Perintäritari 2021 hallittu kasvu jatkui

Perintäritari 2.0 – kuten vuoden 2021 teemoitimme – toteutui suunnitellusti. Pohja on luotu uudelle 5-vuotisstrategialle, hallituspohjaa vahvistettiin ja Johanna lyötiin tuoreimmaksi Ritariksi. Olemme kasvattaneet ja kehittäneet toimintaamme systemaattisesti pienin askelin siitä lähtien, kun uusina yrittäjinä hyppäsimme Jussin kanssa puikkoihin viisi vuotta sitten. Mennyt vuosi ei tehnyt tässä poikkeusta. Asiakkaiden luottamus palvelevaa toimintatapaamme kohtaan on kyselyiden ja toimeksiantojen kasvun perusteella hyvällä tasolla. Katsotaanpa tarkemmin miten mennyt vuosi meitä ja asiakkaitamme kohteli.

Uusi strategia vahvistamaan nykyhetkeä

Keväällä aloitettu strategiatyö naulattiin syksyllä, kun laajennettu hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa. Saimme Ari Valtosen ja Timo Rantasaaren kokeneina yrittäjinä mukaan hallitukseemme antamaan näkemyksiä ja haastamaan toimintaamme ulkopuolisin silmin. Uudella strategialla haluamme vahvistaa niitä toimintoja, joissa olemme kehittyneet viiden vuoden aikana erinomaiselle tasolle ja pyrkiä laajentamaan asiakaskuntaa ydintekemisessämme. Tämä tarkoittaa erityisesti yksittäisistä B2C-saatavista luopumista sekä ohjelmistokehitystä tavoitettavuuden parantamiseksi.

Lisäksi Johanna tulee opinnäytetyössään selvittämään kattavamman maksuvalvonnan osalta uhat ja mahdollisuudet pienyrittäjille, sillä tämän prosessin uskomme olevan suurin vahvuutemme pienten yritysten auttamiseksi. Missio, visio ja arvot eivät tarvinneet päivitystä: “Haluamme olla arvostetuin ja halutuin kumppani yritysten välisessä saatavien perinnässä” korostaen sitä, että saatavien perintä on painopisteemme myös tulevaisuudessa. Erinomaisten kumppaneiden avulla pystymme palvelemaan yrityksiä ja yrittäjiä mm. laskutuksen, laskurahoituksen ja oikeudellisen perinnän tiimoilta.

Neljä Ritaria ja asiakastyytyväisyys

Yksi Ritari vuodessa. Tämä tahti jatkui myös vuonna 2021. Tällä kertaa meillä oli myös kesätyöntekijä, kun Elina tuli auttamaan meitä kahdeksi kuukaudeksi perintäkäsittelijän tehtävissä. Elokuussa Johanna aloitti työharjoittelun, ja marraskuun alussa hänen nimensä rustattiin toistaiseksi voimassaolevaan työsopimukseen. Johannan saapumisen myötä työkuorma ja -tehtävät saatiin hallitusti jaettua vahvuuksiemme mukaisesti.

Veeran ja Johannan yhteistyö perinnän ja asiakaspalvelun parissa on ollut saumatonta heijastuen asiakkaiden suuntaan mm. erittäin hyvänä NPS-lukuna ja ripeänä reagointina yhteydenottoihin. Toteutimme tänäkin vuonna kaksi asiakasuskollisuuskyselyä yhdessä Trustmaryn kanssa. Kesäkuussa NPS-luku oli 80 (vastauksia 82kpl) ja joulukuussa 73 (vastauksia 113kpl). Kysely lähti kaikille toimeksiantajillemme ja siten myös heille, joiden kanssa tiesimme epäonnistuneemme asioiden hoitamisessa. Kiitämme kaikkia toimeksiantajiamme, jotka vastasivat asiakaspalautteeseen, sillä sen avulla tiedämme missä mennään, mitä pitää kehittää ja mistä pitää luopua. Teidän sananne merkitsee eniten.

LUE MYÖS: ”Johanna työharjoitteli itsensä Ritariksi”

Blogikirjoituksemme 26.10.2021

Perintälaki koki muutoksen

1.1.2021 saimme kauan odotetun muutoksen perintälakiin (toki muutos on väliaikainen, mutta luo raamit myös pysyvään lakimuutokseen). Perintäkuluille tuli ylärajat, ja lokakuuhun asti trattaperintää rajoitettiin. Satojen eurojen perintäkulut jäivät historiaan, sillä ensimmäisestä maksuvaatimuksesta saa lakimuutoksen myötä vaatia maksimissaan 70€ perintäkuluja.

Jouduimme tämän muutoksen kautta tarkistamaan myös omia perintäkulujamme. Siten yli 1000€ pääomien perintäkulut pienenivät 95€:sta 70€:oon. Pienempien pääomien kanssa perintäkulumme olivat valmiiksi linjassa. Itse otimme muutoksen tarkemmin säädellyistä perintäkuluista avosylin vastaan, sillä korkeat ja salamyhkäiset perintäkulut ovat yksi suurimmista syistä alamme heikkoon maineeseen.

Trattaperintään tuli 9kk tauko. Se ei ollut hyvä muutos. Luottotiedot vääristyivät, sillä elinkeinoharjoittajien heikosta maksukäyttäytymisestä sai dataa vain velkomustuomion kautta. Tämä pitkitti joidenkin elinkeinonharjoittajien rimpuilua epätoivoisessa tilanteessa, ja luotonmyöntäjät joutuivat pettymään luottotappiosuositukseen. Tratta on tehokas keino viestiä maksukäyttäytymisestä eikä se kuormita jo valmiiksi ruuhkautuneita käräjäoikeuksia.

Ensi vuonna saamme pysyvät muutokset lakiin saatavien perinnästä. Siihen liittyvä mietintö oli syksyllä luettavissa ja siinä on paljon hyvää. Paljon hyvää.

LUE MYÖS: ”Laki saatavien perinnästä muuttui tilapäisesti”

Blogikirjoituksemme 29.12.2020

Tunnusluvut linjassa palvelumme laatuun

Jokavuotinen lukujen seuraaminen on työssä tietysti hedelmällisintä, sillä data ei valehtele. Siten saamme seurattua tehokkuutta, aktiivisuutta ja yrityksen elinvoimaisuutta.

Ensin ne luvut, joita toimeksiantajamme kunnioittavat eniten. Onnistumisprosenttimme ei aivan pysynyt viime vuoden tasolla (88,07%) sen ollessa nyt 86,88%. Pitkittyneen koronan vaikutukset ovat näkyneet kassakriiseinä ja vaikka olemme tehneet toimeksiantojen vastaanottovaiheessa aikaisempaa tarkempia kartoituksia, emme valitettavasti onnistuneet parantamaan tätä lukua. Läpimenoaika lyhentyi yhdellä vuorokaudella 19 vuorokaudesta 18 vuorokauteen. Emme huomioineet mittauksissa peruutettuja toimeksiantoja sekä yli 6kk pitkiä maksusuunnitelmia.

Toimeksiantojen määrä kasvoi viime vuodesta 32%:a, vaikka uusien toimeksiantajien määrä pysyi täsmälleen viime vuoden tasolla. Muistutustoimeksiannot ovat edelleen merkittävä osa toimeksiantojen määrää, mutta niiden osuus kaikkien toimeksiantojen määrästä oli 33,5% viime vuoden 37,4% sijaan. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 29% edellisvuoteen. Siispä toimeksiantojen määrä toimii kristallipallona arvioidessamme liikevaihtoa.

Kotisivujen kävijämäärä pysyi hyvin pitkälti viime vuoden tasolla. Vaikka sivustomme eivät ole viiden vuoden aikana kokenut merkittävämpää muutosta, se tuottaa erityisesti uusille toimeksiantajille kattavan tiedon palvelustamme ja hinnoittelustamme, mikä vähentää työmääräämme asiakashankintaprosessin osalta. Lisäksi kotisivujen kautta jätettyjä toimeksiantoja tuli 60% edellisvuotta enemmän. Sosiaalinen media on alusta saakka antanut meille kustannustehokkaan, aidon ja luontevan tavan näkyä, ja aktiivisuutemme siellä realisoitui seuraajamäärien merkittävänä kasvuna sekä kasvavina reagointeina julkaisuissamme. Tavallisten tyyppien tavalliset asiat tuntuvat kuitenkin kiinnostavan ison maailman hypetystä enemmän 🙂

Tärkeimpänä koemme niin blogeissa kuin sosiaalisessa mediassakin luotettavan tiedon tuottamisen ja jakamisen perinnän, luotonhallinnan ja talouskasvatuksen ympäriltä. Tämä vuosi oli aikaisemmista poikkeava perintälain väliaikaisen muutoksen myötä. Koimme lain selkokielisen informoimisen olevan tärkein yksittäinen tehtävämme. Tuotimme blogikirjoituksia ja uutisia tänä vuonna kaksi per kuukausi, ja jokaisen kirjoituksen myötä muodostuu selkeä piikki kotisivujen kävijäliikenteessä. Lukijakuntaa on siis olemassa tai näin me ainakin haluamme uskoa.


Tähän on hyvä purkittaa, mapittaa ja paketoida vuosi 2021. Olemme ylpeitä erityisesti siitä, että meillä ihmiset ovat kaiken onnistumisen, epäonnistumisen, kehityksen ja toiminnan takana. Siten voimme kantaa vastuun, palvella ja ratkoa ongelmia ihmisinä ihmisille. Ehkä juuri siksi olemme sitoutuneita siihen, mitä Perintäritari yrityksenä edustaa ja millaisena haluamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme sen kokevan. Kiitos asiakkaat! Te mahdollistatte meidän olemassa olon ja merkityksellisyyden.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.