtona saatavien perinnän kumppaniksi. Pyrimme kontaktoimaan mahdollisimman laajasti liittoon kuuluvat tilitoimistot ja kertomaan omat toimintatapamme, jotta heidän apua tarvitsevat asiakkaansa saisivat tiedon olemassaolostamme. Tiedämme, että olemme erityisesti pienille yrityksille yksi parhaita perintäkumppaneita, mutta tietoisuuden levittämiseen itsestämme tarvitsemme apua. Tilitoimistot ovat mielestämme siihen paras ratkaisu, sillä sen myötä myös he pystyvät palvelemaan omia asiakkaitaan entistä paremmin.

On tärkeää, että tilitoimistot pystyisivät syventämään kumppanuutta asiakkaidensa kanssa mahdollisimman kattavana palveluntarjoajana. Toivottavasti pystymme antamaan tilitoimistoille luotonhallintaan lisäarvoa, jota heidän asiakkaansa arvostaa. Yhteistyössä on voimaa ja paras lopputulos saadaan luottamuksen kautta. Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa, keskustelen mielelläni asiasta.

Terveisin,

Juha Järvinen (puh. 0440 172424)

Leave a Comment