SJK Respect-rahasto hyväntekeväisyyskohde 2020 Perintäritari

Viime vuonna aloitimme yhteistyön SJK-junioreiden kanssa ja lahjoitimme heidän RESPECT-rahastoon 2€ jokaisesta onnistuneesta perintätoimeksiannosta. Rahasto mahdollistaa vähävaraisten perheiden lasten jalkapalloharrastuksen ja tasa-arvoistaa etenkin lasten asemaa urheiluharrastuksissa. Saimme kerättyä vuonna 2019 lähes 2000€:n potin rahastoon, minkä seurauksena päätimme vuodeksi 2020 pyöristää lahjoituksen automaattisesti kahteen tonnin seteliin. Mitä yhteistyömme oikein pitää sisällään ja miksi koemme RESPECT-rahaston tukemisen arvokkaaksi?

Mikä on RESPECT-rahasto?

“Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia perheitä, joiden taloudellinen tilanne vaikeuttaa lasten jalkapalloharrastamista SJK-junioreissa. Tuki on harkinnanvarainen ja tapauskohtainen. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä on mm. perheen äkillinen ja tilapäinen taloudellinen ahdinko, muutos perhesuhteissa, esim. avioero, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, työttömyys. Tukea voi saada seuran perimiin lapsen seura- ja joukkuemaksuihin tai turnausten osallistumismaksuihin”, todetaan seuran sivuilla.

Eli rahasto mahdollistaa näkymättömän tuen, mikä minimoi eriarvoisuuden niin lasten kuin vanhempien keskuudessa. Tuella on kauaskantoisia seurauksia, kun mietitään mikä merkitys lasten sosiaalisella kanssakäymisellä sekä liikunnan merkityksellä on terveyteen.

Miksi juuri se on valikoitunut hyväntekeväisyyskohteeksemme?

Teemme päivittäin töitä taloudellisten haasteiden kanssa painivien henkilöiden kanssa, ja näemme läheltä miten minimaalinen maksuvara aiheuttaa vaikeuksia arjen pyörittämisessä. Tehtävämme on auttaa heitä selviämään erityisesti tulevista haasteista. Usein suurimmat ongelmat muodostuvat yllättävien elämänmuutosten jäljiltä ja niihin varautuminen on vaikeaa erityisesti, jos maksuvara normiarjessa on pieni.

Näiden muutosten varalle haluamme tarjota puskuria. Lasta ei tule koskaan syyllistää ongelmien lähteeksi ja sen vuoksi heitä ei tule myöskään rangaista. Myös vanhemmille on kullanarvoista, että lasten arkeen tulisi mahdollisimman vähän muuttujia.

SJK:n RESPECT-rahasto on kohteemme myös siitä syystä, että olemme molemmat yrittäjät saaneet valtavasti seinäjokiselta jalkapallolta. Jussin ystäväpiiri muodostui TP:n oranssipaitojen ympärille ja minun sinipaitaisten sepsiläisten. Iän karttuessa nämä seurasiilot toki jäivät muotoseikoiksi ja ystäväpiiri laajentui pelipaidan väristä riippumattomaksi. Seurojen yhdistettyä voimansa, on meille selkeintä jakaa tuki SJK-junioreiden käyttöön. Takaisinmaksumme on käynnissä. Seuran toiminta on pohjattu arvoille, jotka allekirjoitamme täysin.

Mitkä ovat tavoitteemme?

Yhteistyöllä SJK-junioreiden kanssa haluamme edistää lasten tasavertaista mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa kotikaupungissamme. Uskomme tuellamme olevan vaikutusta lasten vanhempien taloudenhallintaan poikkeustilanteissa. Arvojamme ovat auttaminen, arvostus, vastuullisuus sekä jatkuva oppiminen, ja näemme tässä yhteistyössä jokaisen näistä toteutuvan.

Lapset tarvitsevat turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön. SJK-junioreiden toimintatapoihin ja arvoihin voivat vanhemmat luottaa. Meille Perintäritarissa on tärkeää, että pystymme allekirjoittamaan itse jokaisen yhteistyökumppanimme toimintatavat.

Tavoitteemme ei ole suinkaan jättää yhteistyötämme SJK-junioreiden kanssa 2000€ lahjoitukseen vaan haluamme olla mukana kehittämässä heidän toimintaansa ja edistää omien edistää asiantuntemuksellamme etenkin lasten ja nuorten talouskasvatusta. Keskeinen tavoite on tietenkin tehdä RESPECT-rahastoa tunnetummaksi ja kannustaa vanhempia hakemaan avustusta mikäli sille tarvetta tulee. Katsotaan miten muuten onnistumme tekemään SJK-junioreiden toimintaa tutummaksi niin Seinäjoella kuin valtakunnallisesti.


Kiitos SJK-juniorit, että saamme tänäkin vuonna olla osana arvokasta toimintaanne!

Perintäritarin Juha

Comments are closed.